ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

www.kouniosbooks.gr - 210/3255216

1798:ΟΜΗΡΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τόμος Β΄. Σμύρνη 1874, φύλλα Α΄- ΙΒ΄
με ξυλογραφία Μ. Νικολαϊδη   (ο έρως)

ιδιωτικη βιβλιοδεσία

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2258:ΠΕΡΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Ή Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
Αθ. 1872, σ. 95
απόδετο, σχήμα 16ο

90

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2259:ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Ελ. Γιανίδη
Αθ. 1914, σ. 247

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0082:ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Ελ. Γιανίδη
ΠΕΛΛΑ, χ.χ., σ. 213

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2261:Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Μ. Τριανταφυλλίδη
Αθ. 1933, σ. 57

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2262:Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΚΡΙΔΗ
Αθ. 1942, σ. 322

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2263:Η ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ
εκ των συνεδρίων της φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών
Αθ. 1944, σ. 560
ιδιωτική βιβλιοδεσία

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2264:ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1908-1911
Α. Δελμούζου
Αθ. 1950, σ. 323+ vi πίνακες

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2265:ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
Τόμοι Α΄+ Β΄.
Γ. Χατζιδάκι
Αθ. 1977-80, σ. 642+808

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2266:Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΥ
Δ. Γληνού
Αθ. 1923, σ. 45 

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2268:ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
Τ. Βουρνάς
Αθ. 1960, σ. 95

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2269:ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ι. Θ. Κακριδή
ΙΚΑΡΟΣ 1948, σ. 191

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3185:ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ συλλεγείσα εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων παρά Στέφανου Κομμητα μεταφρασθείσα υπό Κ. Γκαρμπόλα ΤΟΜΟΙ Α έως Δ΄
Αθ. 1839
, σ. 329+272+278+303 (2 ΤΟΜΟΙ)

250
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3186:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Ι. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ. ΙΙ. Ο ΜΑΣΣΑΛΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
Στ. Αλούπη
Αθ. 1930, σ. 238

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

 

3187:ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ υπό Θ. Μιχαλόπουλου
Αθ. 1912, σ. 28

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3190:Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΔΕΙΞΙΝ του καθηγητού της Παιδαγωγικής
υπό Π. Οικονόμου
Αθ. 1912, σ. 32

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

 

3191:ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
υπό Κ. Λογοθέτου
Αθ. 1949, σ. 40

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3190:ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ
Ν. Μπάτσου
Αθ. 1978, σ. 63

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4323:ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΝΟΟΣ συγγραφείσα γερμανιστί παρά Καρόλου Τρϋγόττου Θείμη και μεταφρασθείσα παρά Γ. Γενναδίου προς χρήσιν των απανταχού σχολείων
Τυπογραφείον Ανδρέου Κορομηλά
Αθ. 1851,
 σ. 93

160
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3195:ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Πανεπιστημιακή λέσχη
Αθ. 1934,σ. 22

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3198:Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Χ. Παπαδάτου
Αθ. 1976, σ. 56

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3199:Η ΠΑΤΜΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
Μ. Γαλανόπουλου 1951, σ. 31

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3200:ΚΡΙΣΙΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ Ν. ΑΝΔΡΙΩΤΗ
υπό Αν. Παπαδόπουλου
Αθ. 1952, σ. 129-147

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3201:ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
Ι. Σάραλη
ΕΣΤΙΑ χ.χ, σ. 140

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3205:ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΡΙΣΙΣ
Λόγος υπό Κ. Λογοθέτου
Αθ. 1927, σ. 33

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4181:ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, μεθ' ενός γεωγραφικού χάρτου
Γ. Χατζιδάκι
Αθ. 1915, σ. 144+1 αναδιπλούμενος χάρτης

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3206:ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ των κ. καθηγητών και υφηγητών και του λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών 1940, σ. 17
9
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3207:ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
Κ. Βούρβερη
Αθ. 1974, σ. 23

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3208:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. ΒΕΛΛΑΣ 1902-1969
Αθ. 1970, σ. 15

7
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3219:ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Γ. Χατζιδάκι
Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων 1967, σ. 144

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3235:ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
α) Ο ΑΤΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ
β) Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ
Μ. Τριανταφυλλίδη
Αθ. 1937, σ. 76

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2274:ΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ
ήτοι τα κατά την Ελλάδα κυριώτερας συμβάντα και η κατάσταση της Ελληνικής Παιδείας από αλώσεως Κορίνθου μέχρι του 1821
υπό Α. Πολυζωίδου
Αθ.
1874 -76
, σ. 253+290 (2 τόμοι)
500

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΝΑΣ ΑΤΑΦΟΣ ΝΕΚΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Δ. Α. Γληνού
Αθ. 1925, σ. 320

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4016:IΩ. Π. ΚΟΚΚΩΝΗΣ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Μαρίας Αμαριώτου
Αθ. 1937, σ. 174

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4273:ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ήτοι κριτική πραγματεία περί των εν τοις αρχείοις Νεαπόλεως ανεκδότων Ελληνικών Περγαμηνών
υπό Σ. Ζαμπέλιου
Αθ.
1864, σ. 254

250
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4281:ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΤΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Κορδάτου
ΡΑΛΛΗΣ 1927, σ. 355
ιδιωτική βιβλιοδεσία

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4010:Η ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Δημοσιεύματα του Εθνικού Συνδέσμου
υπό Θ. Μιχαλόπουλου
Αθ. 1927, σ. 69

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1161:ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Π. Παρασκευόπουλος
Αθ. 1936, σ. 120
σχήμα 16ο

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0050:ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Α. Π. Δελμούζος
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ χ.χ., σ. 182

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0050 -Α:ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Α. Π. Δελμούζος
ΡΑΛΛΗΣ 1927,  σ. 182

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4175:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
H. Marrou
Μετάφραση Θ. Φωτεινόπουλος
Αθ. 1961, σ. 569

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0079:Ο ΜΑΛΛΙΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Γ.Ν. Χατζιδάκι
Αθ. 1920, σ. 63
άκοπο αντίτυπο. λεκέδες στο τελευταίο φύλλο

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2260:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ και ΕΛΛΗΝΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Ανέκδοτο έργο του Ι. Βηλαρά υπό Τ. Γιοχάλλα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1985, σ. 317

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3944:ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ήτοι εκδρομών παντός είδους δημοτικών, γυμνασίων, παρθεναγωγείων κα εμπορικών σχολών. Π. Βαλάκη
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΣΤΙΑ 1925, σ. 192

