ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

www.kouniosbooks.gr

0001:ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Κ. Μιχαηλίδης
ΤΟΜΟΣ ΙΓ΄ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1906 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1907, σ.196

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2711:ΕΡΑΤΩ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
υπό Δ.Γ. Ράλλη και Ν.Β. Παγκώστα. Έτος Α΄ . Αθήνησι εκ του Τυπογραφείου της Μερίμνης
1861, σ. 418 (από 1 Ιανουαρίου 1861 έως 15 Ιουλίου 1861)+ μαζί
Παράρτημα Ερατούς. Οι νεώτεροι Πυθαγόρειοι Μυθιστόρημα Παύλου Φεβάλ
Αθ. 1860, σ. έως σελίδα 208, ιδιωτική βιβλιοδεσία

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1853:Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΙ, ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ
Αθ. 1925, πλάγιο σχήμα, σ. 400
πλούσια εικονογράφηση

300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1833:ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Τυπογραφείον Δ. Ευστρατίου Δ. Δελή
Έτος Α΄ αρ. 1 έως 7 (7 τεύχη)
Αθ. 1910

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1828:ΣΚΕΡΤΣΟ
Έτος Α΄
τεύχος 1 έως 100
από 10 Μαΐου 1923 έως 2 Απριλίου 1925

350

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1839:ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Τεύχη 236-242-243-244-246-247/1931
(6 τεύχη)

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ Ε΄ - ΣΤ΄  1903  - 1904.  Κυριακή 5 Ιανουαρίου 1903
(52 φύλλα) έως Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 1904
(52 φύλλα)

300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΟΣ 25/ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1875 ΕΩΣ 1/ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1875
(ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΩΝ 11)
ΠΑΡΙΣΙ 1875

500

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5154:ΡΟΜΑΝΤΣΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ
ΤΟΜΟΣ 1958 (ΤΕΥΧΗ 705 ΕΩΣ 720) (16)

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ εκδίδεται υπό Δ. Νικολαϊδη. ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ Α΄+Β΄, σ. 642+560 (Ιανουάριος έως Αύγουστος). Το δεύτερο τεύχος περιέχει και ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΑΙΝΕΙΑΣ
υπό Ι. Ραγκαβή. Βιβλίον Α΄- Σ' , σ. 80
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1869, ιδιωτική βιβλιοδεσία

500

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:Η ΦΥΣΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄- ΤΟΜΟΣ ΙΑ΄- ΕΤΟΣ 21
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ Φρ. Πρίντεζης
ΤΕΥΧΗ 18/15-1- 1911 ΕΩΣ 23-24/ 1-4-1911 
ΚΑΙ 1/1-5-1910 ΕΩΣ 17/ 1-1-1911. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:Ο ΡΩΜΗΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΟΥΡΗΣ
2/4/1883 ΕΩΣ 1918
ΦΥΛΛΑ 1 ΕΩΣ 1442
7 ΠΑΝΟΔΕΤΟΙ ΤΟΜΟΙ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ)
2.500

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0008:ΕΡΑΤΩ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ εκδιδόμενον δις του μηνός υπό Δ.Γ. Ράλλη και Ν. Β. Παγκώστα
Αθ. 1864

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Β΄, αρ. φύλλου 53 έως 103
18/9/1920 έως 3/10/1921

300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:ΚΟΠΑΝΟΣ
Ο ΡΩΜΗΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΣΑΤΥΡΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ Γ. Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Δ. Νικορέτσος
Αθ. 2000, σ. 335+301+386
2.000 αντίτυπα

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0011:Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΤΟΣ Α'  1915 - 1916
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 52 ( 23-10-1915 έως 16-10-1916)
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Βλ. Γαβριηλίδης

300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0012:ΕΛΛΑΣ 1910
ΕΤΟΣ Γ' ( 11-4-1910 έως 30-12-1910)
ΤΕΥΧΗ 70
Διευθυντής Σπ. Ποταμιάνος

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1858:Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
9/7/1860 έως  27/12/1860
φθορά στη ράχη

1.000

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0013:ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ
ΕΤΟΣ Ε΄ 1919
ΤΕΥΧΗ 1/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ 12 /ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

480

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΤΑ ΠΗΔΗΜΑΤΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ
υπό Δ.Ν. Βρατσάνου
Αθ. 1857
τεύχη 1/21-4-1857 έως  50/22-6-1858 (50 τεύχη)
ιδιωτική βιβλιοδεσία, φθορά στη ράχη

2.500

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΤΟΜΟΙ ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ

  3803:ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1924 από 27/4/ έως 28/12. Τεύχη 1 έως 36 (1τόμος). 36 τεύχη ο τόμος
300
3803:ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1925 από 4/1/ έως 28/6 και 5/7/ έως 27/12. Τεύχη 37 έως 62 και 63 έως 88 (2). 52 τεύχη
3803:ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1926 από 3/1/ έως 23/12. Τεύχη 89 έως 141 (1τόμος). Τεύχη 53
3803:ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1927 από 1/1/ έως 29/12. Τεύχη 142 έως 194 (1τόμος). Τεύχη 53
3803:ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1928 από 5/1/ έως 27/12. Τεύχη 195 έως 247 (1τόμος). Τεύχη 53
3803:ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1929 από 3/1/ έως 26/12. Τεύχη 248 έως 299 (1τόμος). Τεύχη 52
3803:ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1930 από 2/1/ έως 25/12. Τεύχη 300 έως 352 (1τόμος). Τεύχη 53

3803: ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1931 από 1/1/ έως 25/6 και 2/7 έως 24/12. Τεύχη 353 έως 406 (2 τόμοι). Τεύχη 54

