ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΖΑΜΙΕΣ

www.kouniosbooks.gr -210/3255216

2356:ΕΤΗΣΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1926
ΤΟΜΟΣ Α΄
Εκδότες Θ. Δανιηλίδης - Δ. Μιλάνος, σ. 144
χρειάζεται βιβλιοδεσία

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2360:ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ
Τ. Χρυσάνθου
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 1905, σ. 15
0
100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  2353:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1908
Εκδόται Χ. Κονταξάκης Κ. Οικονόμος, σ. 408

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

0001:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1929
Έτος Δ΄282+ διαφημίσεις

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2358:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΗ: 1922 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1931 - 1932 - 1935

έκαστον 50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2377:ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ του έτους 1888
υπό Φ. Πρίντεζη και Γ. Μαυρογένους
Αθ. 1887,σ. 304

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Εκδόται Κουκουτσάκης, Παρθένης, Κουτουβάλης
Αθ. 1925, σ. 124 + διαφημίσεις

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

2373:ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Γ. Δροσίνη Γ. Κασδόνη
Έτος 2ο 1896, σ. 478

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2359:ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 1891
120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 1912
ΕΘΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ
υπό Ι. Αρσένη
(χωρίς ράχη)
Αθ. 1912, σ.
120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 1896
ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΕΤΟΣ 12ο
υπό Ιωάννου Αρσένη, σ. 418+5
ιδιωτική βιβλιοδεσία

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2361:ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ υπό Ειρ. Ασωπίου
ΕΤΗ: 1880 - 1884 - 1885 - 1889 

έκαστον 100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2378:ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1930
Εκδότης Α. Πάσχα
σ. 112 +ιστ΄ +ιστ ΄+ιστ΄ +ιστ΄+ ιστ΄

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2373:ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ "ΠΕΛΑΣΓΟΥ"
Έτος 8ον
Κ. Χ. Σκενδέρη
Αθ. 1938

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

5245:ΕΘΝΙΚΟΝ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Επιμέλεια Γ. Ασημακόπουλος -Ε. Μπούφαλις- Π. Παπαδούκας
Αθ. 1961, σ. 239

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1648:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
Έτος 1915
Αχ. Αλεξιάδης, σ. 11

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2942:ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ
Εκδότης Αν. Σαρρής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ , χ.χ., σ. 192

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4090:Η ΤΡΑΚΑ ΤΡΟΥΚΑ
ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
Γ. Χαλκέα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1958, σ. 160

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4649:Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1913-1914
Β. Ιακωβίδου, σ. 66+4

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1193:ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1921
Εκδότης Πρ. Λαχανοκάρδης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1921, σ. 288
80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

571:ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1928
ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, σ. 158

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

908:ΣΑΤΑΝΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ, ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ, ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
Φ. Ζήρα- Καστανάκη,
ΕΤΗ 1925 - 1924

έκαστον 80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2593:ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ  ΤΟΥ 1921
Έτος 11ο. Β΄ περίοδος
Αθ. 1921, σ. 128

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2273:ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ - ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Ανδ. Παλάση
Αθ. 1926, σ. 52 

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3082:ΛΕΥΚΩΜΑ 1928. ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ", σ. 94
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1181:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ και οδηγός ελληνικών διευθύνσεων Καϊρου - Αλεξάνδρειας.
Εκδότης Σ. Σταματίου. 
Έτος πρώτον. Κάϊρον 1923, σ. 1494+43
Έτος δέκατον. Κάϊρον 1933, σ. 272+29

έκαστον 100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4607:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ 1921
Ι. Α. Βρεττού.
Αθ. 1920, σ 144

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4607α:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ 1902
Ι. Α. Βρεττού
ΕΤΟΣ Β΄
Αθ. 1902, σ.  408

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4607:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ 1923
Ι. Α. Βρεττού.
Αθ. 1923, σ 256

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2355:ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΣΕΚΤΟΝ ΕΤΟΣ 1868
Αθ. 1868, σ. 183

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1909
ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1908, σ. 354
Κ.Δ. Καπράλου

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΠΛΑΖ 1936
ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ Αν. ΣΑΡΡΉΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1936, σ. 216

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ Κ.Φ. ΣΚΟΚΟΥ
ΕΤΗ: 1900 - 1902 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907
1908 - 1910 - 1813 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918

έκαστον 100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ Κ.Φ. ΣΚΟΚΟΥ
ΕΤΗ: 1884 - 1888 (με 4 λιθογραφίες)
έκαστον 120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

5246:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Έτος Α΄ , 1925, σ. 284
Έτος Β΄   1926, σ. 272

έκαστον 40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:ΜΕΦΙΣΤΟ 1957
ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Εκδότης Κόκκαλης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΕΤΟΣ 1957, σ. 80

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:ΜΕΦΙΣΤΟ 1951
ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Εκδότης Κόκκαλης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΕΤΟΣ 1951, σ. 80

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2376:ΣΑΤΑΝ  ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Εκδότης Κόκκαλης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΕΤΟΣ 1951, σ. 160
ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ
1956, σ. 160
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2376:ΣΑΤΑΝ 
ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Εκδότης Κόκκαλης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΕΤΟΣ 1951, σ. 160

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΣΑΤΑΝ 
ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Εκδότης Κόκκαλης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΕΤΟΣ 1958, σ. 160

μικρό σκίσιμο στο εξώφυλλο
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΤΟΣ 1955 (ΤΑΣΣΟΣ) 80 ΕΤΟΣ 1959 (ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 40
ΕΤΟΣ 1956 (ΠΗΛΙΟΝ) 50 ΕΤΟΣ 1960 (Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ) 30
ΕΤΟΣ 1957 (ΗΡΑΚΛΗΣ) 30 ΕΤΟΣ 1961 (Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

25

ΕΤΟΣ1958 (ΣΧΕΔΙΑ 15 ΧΑΡΑΚΤΩΝ) 50 ΕΤΟΣ 1962 (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ)

40

           
ΕΤΟΣ 1963  (ΤΕΤΣΗΣ) 35 ΕΤΟΣ 1972 (Κ. ΜΑΛΑΜΟΣ) 30
ΕΤΟΣ  1967 (Γ. ΜΙΓΑΔΗΣ) 35 ΕΤΟΣ 1974 (Γ. ΒΑΡΛΑΜΟΣ) 25
ΕΤΟΣ 1969 (ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)   ΕΤΟΣ 1978 (Π. ΣΑΜΙΟΣ)

25

ΕΤΟΣ 1971 (Γ. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ) 25 ΕΤΟΣ 1977 (Π. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ)

20

           
ΕΤΟΣ  1982 (Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ) 25    
ΕΤΟΣ 1986 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ) ΤΑΣΣΟΣ 25    
ΕΤΟΣ 1975 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ 20    
ΕΤΟΣ 1968 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 20