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
O. Decroly - M. Monchamp
ΔΙΠΤΥΧΟ, χ.χ., σ. 142

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0010:ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 1899-1901. Διευθυντής Ι. Παπούλιας
Νοέμβριος 1899- Σεπτέμβριος 1901, σ. 384
(ιδιωτική βιβλιοδεσία
)
400

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0111:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
V. Fromkin - R. Rodman - N. Hyams
Αθ. 2012, σ. 834

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0112:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Α. - Φ Χρηστίδης
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ , σ. 1211

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0113:41 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΛΗΝΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΜΟΥΖΟ
Γ. Γάτος
Αθ. 2003, σ. 318

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0114:ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Εμμ. Λαμπαδάριου
ΡΑΛΛΗΣ 1922, σ. 240, σχήμα 16ο
ιδιωτική βιβλιοδεσία
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4229:1)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ προς διδαχήν εν Ελληνικοίς σχολείοις και Παρθεναγωγείοις υπό Δ.Π. Κυριακόπουλου. Αθ. 1898, σ. 208 2)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ μετά ερμηνευτικών, ιστορικών, γεωγραφικών σχολίων υπό Γ. Ζηκίδου. Αθ. 1893, σ. 112 3)ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ μετά γραμματικών παρατηρήσεων υπό Ζ. Γαβαλά. Αθ. 1896, σ. 147 4)ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ υπό Δ. Πανόπουλου. Αθ. 1897, σ. 88 5)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν Χαιρώνεια μάχης 338 π.Χ. προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξης, τεύχος Α΄ υπό Ι. Πρωτόπαππα. Αθ. 1898, σ. 102 6)ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΟΚΤΩΗΧΟΥ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΑΓΙΩΝ προς χρήσιν των μαθητών και των τριών τάξεων υπό Ι. Νόταρη. Αθ. 1897, σ. 24 
(6 βίβλια βιβλιοδετημένα σ' 1 τόμο)

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3202:Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ε Κριαρά
ΑΛΦΑ 1950, σ. 26

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4271:ΛΟΓΟΣ εκφωνηθείς παρά του καθηγητού της αρχαιολογίας Αλεξ. Ραγκαβή κατά την επέτειον εορτήν της του Οθωνείου Πανεπιστημίου καθιδρύσεως τη 20 Μαϊου 1861
Αθήνα, τυπογραφείο της Λακωνίας 1861, σ. 32+1 αναδιπλούμενος χάρτης των Αθηνών

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3196:ΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
υπό Π. Οικονόμου
Αθ. 1911, σ. 56

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3182:ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
Κ. Πλεύρης
Αθ. χ.χ, σ. 246

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  3188:ΤΑ ΙΔΕΩΔΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
εξεταζόμενα υπό το πρίσμα των εθνικών ημών ιδεωδών
Θ. Χαραλμπίδου
Αθ. 1939, σ. 48

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Γ. Σακκά
Αθ. 1956, σ. 79
ιδιωτική βιβλιοδεσία

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2271:ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Α. ΓΛΗΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Αθ. 1946, σ. 214
(4.000 αντίτυπα)

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0134:ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΤΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣ 1974,σ. 259

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0135:ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΛΟΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
S. Bryant
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΛΛΗΣ χ.χ, σ. 128

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0136:ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΤΟΣ 1885 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)
σ. 576

200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0137:Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Ν. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
Αθ. χ.χ, σ. 94
φθορά στη ράχη

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0138:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
μετά εικόνων και σχημάτων
υπό Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΥ
Αθ. 1883, σ. 300
ιδιωτική βιβλιοδεσία
60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0139:ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ
υπό Μ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
Αθ. 1888, σ. 254
ιδιωτική βιβλιοδεσία
60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0140:ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
υπό Χ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑ 1885, σ. 286
ιδιωτική βιβλιοδεσία
90
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0141:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΝΤΩΝ
υπό Λ. ΜΕΛΑ
Αθ. 1871, σ. 187
ιδιωτική βιβλιοδεσία
60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0144:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Γ. ΘΟΙΒΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
Αθ. 1910, σ. 151+8 εικόνες

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0145:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗ
υπό ΑΡ. ΣΤΑΘΑΚΗ
Αθ. 1875, σ. 165
ιδιωτική βιβλιοδεσία
70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0147:ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤ΄  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΝ ΤΑΞΙΝ
ΗΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘ. 1902, σ. 1288
ΕΚΔΟΤΗΣ Κ. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ιδιωτική βιβλιοδεσία
100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

4017:ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Ουμ. Περνό - Αθ. Κωστάκη
Αθ. 1933, σ. 95

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4019:ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Ουμ. Περνό - Αθ. Κωστάκη
Αθ. 1983, σ. 94  

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  4091:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ
υπό Κ. Ασωπίου καθηγητού των Ελληνικών γραμμάτων εν τη Ιόνιω Ακαδημία
Κέρκυρα 1841
, σ. 850

500
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4577:ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ μετά παραρτημάτων περί Ομήρου και των ποιημάτων αυτού περί ποιήσεως και εποοιϊας υπο Ευαγ. Κοφινιώτου
Αθ. 1885, σ. 112 (
μαζί) ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ περιέχων συνοπτικώς ψυχολογίαν, λογικήν, ιστορία της παιδαγωγίας, παιδαγωγικήν και διδακτικήν
υπο Αρ. Σπαθάκη
Αθ.1881- 1885, σ.144+352

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3184:Η ΚΑΤΑΛΗΞΙΣ -άδα ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΗΣ
Ν. Τωμαδάκη
Αθ. 1980, σ. 21

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3197:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο.Ε.Δ.Β 1941, σ. 441
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4701:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΔΗΜΟΤΙΚΗ
Αχ. Τζαρτζάνου
Αθ. 1947;, σ. 64

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3183:ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ
Ν. Ανδριώτη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1951, σ. 31

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0128:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗ

Δ. ΖΗΣΗ - ΗΛ. ΒΛΑΧΟΥ
Αθ. 1945, σ. 86
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3970:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γ. Καλαματιανού - Θ. Μακρόπουλου - Ν. Κοντόπουλου
Έκδοση Α΄, σειρά Β΄
Αθ. 1957, σ. 359

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3975:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Ε΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γ. Καλαματιανού - Ευ. Φωτιάδου - Ν. Κοντόπουλου.
Έκδοση Α΄
Αθ. 1956, σ. 379

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2284:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ν. Κοντόπουλου - Κ. Ρωμαίου
Αθ. 1959, σ. 314
Εικονογράφηση Κ. Γραμματόπουλου

