ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

www.kouniosbooks.gr -210/3255216

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1943, σ. 220 130 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1948, σ. 248 70
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1944, σ. 144   ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1949, σ. 284 40
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1946, σ. 195 70 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1950, σ. 298 40
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1947, σ. 280   ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1951, σ. 302

40

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1952, σ. 302 40 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1957, σ. 292 25
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1953, σ. 320 40 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1959, σ. 314 40
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1954, σ. 322 40 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1964, σ. 312 35
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1955, σ. 314 40 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1967, σ. 228

35

     
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1975, σ.333 25 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1996, σ. 522 25
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1985, σ. 381 25    
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1986, σ. 408 25    
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1991, σ. 415 25    
1820:Η ΜΕΛΕΤΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1907, σ. 640

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

4025:ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΜΗΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Διευθυντής Αντρέας Καραντώνης
ΓΛΑΡΟΣ 1944
(αρ. τευχών 1-2-3-4-5/6)
5 τεύχη σ' ένα τόμο

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1820:ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΡΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
Τεύχη 1 έως 7 (Ιανουάριος Ιούλιος 1952), σ. 550
(1 τόμος),
ιδιωτική βιβλιοδεσία

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1820α:ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 1966
ΡΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
Τεύχη :1 - 2- 3 -4 -5 - 6- 6α - 7 - 9 - 12

το τεύχος 10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1820β:ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Ηρακλή και Ρένου Αποστολίδη
Τεύχη 1 έως 6 και 7 έως 12
(2 βιβλία)

130

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1820β:ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Ηρακλή και Ρένου Αποστολίδη
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 16

180

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1811:Η ΝΕΑ ΖΩΗ όργανον του ομώνυμου φιλολογικού συλλόγου εκδιδόμενον κατά μήνα εν Αλεξάνδρεια.
Έτη Α΄- Γ΄ Σεπτέμβριος 1904 έως Αύγουστος 1907
τεύχη 36 (δεμένα σ ένα τόμο)
ιδιωτική βιβλιοδεσία
250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4020:Η ΘΥΜΕΛΗ
(η τραγωδία που έγραψε ο Νικόλαος Ποριώτης)
Τυπώνεται κάθε δύο μήνες με θεατρικά έργα και άλλα φιλολογικά
Τόμος Α΄, τεύχος 3/4. Οκτώβρης-Δεκέμβρης 1933, σ. 115-210

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΟΡΓΑΝΟΝ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΓΩΓΙΑΣ. Διευθυντής Γερ. Λύχνος. ΕΤΟΣ 1ον. ΤΕΥΧΗ 2-3-4-8-9-10/1929 , 16-18-29-33-34-35-36-37-38-39-40-43-47-49/1930 - ΕΤΟΣ 2ον 6-8/1930, 25-26/1931

το τεύχος 35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΕΥΦΟΡΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ Α΄
ΤΕΥΧΗ: 2 - 3- 4- 5 -6 - 12/1985-1986 ( 6 ΤΕΥΧΗ)

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΜΗΝΙΑΙΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Σταννέλος - Θαλασσινός
ΧΡΟΝΟΣ Α΄ΤΕΥΧΟΣ 4/ 4- 1933

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΧΑΡΤΗΣ
ΔΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Διευθυντής Δ. Καλοκύρης
ΤΕΥΧΟΣ 1/ 7-1982

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ
Επιμελητής Φ. Κόντογλου
Αθ. 1925, σ. 272
ΧΡΟΝΙΑ Α΄ - ΤΟΜΟΣ Α΄ -
ΦΥΛΛΑΔΙΑ 1 ΕΩΣ 6
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0009:ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
5 ΜΑΪΟΥ 1945  έως , 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1946
ΤΟΜΟΣ
ΤