ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

www.kouniosbooks.gr

2619:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
Κείμενον, μετάφρασις και ερμηνεία
υπό Ιωάννου Συκουτρή
Β΄ έκδοση
Εστία 1950, σ. 244

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2621:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Μετάφρασις Ι. Φωτιάδου
Αθ. 1932, σ. 29

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2622:ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Χρ. Ζαλοκώστα
Αθ. 1962, σ. 356

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2624:ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
ΣΟΛΩΝ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Μετά εισαγωγής και ερμηνευτικού υπομνήματος
Π. Λορεντζάτου
1928, σ. 200 

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2625:ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Γ. Σακελλαρίου
Αθ. 1963, σ. 308

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2627:ΒΑΤΡΑΧΟΙ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Μετάφραση Κ. Βάρναλη
Κέδρος 1971,σ. 122

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2629:Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ και η τρέλλα του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
Ι. Παπαδόπουλου
Έρευνα. Μηνιαίον ανθρωπιστικόν περιοδικόν
Διεθυντής Άγ. Κασιγόνης
Αθ. 1933, σ. 30

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2630:Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
Ν. Πιζάνια
Έρευνα. Μηνιαίον ανθρωπιστικόν περιοδικόν
Διευθυντής Άγγελος Κασιγόνης
Αθ. 1937, σ. 48

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2631:ΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ι. Παναγιωτόπουλου
Αθ. 1928, σ. 35

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2790:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΣΧΟΛΙΑ Δ. Γούδη
Αθ. 19312, σ. 58

12
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΠΛΑΤΩΝ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
2797

Έτος ΙΕ΄1963, τεύχος Α΄+ Β΄, σ. 432 (1 βιβλίο)

Έτος Β΄1949, τεύχος Α΄+ Β΄, σ. 341 (1 βιβλίο)

το τεύχος
30

Έτος ΙΘ΄1967, τεύχος Α΄+ Β΄, σ. 408 (1 βιβλίο)

Έτος Ι΄1958, τεύχος Α΄+ Β΄, σ. 517 (1 βιβλίο)

Έτος Θ΄1957, τεύχος Α΄, σ. 197 (1 βιβλίο)

Έτος ΙΓ΄1961, τεύχος Α΄+ Β΄,σ. 433 (1 βιβλίο)

Έτος Β΄1950, τεύχος Α΄+ Β΄ 169+ 16 (2 βιβλία)

Έτος ΚΣ΄1974, σ. 384 (1 βιβλίο)

Έτος ΙΑ΄1959, τεύχος Α΄, σ. 264 (1 βιβλίο)

20
 

 

 

2802:ΑΙ ΙΔΕΩΔΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΡΑ ΠΙΝΔΑΡΩ
Κ. Μερεντίτου
Αθ. 1963, σ. 66

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2803:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΝΟΜΙΣ
Μετάφραση Κ. Ζάμπα
Β΄ τόμος
Εκδ. Φέξης 1911, σ. 270

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2801:ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ λογοτεχνική απόδοση Π. Λεκατσά
Αθ. 1953,σ. 60
σε 225 αριθμημένα αντίτυπα, εδώ ο αριθμός 219

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2859:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΩΝ εκδοθείς μετά σχολίων
υπό Γ. Μιστριώτου
Β΄ έκδοση
Αθ. 1910, σ. 97
ιδιωτική βιβλιοδεσία

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, βιβλία οκτώ. Μεταφρασθέντα και σχολιασθέντα παρά Νεόφυτου Δούκα εις τόμους δέκα Τόμος 7ος
Βιέννη παρά Γεωργίω Βενδώτη
1806, σ. 206
ιδιωτική βιβλιοδεσία

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

2904:ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Η νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία. ΥΠΕΠΘ 1976, σ. 495 + ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ β΄. Η αρχαία ελληνική γραμματεία από μετάφραση στη Β΄ γυμνασίου
ΥΠΕΠΘ 1977, σ. 197

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2905:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ
Γ. Σάραλη
Εστία, σ. 188

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2906:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΓΕΣ 1972, σ. 205