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4290:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Γυμνασίων
Ν. Μπέρτου
Αθ. 1913, σ. 191

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3265:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
(δια την πενταετίαν 1933-1937)
ΔΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Μ. Οικονόμου
Αθ. 1936, σ. 239

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2290:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ρωμαίου Κοντόπουλου
Αθ. 1950, σ. 314

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3268:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ - ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ, ΠΟΙΗΣΙΣ - ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ προς χρήσιν των τριών τάξεων των διδασκαλείων
Ι. Σιδέρη
Αθ. 1926, σ. 270

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3267:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ εγκριθέντα δια τους μαθητές της Δ΄ τάξεως των εξαταξίων γυμνασίων
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Ν. Κοντόπουλου
Αθ. 1934, σ. 256

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3275:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
δια την Α΄ τάξιν των εξαταξίων γυμνασίων
Μ. Οικονόμου
Αθ. 1935, σ. 174

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3273:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
δια την Ε΄ τάξιν των γυμνασίων παλαιού τύπου
Μ. Οικονόμου
Αθ. 1946, σ. 238

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3282:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Ε΄ ΤΑΞΕΩΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ν. Κοντόπουλου, Δ. Πετρόπουλου, Γ. Σπυριδάκη
Αθ. 1950, σ. 320
Εικονογράφησις Κ. Θετταλού

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3276:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
προς χρήσιν της Α΄ τάξεως των γυμνασίων
Ν. Μπέρτου
ΣΙΔΕΡΗΣ 1913, σ. 192

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4802:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
Δ. Κακλαμάνου
Αθ. 1909, σ. 135

70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0119:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ Α΄ΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - Ε. ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1931, σ. 175
ιδιωτική βιβλιοθήκη με τα εξώφυλλα
75
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  4002:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
δια την Δ΄ τάξιν των εξαταξίων γυμνασίων
Χ. Αντωνάτου - Θ. Φιλιππάτου
Εκδόσεις Α. Μ. Κοντομάρη
Αθ. χ.χ, σ. 219

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

0101:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ 1815
ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ
ΑΝ. ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Αθ. 1956, σ. 316

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3993:ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ
Τάξις Γ΄ Δια την Μέση Εκπαίδευση. 6η ΕΚΔΟΣΗ
Χ. Θεοδωρίου-Α. Λαζάρου
Αθ. 1937, σ. 254
(μικρό σκίσιμο στη πρώτη σελίδα)

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3997:ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τάξις ΣΤ΄Λ. Πετρίδου. Ν. Δημητροκάλλη
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1950, σ. 152

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2277:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ν. Γκινόπουλου
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1937, σ. 176

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3997α:ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τάξις ΣΤ΄Λ. Πετρίδου. Ν. Δημητροκάλλη
Β΄ έκδοση
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ  1950, σ. 152
χωρίς οπισθόφυλλο
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0041:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ Β΄- ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Δ΄ ΤΑΞΗ
Λυμπέρη - Καφεντζή
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, σ. 96

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΥΘΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΑΞΗ Γ΄
Ευθ. Αναγνωστόπουλου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΙΚΗ 1974, σ. 143

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
Αντωνόπουλος-Σαντίκος-Σουλιώτης-Παπαευθυμίου
ΑΕΤΟΣ 1950, σ. 128

00
 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

4057:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΑΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ μέχρι τον Γεώργιον  Α΄ 
υπό Αλ. Ιωαννίδου εις τεύχη 3 δια τους μαθητάς της Α'  τάξεως των ελληνικών σχολείων
ΕΣΤΙΑ 1901 120+104+144 (1 βιβλίο)

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0043:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Γ΄ ΤΑΞΗ
Αντωνόπουλος-Τσιρίμπας-Παπακυρίου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΥΧΑΝΤΙΟΝ  χ.χ., σ. 177

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0055:Η ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΙΝ
Αδ. Αδαμάντιου
Αθ. 1934, σ. 151
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0070:ΗΡΩΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ. Δούκα - Θ. Γιαννόπουλος
Αθ. 1946, σ. 72
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0092:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄  ΤΑΞΙΝ
Π. Παναγόπουλου
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1939, σ. 82
30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0046:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Π. Παναγιωτόπουλος
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1938, σ. 162
6.500 αντίτυπα

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3998:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συντεταγμένη βιογραφικώς μετ' εικόνων και τοπογραφικών χαρτών δια τους μαθητές της Δ. Τάξεως Ν. Μεταξά
Αθ. 1919, σ. 128

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, δια την δευτέραν τάξιν του ελληνικού σχολείου. Ν. Βραχνού
Αθ. 1914, σ. 96

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 1820
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) , υπό Δ. Πανταζή
Αθ. 1880, σ. 144, σχήμα 16ο

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ  ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, δια την Α΄ τάξιν του ελληνικού σχολείου
Ν. Βραχνού
Αθ. 1914, σ. 100

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κυριαζόπουλου, Διαμαντόπουλου, Γαβαλά

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΓΙΑΦΑΣ, σ. 160

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Ε΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ν. Γκινόπουλου
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1929, σ. 128

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΣΤ΄ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ν. Γκινόπουλος
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, 1933, σ. 112

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:ΙΣΤΟΡΙΑ Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ
Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Παπαδόπουλου, Πάντου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ, σ. 135

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0098:ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Λαζάρου - Κυριαζόπουλος
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε΄ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΣΤΙΑ 1950, σ. 112
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0094:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 1ον
Ε΄ ΤΑΞΙΝ
Κ. Λαγουμιτζάκη
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1935, σ. 55

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0100:ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Δ΄ ΤΑΞΗ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ, χ.χ., σ. 102

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0099:ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Δ. Γιαννιά - Δ. Γιαννάκου
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε΄ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ  1950, σ. 128

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0109:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤ ΤΑΞΗ
Γ. Σακκά
ΑΤΛΑΝΤΙΣ 1956, σ. 136
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0108:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤ ΤΑΞΗ
Παπαδόπουλος - Δουκλιά
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 1960, σ. 148
με έγχρωμες εικόνες
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΝΕΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Τάξις ΣΤ΄
Δ. Γιαννιά - Δ. Γιαννάκου
Εκδόσεις Ο Προμηθέας (ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ)
Αθ. 1956, σ. 143
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3996:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1946, σ. 70

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0118:ΝΕΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε'  ΚΑΙ ΣΤ'
Α'  ΕΚΔΟΣΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ 1947, σ. 104