ΤΟΜΟΙ ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ)

  3803:ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1929 από 3/1/ έως 26/12. Τεύχη 250 έως 299 200
3803:ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1930 από 2/1/ έως 25/12 . Τεύχη 300 έως 352 200
3803:ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1934 από 4/1/ έως 4/6. Τεύχη 514 έως 538 150

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ(Δ/ΝΤΡΙΑ Ε.ΖΩΓΡΑΦΟΥ. ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

  Έτος Η΄ Νοέμβριος 1914 έως Οκτώβριος 1915 Έτος ΚΖ΄Νοέμβριος 1933 έως Οκτώβριος 1934 ο τόμος
150
Έτος Ι΄ Νοέμβριος 1916 έως Οκτώβριος 1917

Έτος ΚΗ΄Νοέμβριος 1934 έως Οκτώβριος 1935

Έτος ΙΣ΄ Νοέμβριος 1922 έως Οκτώβριος 1923 Έτος ΚΘ΄Νοέμβριος 1935 έως Οκτώβριος 1936
Έτος ΙΗ΄ Νοέμβριος 1924 έως Οκτώβριος 1925 Έτος Λ΄Νοέμβριος 1936 έως Οκτώβριος 1937
Έτος ΚΕ΄ Νοέμβριος 1931 έως Οκτώβριος 1932 Έτος ΛΑ΄Νοέμβριος 1937 έως Οκτώβριος 1938
Έτος ΚΣΤ΄Νοέμβριος 1932 έως Οκτώβριος 1933  

1847: ΠΑΝΔΩΡΑ (ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ)

Τόμος 1ος από Απριλίου 1850 μέχρι Απριλίου 1851. Αθ. 1851, σ. 585, τεύχος 1 έως 24 (1 σελίδα με σελοτεϊπ) ο τόμος
300
Τόμος 2ος από Απριλίου 1851 μέχρι Απριλίου 1852. Αθ. 1852, σ. 586-1168, τεύχος 25 έως 48
(μικρό σκίσιμο στο κάτω άκρο μιας σελίδας
Τόμος 7ος από Απριλίου 1856 μέχρι Απριλίου 1857. Αθ. 1857, σ. 568, τεύχος 145 έως 168
Τόμος 13ος από Απριλίου 1862 μέχρι Απριλίου 1863. Αθ. 1863, σ. 616, τεύχος 289 έως 312
Τόμος 15ος από Απριλίου 1864 μέχρι Απριλίου 1865. Αθ. 1865, σ. 604, τεύχος 337 έως 360

ΑΘΗΝΑΙ

  1819:Μηνιαία εικονογραφημένη και καλλιτεχνική έκδοσις της εφημερίδος Ελληνικόν Μέλλον.
Τεύχος 1ο/10/1934
το τεύχος
40
1819:Μηνιαία εικονογραφημένη και καλλιτεχνική έκδοσις της εφημερίδος Ελληνικόν Μέλλον.
Τεύχος  2ο/11/1934
1819:Μηνιαία εικονογραφημένη και καλλιτεχνική έκδοσις της εφημερίδος Ελληνικόν Μέλλον.
Τεύχος  3ο/12/1934
1819:Μηνιαία εικονογραφημένη και καλλιτεχνική έκδοσις της εφημερίδος Ελληνικόν Μέλλον. Τεύχος  8ο/1935
0003: ΚΟΠΑΝΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ) 1923
2/1/1923 3/1/1923 5/1/1923 6/1/1923 7/2/1923 8/2/1923 το τεύχος
30
9/3/1923 10/3/1923 11/3/1923 12/3/1923 13/4/1923 14/4/1923
15/4/1923 16/4/1923 17/4/1923 18/5/1923 19/5/1923 20/5/1923
21/5/1923 22/6/1923 23/6/1923 24/6/1923 25/6/1923 26/7/1923
27/7/1923 28/7/1923 33/8/1923 34/8/1923 35/9/1923 36/9/1923
48/12/1923 54/1/1924 55/1/1924 57/2/1924 60/3/1924 65/4/1924
68/4/1924 69/4/1924 70/5/1924 71/5/1924 72/5/1924 74/6/1924
76/6/1924 81/7/1924 82/7/1924 83/8/1924 84/8/1924 85/8/1924
86/8/1924 87/8/1924 88/9/1924 90/9/1924 91/9/1924 93/10/1924
94/10/1924 98/11/1924        

0002:ΤΡΑΣΤ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 1948
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ, ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

2 3 6 7 8 11 12 15 19 20 22 24 25 27 28 το τεύχος
15
29 30 31 33 34 36 37 38 39 40 41 43 43 44 45
47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 60 63 64 65 66
67 70 71 74 75 79 81 83 85            

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

  1834:Περιοδικόν της αρχαιολογικής εταιρείας 1910, τεύχος 3ο και 4ο μετά 9 πινάκων και 97 εικόνων εν τω κειμένω, σ. 178-431, σχήμα 4ο ο τόμος
80
1834:Περιοδικόν της αρχαιολογικής εταιρείας 1912, τεύχος 3ο και 4ο μετά 15 πινάκων και 176 εικόνων εν τω κειμένω, σ.127- 278, σχήμα 4ο
1858:Περιοδικόν της αρχαιολογικής εταιρείας 1920 με 53 εικόνες, σ. 96, σχήμα 4ο ο τόμος
50
1858:Περιοδικόν της αρχαιολογικής εταιρείας 1922 με 96 εικόνες, σ. 118, σχήμα 4ο

ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "  Η ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ" 1932
ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: 32, 33, 36,39,42,44,46,48,49, 75 = 200