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2907:ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΜΑΜΤΑ εμπνευσμένα από την Κόρινθο και την περιοχή της. Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, έμμετρη μετάφραση, σχόλια, σημειώματα, βιογραφικά στοιχεία
Β. Λαζανά
Αθ. 1971, σ. 172

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2908:Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Κ. Βούρβερη
Αθ. 1939, σ. 51

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2909:HOMERI ILIAS edidit G. Dindorf
LIPSIAE MDCCCLXVI. Vol L. Pars II ILIADIS XIII -XXIV (HOMERI CARMINA)
σ. 244-504
σχήμα 16ο

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3131:Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΚΑΤΟΠΤΡΩ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Κ. Μερεντίτου
Αθ. 1974, σ. 27

6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3132:ΠΙΝΔΑΡΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ. ΠΥΘΙΟΝΙΚΗΣ Ι, υπόθεσις, ανάλυσις μέτρον, σχόλια
Ν. Κολέζα
Αθ. 1968,σ. 41

12
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3133:ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ
υπό Εμμανουήλ Πεζόπουλου
Αθ. 1935-36, σ. 167-208

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3134:Ο ΕΡΩΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΡΑ ΠΙΝΔΑΡΩ
Κ. Μερεντίτου
Αθ. 1967, σ. 167

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3138:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ "ΗΛΕΚΤΡΑ"
Ποιητική απόδοσις εις την δημοτικήν μετ' εισαγωγής
Αν. Μπέτση
Χαλάνδρι 1970, σ. 61

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3139:ΑΙΝΕΙΑΔΟΣ μετάφρασις Βιβλία Ι-IV & IX -XII
Αρ. Μίσιου
Αθ. 1961, σ. 88

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3140:Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ
Κ. Βούρβερη
Αθ. 1954, σ. 6

3

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3141:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ. Βιβλία ι-ιιι και άρθρα περί Πλάτωνος και "Νόμων"
Κ. Βούρβερη
Αθ. 1960, σ. 196

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3142:ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΟΡΕΣΤΕΙΑ
(ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ-ΧΟΗΦΟΡΟΙ - ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ)
Έμμετρη απόδοση με εισαγωγή και ερμηνευτικές σημειώσεις
Τ. Μπάρλα
Αθ. 1967, σ. 206

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2620:ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Sri Aurobindo
Μετάφραση Κ. Στεφανίδη
Βιβλιοθήκη νέας εποχής 1969, σ. 66

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4269:ΠΙΝΔΑΡΟΣ μετάφραση και ερμηνευτικά
Π. Λεκατσά
Β΄ έκδοση ξαναπλασμένη
Αθήνα, Δίφρος 1960, σ. 345

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4289:ΝΕΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ
Γ. Κορδάτου
Αθήνα 1956,
   σ. 303

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4573:ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΔΙΑΛΕΧΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Δημητρίου Γληνού
Β΄ έκδοση
Αθ. 1945, σ. 118

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Κράντς
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1953, σ. 256+156

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4516:Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
G. Murray. Μετάφραση Ευθ. Γιαννά
Αθ. 1937, σ. 220
χωρίς οπισθόφυλλο

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4525:ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ εκδοθείσα
υπό Δ. Πανταζή
Τυπογραφείον Δ.Δ. Μαυρομμάτη
Αθ. 1872, σ. 243

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:ΟΙ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΙΙΚΕΤΙΔΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ
Ι.Ν. Γρυπάρης
Αθήνα ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ 1930, σ. 104

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Al. Croiset. Μετάφρασις Αν. Πουρνάρα
Εκδόσεις ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 1028 (6 τόμοι)

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΟΙ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ
Α΄ ΤΟΜΟΣ. Ι. ΙΚΕΤΙΔΕΣ, ΠΕΡΣΕΣ, ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΙΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. ΙΙ. ΟΡΕΣΤΕΙΑ (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ, ΧΟΗΦΟΡΕΣ, ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ). Β΄ ΤΟΜΟΣ. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΟΝΩ, ΦΙΛΟΚΤΗΤΣ
Ι.Ν. Γρυπάρης. Εστία, χ.χ, σ. 311+242