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0119:ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Π. ΠΑΝΟΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1945, σ. 84

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0129:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΚΑΤΣΙΚΑ -ΚΡΑΛΙΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, χ.χ., σ. 96

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0130:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε΄ ΤΑΞΕΩΣ
Μ. ΜΠΙΓΚΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟΣ 1956, σ. 112

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0131:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ
Β΄ ΤΕΥΧΟΣ

Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1939, σ. 63

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0146:Η ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΔ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, χ.χ, σ. 96

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0148:ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ. Γ. ΖΗΣΗ
Αθ. χ.χ., σ. 174

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΖΩΟΛΟΓΙΑ

0122:Η ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΑΞΙΣ ΕΚΤΗ ΚΑΙ 2ον ΕΤΟΣ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ'
Ν. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΕΚΔΟΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΖΑΚΑ -ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
Αθ. 1947, σ. 85

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4054:ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ, ΖΩΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ)
ΤΑΞΙΣ  Ε΄ 
Δ. Κατσιαδήμα - Γ. Σιόλα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ, σ. 128

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2285:ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ
Π. Γαβρεσέα
Εικονογράφηση Κ. Θετταλού
Αθ. 1950, σ. 247

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2286:ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙΑ
ΗΤΟΙ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ προς χρήσιν της εν τοις δημοτικοίς και ελληνικοίς σχολείοις
Ι. Λάιου
ΣΙΔΕΡΗΣ 1920, σ. 71

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3995:Η ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τάξη ΣΤ΄ και 2ο έτος Ε΄ και ΣΤ΄
Ν. Παπασπύρου
Εκδόσεις Δ. Τζάκα - Στ. Δελαγραμμάτικα
Αθ. 1955, σ. 128

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4058:ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(ΖΩΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ)
ΣΤ΄ τάξις
Δ. Κατσαδήμα - Γ. Σιόλα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ, σ. 112

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4059:ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(ΖΩΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ). ΣΤ΄ τάξις
Ι. Φούντα
ΣΙΔΕΡΗΣ, σ. 112

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4098:ΖΩΟΛΟΓΙΑ
προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Σπ. Μηλιαράκη
ΕΣΤΙΑ 1928, σ. 132

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0038:ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ Β΄
Ε΄ και ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΣ
Η. Γοντζέ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, σ. 72

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0039:ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΣ Δ΄
Βοσταντζή - Λεκάκη
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΡΑΙΟΣ, σ. 152

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΦΕΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ. Βασδέκη
Αθ. 1952, σ. 46

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0093:ΖΩΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ
Μ. Παπαμαύρου
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1934, σ. 137

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0120:ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ. ΔΟΥΚΑ
ΣΙΔΕΡΗΣ 1946, σ. 79

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0121:ΖΩΑ ΚΑΙ ΓΥΤΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ 1946, σ. 71

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

0050:ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1921, σ. 512

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3994:ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
ΤΑΞΗ ΣΤ΄
Δ. ΔΟΥΚΑ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ) 1955, σ. 128
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Γ. ΓΕΡΟΝΤΑ
ΚΑΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κ. ΜΑΛΑΜΟΥ

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0123:ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ Α΄ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ
Δ. ΔΟΥΚΑ
ΣΙΔΕΡΗΣ 1946, σ. 70

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0106:ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΑΜΒΡΕΣΕΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1950, σ. 127

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

0006:ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΟΚΤΑΤΑΞΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Αλ. ΜΑΖΗ
ΕΣΤΙΑ χ.χ., σ. 143

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3933:ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ερανισθείσα από διαφόρων γεωγραφικών πραγματειών και συνταχθείσα χάριν της εν τοις ελληνικοίς σχολείοις
υπό Γ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ. 
Αθήνησι 1849, σ. 358+1 πίνακας
ιδιωτική βιβλιοδεσία

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5199:ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
για την Γ΄- Δ΄ ΤΑΞΗ
Ι. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ1966, σ. 80

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΡΟΥΖΑΤΟΥ   9η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΘΗΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΙΝυπό Ν.Γ. Φαρδούλη Σμυρναίου
προς χρήσιν των σχολείων της Ελλάδος
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ 1835, σ. 160
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0002:ΝΕΩΤΑΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΕΥΧΕΡΗ ΓΝΩΣΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ υπό Ν. Λωρέντη εκδοθείσα υπό Γκερμπολά και Ρεφερενδάρη
ΤΟΜΟΣ 3ος
ΒΙΕΝΝΗ 1839. σ. 686+ κατάλογος συνδρομητών

300
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0107:ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ
ΕΣΤΙΑ 1950, σ. 143

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0124:ΝΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Η ΕΥΡΩΠΗ
Ν. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΖΑΚΑ - ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
1947, σ. 109

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0142:ΝΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ
μετά εικόνων πινάκων και οικονομικής γεωγραφίας
Ι. ΣΑΡΡΗ
ΖΗΚΑΚΗΣ 1921, σ. 337
35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

0045A:ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Γ΄- Δ΄ ΤΑΞΗ
Τ. ΞΗΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, σ. 56

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΝΙΑΣ, σ. 80

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0037:ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΕΤΡΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ  Δ΄ ΤΑΞΗ
Χ. ΠΠΑΤΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3266:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ
Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ κ΄ Κ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Αθ. 1913, σ. 248

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

0044:ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Δ΄ ΤΑΞΗ
Φ. Φωτόπουλου
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, σ. 78

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0045:ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ι. Καμπανά  1952, σ. 110

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0091:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Γ. Πολυζωίδου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1942, σ. 95

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0102:ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Ε΄ ΤΑΞΗ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ 1952, σ. 78

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0103:ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Δ. Γιαννιά
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ 1949, σ. 80

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0104:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ
Κ. Μπόνη
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1952, σ. 156

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0105:ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Δ΄ ΤΑΞΗ
Κοντομάρη - Μηνιάτη
ΕΣΤΙΑ 1950, σ. 68

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0110:ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ 1909 -1913 υπό Δ. Κυριακού
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ - ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ 1909, σ. 104

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0125:ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1945, σ. 64

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0126:ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Α'  ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΙΔΕΡΗΣ 1932, σ. 96

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0127:ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΑΙ Ε ΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΙΔΕΡΗΣ 1939, σ. 184

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0143:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ
Γ. ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ  1949, σ. 98

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

2278:ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 12 ΧΡΟΝΩΝ
Μ. Κλεάνθους Παπαδημητρίου
Αθ. 1932, σ. 552, πολλά σχέδια παιχνιδιών
σχήμα 4ο,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
(ΟΙ ΠΑΙΔΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ)
Ν. Αβρονιδάκη
ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ χ.χ., σ. 85

