ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ

www.kouniosbooks.gr - 210/3255216

2119:Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΜΑΗΛΙΑ 1914-1953
Σώμα Ελλήνων προσκόπων
περιφέρεια Καΐρου 1953, σ. 127

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2120:ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ
Αθ. 1946, σ. 173
σχήμα 16ο

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2121:ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Έκδοσις Σ.Ε.Π. 1937, σ. 186+θ΄
σχήμα 16ο

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2122:Ο ΚΡΙΚΟΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ
Ιανουάριος 1961 έως Δεκέμβριος 1962
(24 τεύχη), δεμένα σε 1 βιβλίο

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2123:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ
Ησ. Ησαϊα
Αθ. 1949, σ. 299

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ
J. Sevin
Αθ. 1936, σ. 274

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

2125:ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
1989, σ. 26
(φωτοτυπία)

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2126:ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μπ. Πάουελ
Αθ. 1948, σ. 151

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5166:ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Β. Λαμπρόπουλος
1967, σ. 30

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΙΚΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ
Κ. Μελά και Γ. Ζαλοκώστα
Αθ. 1914, σ. 71

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Π. Τόγκα
Εκδόσεις Ε.Ο.Ν, αρ. βιβλίου 26
Αθ. 1939, σ. 303

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΥ
Επίσημος έκδοσις του Σ.Ε.Π
1955, σ. 144+1 χάρτης

35
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

5151:ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Λόρδου Μπάντεν Πάουελ
Τεύχος Α΄+ Β΄, σ. 287

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5151α:ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Λόρδου Μπάντεν Πάουελ
Τεύχος  Β΄, σ.
157 - 287

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΟ ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΟΜΑΔΟΣ
Β. Λαμπρόπουλος
Αθ. 1967, σ. 153

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

5167:HANDBOOK FOR PATROL LEADERS 
W. Hillcourt
N. York 1942, σ. 444

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5156:ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ
Αθ. 1975, σ. 148

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

5155:ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΝ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
Αθ. 1933, σ. 359

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5158:ΤΟ ΚΑΤ' ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
R. Phillips.
Αθ. 1947, σ. 48

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

5165:ΠΩΣ ΝΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Αθ. 1932, σ. 31
σχήμα 16ο

12
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Τ. Γκαζιάνη
Αθ. 1957, σ. 103

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

5161:ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Τ. Γκαζιάνη.
Αθ. 1960, σ. 204

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Lord Baden Powell
Αθ. 1938,
σ. 111

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

5163:ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗΓΟ
Αθ. 1949, σ. 98

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΣΑΙ ΣΥ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥΣ
Β. Ζάννα
Αθ. 1947, σ. 110

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

5163:ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
Αθ. 1946, σ. 36

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ
ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
Κ.  Κανέτη
Αθ. 1967, σ. 145

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Αλ. Σάββα
1955, σ. 214

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΠΤΥΧΙΟΝ ΣΗΜΑΤΩΡΟΥ 
Α. Κωνστάντογλου
Αθ. 1962, σ. 40

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2756:Η ΑΓΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ
Δ. Σολομωνίδης
Αθ. 1938, σ. 102

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Κ. Κανέτη
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, χ.χ.,  σ. 100

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0008:ΠΤΥΧΙΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ
Σ. Ναουμίδη
Αθ. 1967, σ. 92
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0009:ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Β΄ ΚΑΙ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ 4
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1947, σ. 48

25   
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ
ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
Μ. Πάουελ
Δ΄ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ 14
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1951, σ. 46

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:Ο ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ
Ε. Τσιμπούκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ 15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1951, σ. 18

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0012:Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ
ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
Μ. Πάουελ
Β΄ ΑΛΟΓΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1949, σ. 54

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5164:ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΟΜΑΔΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ
υπό Κ.Μ. Μελά
Αθ. 1913, σ. 190
ιδιωτική βιβλιοδεσία, τρύπες από σαράκι
50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ - ΙΧΝΗΛΑΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΓΛΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ Μ. Πάουελ
Αθ. 1910, σ. 126

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0016:ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ, ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
Μ. Λαμπρινίδη
Αθ. 1946, σ. 110
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4019:ΑΚΡΙΤΑΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ 3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1949, σ. 52

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Αθ. 1990, σ. 144

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0014:ΠΤΥΧΙΟΝ ΙΧΝΗΛΑΤΟΥ
Α. Κωνσταντόγλου
Αθ. 1955, σ. 66
σχήμα 16ο

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015:ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΝΩΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Τ. Γκαζιάνη
ΠΑΤΡΑ 1968, σ. 75

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:ΤΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΟΥ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗ
Χρ. Λυγερού - Α. Αρνιακού
Αθ. 1991, σ. 123

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Δ'  ΤΑΞΕΩΣ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Αθ. 1956, σ. 249

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:ΤΟ ΚΑΤ' ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
R. Phlips
Μετάφραση Ν. Κουρμούλη
Ανατύπαωση της έκδοσης του 1947, σ. 48

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1990, σ. 220

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:Η ΑΓΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1958, σ. 70

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5159:ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1959, σ. 36

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2124:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1954-1955
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1954, σ. 36

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5110:ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Αν. Σαλβαρά
Αθ. 1952, σ. 93

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

13:ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
Ι. Γιοκάρη
Αθ. 1959, σ. 117

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

9:ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΡΟΜΟ
Κ. Μπνέλλου
Αθ. 1945, σ. 78

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5153:ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Αθ. 1939, σ. 32
σχήμα 16ο

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4475:ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1967, σ. 269

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

5162:ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1967, σ. 269

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ.

Lord Baden Powell
Μετάφραση Περρώτη
Αθ. χ.χ.,
σ. 111

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ
Αθ. 1963, σ. 85

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0021:ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ
Αθ. 1959, σ. 144

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4093:ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
Έκδοσις Ελληνίδων Οδηγών
Αθ. 1938, σ. 195+ια΄

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Αθ. 1954, σ. 93

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Αθ. 1981, σ. 102

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:Η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΚΗΝΟΥΛΑ
Θ. Παπαδόπουλου
Αθ. 1962, σ. 100
σχήμα 126ο

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Γκαζιάνης -Βελισσαρίου -Φακάρου
Αθ. 1965, σ. 68

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0026:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Τ. Γκαζιάνης
ΠΑΤΡΑ 1963, σ. 45

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1937, σ. 51

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028:Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ
Η ΒΑΣΙΚΩΤΕΡΗ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Κ. Παπακωνσταντίνου
ΛΑΡΙΣΑ, σ. 61

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΟΔΗΓΙΕΣ

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:Η ΟΔΗΓΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΕΩΣ 13
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1946
ΤΟΜΟΣ

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΓΥΡΩ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
Μ.Α. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αθ. 1952, σ. 128

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5160:ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΤΕΥΧΗ 1/1946 ΕΩΣ 20/1947
ιδιωτική βιβλιοδεσία σε 2 τόμους

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0031:ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΤΕΥΧΗ 12 ΕΩΣ 15 (4)

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:Η ΟΔΗΓΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΤΕΥΧΗ: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
48 - 49/50 - 51/52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 

το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ
υπό Ι. Αριστάρχη
Αθ. 1915, σ. 240

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0031:Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ
1959 - 1965
76 ΤΕΥΧΗ

380
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0032:Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ
1946 - 1947
9 ΤΕΥΧΗ

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