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
G. Murray
Μεταφρασθείσα και πλουτισθείσα δια βιβλιογραφίας προσθηκών και σημειώσεων
υπό Σ. Μενάρδου
Αθ. 1922, σ. 419

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0008:ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
Ν. Σπυρόπουλος
Αθ. 1948, σ. 184

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΡΑ
ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ
J. Redfield
Αθ. 1992, σ. 359

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΑΧΑΡΝΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΝ υπό Ι. Ραπτάρχου. Κωνσταντινουπόλει 1856, σ. 80 (μαζί) Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ. Αθ. 1861, σ. 68 (μαζί) ΕΚΑΒΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. Μετάφρασις Δ. Κούπα. Κωνσταντινουπόλει 1865, σ. 61 (μαζί) ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ υπό Αργυριάδου. Κωνσταντινουπόλει 1865, σ. 36 (μαζί) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΙΑΣ υπό φοιητητών. Αθ. 1868, σ. 48 (μαζί) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ υπό Αχ. Γεροκοστοπούλου. Αθ. 1869, σ. λβ΄ (μαζί) ΠΕΡΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ,
σ. 64

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ
εκδοθείς μετά σχολίων υπό Γ. Μιστριώτου
Αθ. 1883, σ. 427
ιδιωτική βιβλιοδεσία

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0011:ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΙΛΙΝΑ
ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Μετάφραση Ε. Λιβιεράτος
Εκδότης Σαλίβερος 1917, σ. 96
χωρίς εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0012:ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ μετά σχολίων
υπό Γ. Μιστριώτου
Αθ. 1890, σ. 276
λεκέδες στο εξώφυλλο

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - ΜΗΔΕΙΑ μετά σχολίων
υπό Γ. Μιστριώτου
Αθ. 1882, σ. 248
λεκέδες στο εξώφυλλο

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:ΟΙ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΙΚΕΤΙΔΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ
Ι.Ν. Γρυπάρης
Αθ. 1930, σ. 104

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΥΧΑΙ
Η ΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Α. Αγγέλου
Αθ. 1963, σ. 146

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ή ΠΕΡΙ ΕΡΩΣ
Μετάφρασις Ν. Κουντουριώτη
Β΄ ΕΚΔΟΣΙΣ
Εκδόσεις Βασιλείου 1925, σ. 112
ιδιωτική βιβλιοδεσία

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
Αδ. Κοραής
Πρόλογος Κ.Θ. Δημαράς
ΤΟΜΟΣ Α΄
Αθ. 1984, σ. 636

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΔΙΑΛΕΧΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Δ. Γληνού
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1945, σ. 62-118

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Αθ. χ.χ., σ. 208
χωρίς προμετωπίδα

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΙΚΟΝΕΣ - ΟΔΗΓΟΣ
Β. Κουνελάκη
Αθ. 1959, σ. 189

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ν.Μ. Σκουτερόπουλος
Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ 2002, σ. 933

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0022:ΚΡΥΓΕΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΝΙΚΗΣ
υπό Α.Γ. Κωστόπουλου
Αθ. 1856, σ. 213

25
0
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ή ΑΛΗΘΗΣ ΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΝ. ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΡΕΙΣ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΩΣ, ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΟΣ, ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
υπό Αρ. Τσάτου. ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ 1859, σ. 196

350
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΑΡΑΦΡΑΣΘΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑΣΘΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΔΥΟ
ΕΝ ΑΙΓΙΝΗ
ΤΥΠΟΙΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 1839, σ. 290+307
(2 ΤΟΜΟΙ ΣΕ 1 ΒΙΒΛΙΟ)

25
0
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2803:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΝΟΜΙΣ
Μετάφραση Κ. Ζάμπα
Α+Β΄ τόμο
Εκδ. Φέξης 1911, σ. 216+270
ιδιωτική βιβλιοδεσία

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

942:Η ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΗΘΙΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΙΝ ΑΥΤΗΣ
Ι. λογοθέτης
Αθ. 1913, σ. 372, ιδιωτική βιβλιοδεσία

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ
Χρ. Κεφαλά
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1965, σ. 134

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
μετά σχολίων
υπό Γ. Μιστριώτη
Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1906, σ. 269

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0026:ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
μετά σχολιών
υπό Γ. Μιστριώτου
Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ
Αθ. 1915, σ. 190
, ιδιωτική βιβλιοδεσία
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:Η ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
G. Kerferd
Αθ. 2014, σ. 279

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028:Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΩΝ "ΠΕΡΣΩΝ" ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ
472 π. Χ.
Ν. Καρμίρη
Αθ. 1973, σ. 90

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4514:Ο ΠΛΑΤΩΝ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
A. E. Taylor
Αθ. 1992, σ. 701

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2791:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ. ΓΡΥΠΑΡΗ
σ. 216+184

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή
Αθ. 1965, σ. 331

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΠΛΑΤΩΝΑ - ΣΟΦΙΣΤΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΣΧΟΛΙΑ Δ. ΓΛΗΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ
1971, σ. 321

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:ΟΙ ΚΩΜΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Μετάφραση Θ. Σταύρου
ΕΣΤΙΑ, χ.χ., σ. 706
λείπει η προμετωπίδα

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0032:ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Α - Ω
Β. Καλογερά
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1983, σ. 554

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
Ο Α΄ ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΕΙΜΕΝΟΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ, ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑΙ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Ν. Βασιλόπουλος
Αθ. 1969, σ. 254

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0034:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ, ΜΕΣΗ , ΝΕΑ
Ν. Ξυπνητού
Αθ. 1990, σ. 289

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0035:Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
Β. Λάουρδα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο ΛΟΓΟΣ 1944, σ. 141

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0038:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ
Β. Κοππίου
ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΙΣΘΕΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΝΕΩΤΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ υπό Εμμ. Γαλάνη
Αθ. 1890, σ. 371+χρονολογικός πίνακας
ιδιωτική βιβλιοδεσία
150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0037:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΚΙΝΑ. ΕΜΜΕΤΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ υπό Γ. Ζδέ. Αθ. 1887, σ. 132
(μαζι)
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝ ΤΩΝ ΠΕΜΠΤΩ ΒΙΒΛΙΩ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ. ΔΙΑΤΡΙΒΗ υπό Α.Κ. Ζωγράφου. ERLANGEN 1886, σ. 106 (μαζι) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ήτοι ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝΒλ. Σκορδέλη. Αθ. 1890, σ. 132

250
  ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0036:ΤΟ ΟΜΗΡΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ήτοι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ υπό Αγ. Βλάχου. Αθ. 1866, σ. 179+2
(μαζι) ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ υπό Μαρκήσιου Δε Φόρτια μεταφρασθέν υό Π. Εξακουστού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1859, σ. 176
(μαζι)
ΟΜΗΡΟΚΕΝΤΡΑ Α ΚΑΙ ΚΕΝΤΩΝΕΣ. Γ. Παγώντος. Αθ. 1859, σ. 72

400
   ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0039:Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ
Δ. Παπάδης
Αθ. 1996, σ. 312

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0040:ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΒΛΟΣΩΝΟΣ ΕΦΕΣΙΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ
Χ.Α Λαμπρίδης
Αθ. 1991, σ. 461
σε 2.000 αντίτυπα

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0041:Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ W. OTTO
Κ. Μερεντίτου
Αθ. 1981, σ. 142

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0042:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ
ΑΙΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ, ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ι.Ν. Γρυπάρη
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
1995, σ. 266+286
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0043:ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ
ΙΚΕΤΙΔΕΣ, ΠΕΡΣΕΣ, ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ, ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ, ΧΟΗΦΟΡΕΣ, ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ι.Ν. Γρυπάρη
ΓΡΑΜΜΑΤΑ 1194, σ. 366

12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0044:ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Π. Αποστολίδης
ΣΤΙΓΜΗ 2000, σ. 557
σε 2.000 αντίτυπα

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0045:ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Κωνσταντινίδου
ΣΙΔΕΡΗΣ 1912, σ. 487

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0046:ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α - Β - Γ - Δ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ν. Τριανταφυλλόπουλος
ΣΤΙΓΜΗ 1995, σ. 216+155+243+177

ο τόμος
 10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0047:Η ΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β. Δούσμανη
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1934, σ. 200+συμπλήρωμα

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0048:ΠΛΑΤΩΝΑ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ή ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Αλ. Παπαγεωργίου
ΜΑΡΗΣ 1954, σ. 141
ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΕ Ο ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0049:ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ν. Καζαντζάκης - Ι.Θ. Κακριδής
ΕΣΤΙΑ 2000, σ. 401

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0050:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σ. Μενάρδου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΕΙΜΕΝΟΝ, ΣΧΟΛΙΑ Ι. ΣΥΚΟΥΤΡΗ
ΕΣΤΙΑ χ.χ, σ. 285

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0051:ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΟΙ ΙΚΕΤΙΣΣΕΣ - ΟΙ ΤΡΩΑΔΙΤΙΣΣΕΣ - ΟΙ ΒΑΚΧΕΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Θρ. Σταύρου
ΑΛΦΑ 1952, σ. 229
εξώφυλλο Κ. Γραμματόπουλου

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0052:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΑΙ ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Π. Χονδροδήμου
Αθ. 1936, σ. 46

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0053:ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Π. Αποστολίδης
Αθ. 1996, σ. 559

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΒΑΤΡΑΧΟΙ. Μετάφραση Π. Δημητρακόπουλου 1910

20

ΣΦΗΚΕΣ. Μετάφραση Μ, Αυγέρη 1911

20

ΑΧΑΡΝΗΣ. Μετάφραση Μ, Αυγέρη 1911 20 ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ. Μετάφραση Μ, Αυγέρη 1910 20
ΕΙΡΗΝΗ. Μετάφραση Μ, Αυγέρη 1911

20

   

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ. Μετάφραση Π. Δημητρακόπουλου 1910

20    
ΙΠΠΗΣ. Μετάφραση Μ, Αυγέρη 1911 20    
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ   ΠΛΑΤΩΝΑΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙ. Μετάφραση Ν. Κυπαρίσση 1910

20

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Β΄Μετάφραση Ν. Καζαντζάκης 1912

20

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ. Μετάφραση Γ. Τσοκόπουλου 1910 20 ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ. Μετάφραση Π. Γρατσιάτου 1912 20
ΤΡΩΑΔΕΣ. Μετάφραση Α. Καμπάνη 1911

20

ΓΟΡΓΙΑΣ. Μετάφραση Αλ. Φιλαδελφέως 1911

20

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ. Μετάφραση Ι. Φραγκιά 1911 20    
       
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΜΙΚΡΑ ΦΥΣΙΚΑ. Μετάφραση Π. Γρατσιάτου 1912

20

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ. ΑΠΑΝΤΑ4.Μετάφραση Ι.Κονδυλάκη 1911

20

 ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ. Μετάφραση Κ. Σάμπα 1911 20    
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ. ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ 1. Μετάφραση Α. Ραγκαβή 1910 (ΘΗΣΕΥΣ, ΡΩΜΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ , ΝΟΥΜΑΣ)

20

       
       
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΥΡΟΣ

 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Α΄ ΠΑΠΥΡΟΣ 1937, σ. 82  

ΗΣΙΟΔΟΣ ΘΕΟΓΟΝΙΑ. Μετάφραση Π. Λεκατσά ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 127

15

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ Α΄ -  Β΄ . Μετάφραση Γ. Πουρναρόπουλος. ΠΑΠΥΡΟΣ 1937, σ. 205 (2)

 
ΑΙΣΧΥΛΟΥ. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. Μετάφραση. Κ. Ελεοπούλου. ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 111

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. Μετάφραση Κ. Ελεοπούλου. ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 73  
ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΕΡΣΑΙ. Μετάφραση Ι. Ζερβου. ΠΑΠΥΡΟΣ 1937, σ. 87

10

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ. Μετάφραση Εμμ. Παντελάκη. ΠΑΠΥΡΟΣ 1939, σ. 152