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4610:ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΣ
Γεωργίας Ταρσούλη
Εικονογράφηση Π. Βαλσαμάκη
Ο.Ε.Δ.Β 1979, σ.122

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

2289:ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ
εκπονηθέν χάριν των μαθητών των ιερατικών σχολών και διδασκαλείων
υπό Κ. Χρηστόπουλου
Αθ. 1891, σ. 508

90
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3277:ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
του δημοτικού σχολείου
Τεύχος πρώτο Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Θ. Μαραγκουδάκη
Αθ. 1925, σ. 78, σχήμα 16ο

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4061:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ προς χρήσιν των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και Παρθεναγωγείοις και των εν τη Α΄ και Β΄ τάξει των γυμνασίων μαθητευόντων
υπό Γ. Παπαβασιλείου
 Γ. ΚΑΣΔΟΝΗΣ
1897, σ. 116,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
180
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4297:ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ
Σ. Ξηροτύρη
Εκδόσεις "Νίκη" 1965, σ. 95+4 με εικόνες

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4524:ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΛΕΓΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΜΠΕΛΙΟΣ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
ΕΤΟΣ Β΄. αρ. φύλλου 1/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1924 ΕΩΣ αρ.φύλλου 12/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1925

(ΛΕΙΠΕΙ Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1924)

Ιδιωτική βιβλιοδεσία. (11 ΤΕΥΧΗ)

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2273:ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ + ΤΕΤΡΑΔΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ -Ε - ΣΤ ΤΑΞΗ. Γ. Κωνσταντινίδου, σ. 108+ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, σ. 104 + ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ ΤΑΞΗ. Ι. Διακογιάννη, σ. 95 + ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ ΤΑΞΗ, σ. 94 + Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, σ. 136 + ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ-Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ, σ. 183

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

4291:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ
Ι. Γιανέλλη - Γ. Σακκά
Εικονογράφησις Κ. Γραμματόπουλου
Αθ. 1956, σ. 201,
Α  ΕΚΔΟΣΗ, ΣΕΙΡΑ Γ
σε 300.000 αντίτυπα

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4291α:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ
Ι. Γιανέλλη - Γ. Σακκά
Εικονογράφησις Κ. Γραμματόπουλου
Αθ. 1962, σ. 201,
Γ ΕΚΔΟΣΗ, ΣΕΙΡΑ Ε
σε 75.000 αντίτυπα

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4291β:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ
Ι. Γιανέλλη - Γ. Σακκά
Εικονογράφησις Κ. Γραμματόπουλου
Αθ. 1965, σ. 201, έκδοσις Β΄
σε 125.000 αντίτυπα

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4291γ:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ
Ι. Γιανέλλη - Γ. Σακκά
Εικονογράφησις Κ. Γραμματόπουλου
Αθ. 1955, σ. 201
ΕΚΔΟΣΗ Α΄- ΣΕΙΡΑ Α΄
σε 300.000 αντίτυπα

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4291δ:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ
Ι. Γιανέλλη - Γ. Σακκά
Εικονογράφησις Κ. Γραμματόπουλου
Αθ. 1972, σ. 206, έκδοσις  ΙΑ΄
σε 265.000 αντίτυπα

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4291ε:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ
Ι. Γιανέλλη - Γ. Σακκά
Εικονογράφησις Κ. Γραμματόπουλου
Αθ. 1978, σ. 201,
ΣΤ  ΕΚΔΟΣΗ
σε 225.000 αντίτυπα

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3271:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β. Οικονομίδου
ΟΕΔΒ. 1977, σ. 223
Εικονογράφησις Γ. Μανουσάκης

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3271α:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β. Οικονομίδου
ΟΕΔΒ. 1975, σ. 224
Εικονογράφησις Γ. Μανουσάκης

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3271Β:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β. Οικονομίδου
ΟΕΔΒ. 1964, σ. 222
Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ
Εικονογράφησις Γ. Μανουσάκης

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3284α:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β. Πετρούνια - Φ. Κολοβού - Σ. Σπεράντζα - Α. Μεταλλινού ΟΕΔΒ 1955,σ. 271
Α ΕΚΔΟΣΗ, ΣΕΙΡΑ Α
Εικονογράφηση Κ. Θετταλού
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3284:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β. Πετρούνια - Φ. Κολοβού - Σ. Σπεράντζα - Α. Μεταλλινού ΟΕΔΒ 1957,σ. 247
Β  ΕΚΔΟΣΗ , ΣΕΙΡΑ Α
Εικονογράφηση Κ. Θετταλού

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3284γ:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β. Πετρούνια - Φ. Κολοβού - Σ. Σπεράντζα - Α. Μεταλλινού ΟΕΔΒ 1963,σ. 247
Γ ΕΚΔΟΣΗ
Εικονογράφηση Κ. Θετταλού

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3284β:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β. Πετρούνια - Φ. Κολοβού - Σ. Σπεράντζα - Α. Μεταλλινού ΟΕΔΒ 1963,σ. 271
Δ ΕΚΔΟΣΗ
Εικονογράφηση Κ. Θετταλού

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2288α:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ. Μέγα, Ρωμαίου, Δουφεξή, Ανδρεάδη Καρκαβίτσα, Ελάτου, Δαμασκηνού κλπ
ΟΕΔΒ. 1955, σ. 250
Εξώφυλλο Θεοδωρόπουλου

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2284α:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Καλαματιανού Γιαννόπουλου
Εικονογράφηση Αλ. Αλεξανδράκη
Αθ. 1958, σ. 303

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2288β:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ. Μέγα, Ρωμαίου, Δουφεξή, Ανδρεάδη Καρκαβίτσα, Ελάτου, Δαμασκηνού κλπ
ΟΕΔΒ. 1964, σ. 271
Εξώφυλλο Θεοδωρόπουλου

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2284:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Καλαματιανού Γιαννόπουλου
Αθ. 1969, σ. 303

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3976α: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΕΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ ΕΚΔΟΣΗ
Φωτιάδου- Μηνιάτη- Μέγα- Οικονομίδου- Παρασκευόπουλου
Αθ. 1961, σ. 380
Εικονογράφησις Αγ. Αστεριάδου

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3976β: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΕΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ ΕΚΔΟΣΗ
Φωτιάδου- Μηνιάτη- Μέγα-Οικονομίδου- Παρασκευόπουλου. Αθ. 1963, σ. 380
Εικονογράφησις Αγ. Αστεριάδου

