ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΖΑΜΙΕΣ

www.kouniosbooks.gr

2356:ΕΤΗΣΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1926
ΤΟΜΟΣ Α΄
Εκδότες Θ. Δανιηλίδης - Δ. Μιλάνος, σ. 144
χρειάζεται βιβλιοδεσία

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2360:ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ
Τ. Χρυσάνθου
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 1905, σ. 15
0

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2353:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1908
Εκδόται Χ. Κονταξάκης Κ. Οικονόμος, σ. 408

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0001:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1929
Έτος Δ΄282+ διαφημίσεις

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ Κ.Φ. ΣΚΟΚΟΥ
ΕΤΟΣ: 1900 100 ΕΤΟΣ: 1913 100
 ΕΤΟΣ: 1902 100 ΕΤΟΣ:  1915 100
ΕΤΟΣ:  1904 100 ΕΤΟΣ:  1916 100
ΕΤΟΣ:  1905 100 ΕΤΟΣ:  1917 100
ΕΤΟΣ:  1906 100 ΕΤΟΣ:   1918 100
ΕΤΟΣ:  1907 100 ΕΤΟΣ:   1884 120
ΕΤΟΣ:  1908 100 ΕΤΟΣ: 1888, έτος τρίτον με 4 λιθογραφίες - 120
ΕΤΟΣ:  1910 100    

2358:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΗ: 1922 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1931 - 1932 - 1935

έκαστον 50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2377:ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ του έτους 1888
υπό Φ. Πρίντεζη και Γ. Μαυρογένους
Αθ. 1887,σ. 304

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Εκδόται Κουκουτσάκης, Παρθένης, Κουτουβάλης
Αθ. 1925, σ. 124 + διαφημίσεις

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

2373:ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Γ. Δροσίνη Γ. Κασδόνη
Έτος 2ο 1896, σ. 478

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2359:ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 1891
120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 1912
ΕΘΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ
υπό Ι. Αρσένη (χωρίς ράχη)

Αθ. 1912, σ.
120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 1896
ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΕΤΟΣ 12ο
υπό Ιωάννου Αρσένη
σ. 418+5
ιδιωτική βιβλιοδεσία

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2361:ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ υπό Ειρ. Ασωπίου
ΕΤΗ: 1880 - 1884 - 1885 - 1889 

έκαστον 120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2378:ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1930
Εκδότης Α. Πάσχα
σ. 112 +ιστ΄ +ιστ ΄+ιστ΄ +ιστ΄+ ιστ΄

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2373:ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ "ΠΕΛΑΣΓΟΥ"
Έτος 8ον
Κ. Χ. Σκενδέρη
Αθ. 1938

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

5246:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Έτος Α΄ , σ. 284 - Έτος Β΄ 1926,σ. 272

έκαστον 60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2376:ΣΑΤΑΝ  ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Εκδότης Κόκκαλης. Αλεξάνδρεια
ΕΤΟΣ 1951, σ. 160 -
ο χιούμορ του 1956, σ. 160
50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

5245:ΕΘΝΙΚΟΝ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Επιμέλεια Γ. Ασημακόπουλος -Ε. Μπούφαλις- Π. Παπαδούκας
Αθ. 1961, σ. 239

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1648:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
Έτος 1915
Αχ. Αλεξιάδης, σ. 11

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2942:ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ
Εκδότης Αν. Σαρρής
Αλεξάνδρεια, χ.χ., σ. 192

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4090:Η ΤΡΑΚΑ ΤΡΟΥΚΑ
ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
Γ. Χαλκέα
Αλεξάνδρεια 1958, σ. 160

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4649:Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1913-1914
Β. Ιακωβίδου, σ. 66+4

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1193:ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1921
Εκδότης Πρ. Λαχανοκάρδης
Αλεξάνδρεια 1921, σ. 288

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

571:ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1928
ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, σ. 158

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

908:ΣΑΤΑΝΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ, ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ, ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
Φ. Ζήρα- Καστανάκη,
ΕΤΗ 1925 - 1924

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2593:ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ  ΤΟΥ 1921 Έτος 11ο. Β΄ περίοδος
Αθ. 1921, σ. 128

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2273:ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ - ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ανδ. Παλάση
Αθ. 1926, σ. 52 

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3082:ΛΕΥΚΩΜΑ 1928. ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ", σ. 94
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1181:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ και οδηγός ελληνικών διευθύνσεων Καϊρου - Αλεξάνδρειας.
Εκδότης Σ. Σταματίου. 
Έτος πρώτον. Κάϊρον 1923, σ. 1494+43
Έτος δέκατον. Κάϊρον 1933, σ. 272+29
έκαστον 100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4607:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ 1921
Ι. Α. Βρεττού.
Αθ. 1920, σ 144, στις πρώτες σελίδες ίχνη από υγρασία

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4607α:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ 1902
Ι. Α. Βρεττού
ΕΤΟΣ Β΄ . Αθ. 1902, σ 408

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4607:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ 1923
Ι. Α. Βρεττού.
Αθ. 1923, σ 256

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2355:ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΜΕΤ' ΕΙΚΠΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΣΕΚΤΟΝ ΕΤΟΣ 1868
Αθ. 1868, σ. 183

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1909
ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1908, σ. 354
Κ.Δ. Καπράλου

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΠΛΑΖ 1936
ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ Αν. ΣΑΡΡΉΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1936, σ. 216

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ
   
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1955 (ΤΑΣΣΟΣ) 80 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1960 (Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 50
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1956 (ΠΗΛΙΟΝ) 50 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1961 (Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 20
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1957 (ΗΡΑΚΛΗΣ) 50 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1962 (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ) 50
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1958 (ΣΧΕΔΙΑ 15 ΧΑΡΑΚΤΩΝ) 50 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1963  (ΤΕΤΣΗΣ) 40
1959 (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 40 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1967 (Γ. ΜΙΓΑΔΗΣ) 35
               
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1969 (ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) 35 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1977 (Π.ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ) 20
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1971 (Γ. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ) 25 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1982 (Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ) 25
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1972 (Κ. ΜΑΛΑΜΟΣ) 20 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1986 (ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ) ΤΑΣΣΟΣ 25
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1974 (Γ. ΒΑΡΛΑΜΟΣ) 30 1985 (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΨΑΡΑ) ΣΑΜΙΟΣ 20
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ1978 (Π. ΣΑΜΙΟΣ) 25