10

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ.  Α΄- Β΄ - Γ΄.  Μετάφραση Εμμ. Παντελάκη. ΠΑΠΥΡΟΣ 1937, σ. 310 (3)

30

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ.  Μετάφραση Αδ. Διαμαντόπουλος. ΠΑΠΥΡΟΣ 1937, σ. 111

15

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ. ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. . Μετάφραση Αδ. Διαμαντόπουλος. ΠΑΠΥΡΟΣ 1937, σ. 103

15

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ. ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ . Μετάφραση Αχ. Τζάρτζανους. ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 211 (2)

30

 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΣ.  Μετάφραση Σπ. Φίλιππα. ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 97

10

ΓΑΛΗΝΟΥ. ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ. Μετάφραση. Κ. Λαμέρα. ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 111  
ΣΑΠΦΩ.  Μετάφραση Π. Λεκατσά. ΠΑΠΥΡΟΣ 1939, σ. 113

20

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ   Α΄- Β΄. Μετάφραση Δ. Λαμπίκη. ΠΑΠΥΡΟΣ 1937-38, σ. 211 (2)

25

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ. Μετάφραση Εμ. Παντελάκη. ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 96

15

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α΄- Β΄. Μετάφραση Αδ. Διαμαντόπουλος. ΠΑΠΥΡΟΣ 1939, σ. 219 (2)

30

ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Α΄- Β΄. Μετάφραση Α. Αρβανιτόπουλος. ΠΑΠΥΡΟΣ 1937-38, σ. 201 (2)

30

ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΕΥΘΥΦΡΩΝ. Μετάφραση Αδ. Διαμαντόπουλος. ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 87

10

ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Μετάφραση Β. Τσαφάρα. ΠΑΠΥΡΟΣ 1939, σ. 101

10

ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α΄- Β΄. Μετάφραση Ν. Μπαξεβανάκι. ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 183 (2)  

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΩΝ. Μετάφραση. Α. Αρβανιτόπουλος. ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 88  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α΄- Β΄. Μετάφραση. Ι. Ζερβού. ΠΑΠΥΡΟΣ 1937, σ. 199 (2)

30

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΣ. Μετάφραση. Γ. Ανδρουτσόπουλος. ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 104  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ. Μετάφραση. Γ. Ανδρουτσόπουλος. ΠΑΠΥΡΟΣ 1939, σ. 112  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. Α΄-Β΄-Γ-Δ΄. Μετάφραση. Α. Αρβανιτόπουλος. ΠΑΠΥΡΟΣ 1937 - 39, σ. 231 (4)

40

 

ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΑΙΘΙΟΠΙΚΑ Α΄ - Β΄ . Μετάφραση. Φ. Γιοφύλλης. ΠΑΠΥΡΟΣ 1937-39, σ. 211 (2)

30

ΙΩΣΗΠΟΥ ΚΑΤ' ΑΠΙΩΝΟΣ. ΛΟΓΟΣ Α΄ . Μετάφραση Β. Βελλάς. ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 119

10

ΗΡΟΔΟΤΟΣ. ΤΟΜΟΣ Α΄ Μετάφραση Αν. Πουρνάρα. ΠΑΠΥΡΟΣ 1939, σ. 143 

10

 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ. Μετάφραση Αν. Πουρνάρα. ΠΑΠΥΡΟΣ 1939, σ. 113

10

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ. Μετάφραση Εμ. Δαυϊδ. ΠΑΠΥΡΟΣ 1939, σ. 95

10

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. ΗΘΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ. Μετάφραση Α.. Κοντού. ΠΑΠΥΡΟΣ 1939, σ. 115

15

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΜΙΑΣ. Μετάφραση Σ. Φιλίππα . ΠΑΠΥΡΟΣ 1938, σ. 87

10

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. ΘΗΣΕΥΣ. Μετάφραση Αν. Πουρνάρα. ΠΑΠΥΡΟΣ 1939, σ. 93

10

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. ΡΩΜΥΛΟΣ. Μετάφραση Αν. Πουρνάρα. ΠΑΠΥΡΟΣ 1939, σ. 93

10