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3976γ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΕΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 
Ζ ΕΚΔΟΣΗ
Φωτιάδου- Μηνιάτη- Μέγα- Οικονομίδου- Παρασκευόπουλου. Αθ. 1968, σ. 335
Εικονογράφησις Αγ. Αστεριάδου

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3272:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Μέγα, Ρωμαίου, Δουφεξή, Ανδρεάδη Καρκαβίτσα, Ελάτου, Δαμασκηνού κλπ
ΟΕΔΒ. 1974, σ. 250
Εξώφυλλο Θεοδωρόπουλου

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3272α:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Μέγα, Ρωμαίου, Δουφεξή, Ανδρεάδη Καρκαβίτσα, Ελάτου, Δαμασκηνού κλπ
ΟΕΔΒ. 1965, σ. 250
Εξώφυλλο Θεοδωρόπουλου

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3270γ:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
ΙΔ΄ Έκδοση
Φωτιάδη, Μηνιάτη, Μέγα, Οικονομίδη, Νιρβάνα, Ζήση, Δαμασκηνού, Δημητράτου κλπ.
Εικονογράφησις Αγ. Αστεριάδου
ΟΕΔΒ 1974, σ. 319

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3270α:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
Έκδοσις ΙΗ΄
Φωτιάδη, Μηνιάτη, Μέγα, Οικονομίδη, Νιρβάνα, Ζήση, Δαμασκηνού, Δημητράτου κλπ.
Εικονογράφησις Αγ. Αστεριάδου
ΟΕΔΒ 1978, σ. 302

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3270γ:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
ΙΔ΄ Έκδοση
Φωτιάδη, Μηνιάτη, Μέγα, Οικονομίδη, Νιρβάνα, Ζήση, Δαμασκηνού, Δημητράτου κλπ.
Εικονογράφησις Αγ. Αστεριάδου
ΟΕΔΒ 1974, σ. 319

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3270β:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
ΙΣΤ΄ Έκδοση
Φωτιάδη, Μηνιάτη, Μέγα, Οικονομίδη, Νιρβάνα, Ζήση, Δαμασκηνού, Δημητράτου κλπ.
Εικονογράφησις Αγ. Αστεριάδου
ΟΕΔΒ 1976, σ. 302

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3270:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
Α΄ Έκδοση
Φωτιάδη, Μηνιάτη, Μέγα, Οικονομίδη, Νιρβάνα, Ζήση, Δαμασκηνού, Δημητράτου κλπ.
ΟΕΔΒ 1965, σ. 307

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0050:ΘΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΕΚΟΣ

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3977:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1981
Α΄ +Β΄ΜΕΡΟΣ (2 ΤΕΥΧΗ)
Ελ. Βακαβάνη - Ι. Τσουρέκη

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0070:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1979
Β΄ ΜΕΡΟΣ
Ελ. Βακαβάνη - Ι. Τσουρέκη

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0066:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ
Α+Β΄ ΤΕΥΧΟΣ
Πορφύρη-Μαργαρίτη-Μπαίρακτάρη-Παπακυριακοπούλου
Αθ. 1973, σ. 127+135 (2)

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0078:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ελ. Μαλούκου - Μουστακίδου
Αθ. 1973, σ. 291

35

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0077:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α. Βαρελλά - Φ. Σταθάτου
Αθ. 1981, σ. 343

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0071:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Νικόδημος - Βαρελλά - Θεοχάρης - Σακελλαρίου
Αθ. 1984, σ. 382

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0072:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Θ. Γιαννόπουλος
Αθ. 1983, σ. 343

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0065:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ. Γρηγοριάδου - Σουρέλη
Αθ. 1981, σ. 319

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0026:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αγ. Βαρελλά
Αθ. 1980, σ. 350
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

   
 

2279:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ. Ζήση- Κ. Ρωμαίου
Αθ. 1949, σ. 239
Εικονογράφηση Σ. Πολενάκη

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4001:ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γαλάτειας Καζαντζάκη
Αθ. 1923,σ. 163
Εκδόσεις Δημητράκος
(άκοπο αντίτυπο), χωρίς οπισθόφυλλο

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4004:ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ προς χρήσιν των μαθητών της Τρίτης τάξεως του δημοτικού σχολείου των Ε. Παπαμιχαήλ, Σ. Δάλλα και Ι. Κολλάρου . Αθ. 1921, σ. 176
(μικρό σκίσιμο στο κάτω μέρος των πρώτων σελίδων)

90
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4062:ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ
δια την ΣΤ΄ τάξιν
Γ. Κονιδάρη - Γ. Καλαρά
ΕΣΤΙΑ 1923, σ. 256
ιδιωτική βιβλιοδεσία

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ
Π. Νιρβάνα-Δ. Ζήση
Αθ. 1940, σ. 200
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0018:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤ ΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δ. Κοντογιάνηη - Ν. Κοντόπολου- Π. Νιρβάνα-Δ. Ζήση
Αθ. 1939, σ. 212
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4113α:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Γ. Μέγα
Αθ. 1946, σ. 195
η εικονογράφηση από τον Π. Βυζάντιο

90
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4113:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Γ. Μέγα
Αθ. 1946, σ. 195
η εικονογράφηση από τον Π. Βυζάντιο
χωρίς οπισθόφυλλο
70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4128:ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ μετ' εικόνων
Κύκλος τέταρτος
Απ. Σαρηγιάννη - Αχ. Μοσχόπουλου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1899, σ. 180
200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3269:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ
 Ν. Κοντόπουλου -Κοντογιάννη - Καλαματιανού - Θ. Γιαννόπουλου - Θ. Μακρόπουλου
Εικονογράφηση Α. Τάσσου
Αθ. 1952, σ. 270

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4325:Ο ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ. Καζαντζάκη
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1923, σ. 211

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0052:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Π. Νιρβάνα - Δ. Ζήση
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1934, σ. 192
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0049:ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αθ. 1949, σ. 184
εικονογράφηση Λ. Μοντεσάντου

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4139:ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1952, σ. 191
Χ. Δημητρακόπουλου
Εικονογράφηση Λ. Μοντεσάντου    

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0047:Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γρηγόρη Ξενόπουλου, Αρ. Κουρτίδη,Γ. Κονιδάρη
ΕΣΤΙΑ 1929, σ. 199
σκίτσα Βώττη

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4559:ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α. Κουρτίδη - Γ. Κονιδάρη
Αθ. 1933, σ. 208
εικονογράφηση Γ. Λυδάκη
 
50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3885:ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ

Α. Κουρτίδη-Γ. Κονιδάρη
ΕΣΤΙΑ 1927, σ. 237

70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2282:ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ 
Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ
Δ. Κακλαμάνου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. χ.χ., σ. 152

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2257:ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σπ. Δάλλα
Αθ. 1927, σ. 120
ιδιωτική βιβλιοδεσία

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ
του δημοτικού σχολείου
Δ. Κοντογιάννη -Π. Νιρβάνα-Δ. Ζήση- Γ. Μέγα
Αθ. 1940, σ. 272
εικονογράφηση Γ. Λυδάκη

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3274:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κοντογιάννη, Κοντόπουλου, Νιρβάνα, Ζήση
ΟΕΔΒ 1943, σ. 120
Α΄ ΤΕΥΧΟΣ

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3934:Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Π. Οικονόμου
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 1921, σ. 178

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4578:ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ
προς χρήσιν των μαθητών της ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ του Δημοτικού σχολείου
Μ. Σακελλαρόπουλου, Χ. Κυριακάτου
και Ελ. Ρουσόπουλου
Αθ. 1910, σ. 221+2

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4592:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ. Ζήση - Κ. Ρωμαίου
Αθ. 1952, σ. 239
εικονογράφηση. Κ. Θετταλού

70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1174:ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ προς χρήσιν των μαθητών της Πέμπτης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
Μ. Σακελλαρόπουλου -Σ. Κυριακάτου - Ελ. Ρουσοπούλου
Αθ. 1926-1927; σ. 221+2

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1:ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ υπό Χαρίση Παπαμάρκου
Τόμοι Α΄+ Β΄
Αθ. 1897, σ. 629 + 600
400
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3:ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ κατά το πρόγραμμα των εν πρωτύπω Δημοτικώ Σχολείω του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης διδασκομένων μαθημάτων υπό Χαρίση Πουλίου. Αθ. 1879             , σ. 144, τεύχος τρίτον (λείπει μικρό μέρος της σελίδας 53) ταλαιπωρημένο
100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3550:ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σπ. Δάλλα
Αθ. 1926, σ. 120
(
λείπει κομμάτι από το πάνω μέρος της σελίδας 95)

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3:ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ κατά το πρόγραμμα των εν πρωτύπω Δημοτικώ Σχολείω του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης διδασκομένων μαθημάτων υπό Χαρίση Πουλίου. Αθ. 1879             , σ. 144, τεύχος τρίτον (λείπει μικρό μέρος της σελίδας 53)ταλαιπωρημένο
100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. Ταμπακοπούλου - Θ. Δρακοπούλου (Μυρτιώτισσας) . Αθ. 1947, σ. 160
η εικονογράφηση έγινε από το ζωγράφο Αντώνη Βώττη

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5241:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ν. Κοντόπουλου - Δ. Κοντογιάννη - Γ. Καλαματιανού - Θ. Γιαννόπουλου 
Αθ. 1949, σ. 254
Εικονογράφηση Σπ. Βασιλείου

65
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3192:ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ
προς χρήσιν των μαθητών της ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ του δημοτικού σχολείου
Ε. Παπαμιχαήλ και Σ. Δάλλα
Αθ. 1910, σ. 176

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
Ζ. Παπαντωνίου
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1933
, σ. 213
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
Ζ. Παπαντωνίου
Αθ. 1974, σ. 175
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ Ε΄ ΤΑΞΕΩΣ
Δ. Ανδρεάδου
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1929, σ. 220

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3978:Η ΖΩΗ ΜΑΣ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1929, σ. 259
(ιδιωτική βιβλιοδεσία)

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Ο ΒΟΣΠΟΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δημ. Κοντογιάννης
Δημητράκος 1933, σ. 214

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0054:Ο ΒΟΣΠΟΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δημ. Κοντογιάννης
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 193
5, σ. 230

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5676:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ του δημοτικού σχολείου
Δ. Κοντογιάννη -
Π. Νιρβάνα-Δ. Ζήση- Γ. Μέγα
Αθ. 1940, σ. 240
Ευαγ. Τερζόπουλου

90

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Μ. Κεάνθους - Μ. Παπαμαύρου
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1926, σ. 158
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0019:ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
Δ. Ανδρεάδη
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, σ. 84
εικονογράφηση Φ. Δημητριάδη
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0020:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Γ. Συκώκη
ΕΣΤΙΑ 1925, σ. 95
εικονογράφηση Απ. Γέραλη
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0021:ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Μ. Σακελλαρόπουλου -Σ. Κυριακάτου - Ελ. Ρουσοπούλου
Αθ. 1917, σ. 221

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ. Ανδρεάδη - Π. Παπαχριστοδούλου
Αθ. 1926, σ. 231
χωρίς προμετωπίδα

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣΝ Ε΄ ΤΑΞΕΩΣ
Δ. Κωνσταντινόπουλος-Σ. Δουφεξή-Δ. Καρνάβου
Εκδοτικός Οίκος Δ. Τζάκα
Α
θ. 1937, σ. 253
100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5241:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ
ΜΕΡΟΣ 1ον
Δ. Ανδρεάδου
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1922, σ. 47

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ. Παπαϊωάννου
ΣΙΔΕΡΗΣ 1937, σ. 210
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0032:ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Αλ. Μακρυναίου
ΣΙΔΕΡΗΣ 1921, σ. 38
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3203:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1949, σ. 270
Ν. Κοντόπουλου - Δ. Κοντογιάννη - Γ. Καλαματιανού - Θ. Γιαννόπουλου - Θ. Μακρόπουλου. Εικονογράφηση Α. Τάσσου

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3194:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1949, σ. 270
Ν. Κοντόπουλου - Δ. Κοντογιάννη - Γ. Καλαματιανού - Θ. Γιαννόπουλου - Θ. Μακρόπουλου. Εικονογράφηση Α. Τάσσο
υ

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4055:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ
Β΄ ΜΕΡΟΣ
Ι. Συκώκη
ΕΣΤΙΑ 1928, σ. 78
εικονογράφηση Γέραλη

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0048:ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Μ. Βρατσάνος
Αθ. 1922, σ. 160

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0051:ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ. Ανδρεάδης
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1934, σ. 222

170

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4097:ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΧΤΑΧΡΟΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Εκδοτικό σχολικού βιβλίου
ΤΙΡΑΝΑ 1970, σ. 112
σε 2.700 αντίτυπα

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0053:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ
Α΄ ΜΕΡΟΣ
Ι. Συκώκη
Εκδόσεις Εστία 1932, σ. 80
εικονογράφηση Μ. Αγγελόπουλου

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0056:Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Ε'  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Μ. Κιντομάρη
ΕΣΤΙΑ 1938, σ. 288

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0057:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ν. Κοντόπουλου-Δ. Κοντογιάννη-Γ. Καλαματιανού
Θ. Γιαννόπουλου
Αθ. 1952, σ. 254
εικονογράφηση Σπ. Βασιλείου

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0055:Ο ΚΑΛΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Δ'  ΤΑΞΕΩΣ
Σ. Φραγκίδου - Ν. Πρωτόπαπα
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Σιδέρης 1937, σ. 256

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0059:ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Π. Νιρβάνα - Δ. Ζήση

Αθ. 1947, σ. 176
εικονογραφηση Ν. Καστανάκη

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0058:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ
ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ε. Γεραντώνη
Αθ. 1952, σ. 169
εικονογράφηση Κ. Γραμματόπουλου

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0063:ΕΜΠΡΟΣ ... ΠΑΝΤΑ ΕΜΠΡΟΣ!
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
Π. Νιρβάνα-Δ. Ζήση-Δ. Δαμασκηνού
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1932, σ. 259

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0060:ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αρ. Κουρτίδη
ΕΣΤΙΑ 1932, σ. 150

65
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0064:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ. Κοντογιάννη- Γ. Μέγα-Π. Νιρβάνα-Δ. Ζήση
Αθ. 1940, σ. 240
εικονογράφηση Ε. Τερζόπουλου

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4140:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ
Ι. Συκώκη
Αθ. 1935, σ. 134
λείπει το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0068:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β. Φάβη
ΕΣΤΙΑ 1933, σ. 248
εξώφυλλο Μ. Αγγελόπουλου

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0067:ΡΟΒΙΝΣΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ 1922, σ. 144

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0062:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β. Φάβη
ΕΣΤΙΑ 1936, σ. 252
εξώφυλλο Μ. Αγγελόπουλου

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0073:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1933, σ. 70
εικονογράφηση ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0074:ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
Ζ. Παπαντωνίου
Ανδρεάδης - Δελμούζος - Νιρβάνας- Παπαντωνίου
Τριανταφυλλίδης
Αθ. 1920, σ. 184

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0075:ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σπ. Δάλλα
Εκδ. ΖΗΚΑΚΗΣ 1934, σ. 196+ι'
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ σε 8.000 αντίτυπα
Αθ. 1920, σ. 184

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0061:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ. Μέγα-Δ. Κοντογιάννη-Π. Νιρβάνα - Δ. Ζήση
Αθ. 1947, σ. 207
εικονογράφηση Ε. Τερζόπουλου

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3204:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ  Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κοντογιάννης, Μέγας , Νιρβάνας, Ζήσης
Αθ.  1943, σ. 168
(2 τεύχη)

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0095:ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ
Δ. Δούκα. - Δ. Δεληπέτρου
Αθ. 1939, σ. 163

135
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0069:Η ΚΥΨΕΛΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αθ. 1933, σ. 221
εικονογράφηση Τ. Καλμούχου

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0080:ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Γ. Κονιδάρη - Γ. Καλάρα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΣΤΙΑ 1933, σ. 205
σε 15.000 αντίτυπα

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0081:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Ιων. Συκώκη. Αθ. 1923, σ. 101
ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΕΡΑΛΗ

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0083:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Π. Νιρβάνα-Δ. Ζήση
Αθ. 1940, σ. 200
εικονογράφηση Ν. Καστανάκη

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0082:ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Νιρβάνας -Ζήσης - Κοντογιάννης - Δαμασκηνός
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1929, σ. 276

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΖΩΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Ν. ΈΛΑΤΟΥ - Δ. ΒΟΥΤΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1931, σ. 248

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0085:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ( Ο ΗΛΙΟΣ)
ΜΕΡΟΣ Α + Β
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ, ΝΙΡΒΑΝΑΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΜΑΛΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1938, σ. 137
(1 ΒΙΒΛΙΟ)

200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0086:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ( Ο ΗΛΙΟΣ)
ΜΕΡΟΣ Α
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ, ΝΙΡΒΑΝΑΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΜΑΛΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1938, σ.
1 - 67
150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0087:ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ( ΗΛΙΟΣ)
ΜΕΡΟΣ  Β΄
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ, ΝΙΡΒΑΝΑΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΜΑΛΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1938, σ. 68-137

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0088:ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΑΛ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1933, σ. 184

125
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2996:ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΡΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ε. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Αθ. 1923, σ. 157
ιδιωτική βιβλιοδεσία

170
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ
ΠΕΜΠΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ  1933, σ. 243
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ σε 12.000 αντίτυπα

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0096:ΤΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΑΚΙΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ Α΄  ΤΑΞΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΓ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ
ΚΑΜΠΑΝΑΣ 1968, σ. 112

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0097:ΑΓΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΘ. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, χ.χ., σ. 123
50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0098:ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Γ΄ ΤΑΞΗ
Ε. ΠΑΠΑΠΜΙΧΑΗΛ - Δ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1931, σ. 192
150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Κ. ΡΩΤΑ - Δ. ΖΗΣΗ
Αθ. 1949, σ.207
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑΙ 
Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0099:ΤΑ ΔΥΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
Γ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1923, σ. 186
ιδιωτική βιβλιοδεσία
170
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0115:ΠΡΑΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ
Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1930, σ. 181

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0116:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΗΜ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1931, σ. 204
χωρίς σελίδα τίτλου, μία σελίδα περιεχομένων σε μέτρια κατάσταση

90
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3281:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ
ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
ΔΗΜ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1933, σ. 270
135
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4055:Ο ΜΩΡΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1932, σ. 280

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0132:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αθ. 1950, σ. 254

εικονογράφηση, ξυλογραφίες Σπ. Βασιλείου
100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0133:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΝΙΡΒΑΝΑΣ - ΖΗΣΗΣ - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1930, σ. 257 - Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0134:ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ ΄ΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ
ΝΙΡΒΑΝΑΣ - ΖΗΣΗΣ - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1929, σ. 246
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
140
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0135:ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ι. ΣΥΚΩΚΗΣ - Κ. ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΑΘΗΝΑ" Α. Ι ΡΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ, εικόνες Π. ΡΟΥΜΠΟΥ
1927, σ. 288

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0136:ΟΙ ΡΟΔΕΣ ΓΥΡΙΖΟΥΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Αθ. 1952, σ. 159

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

0144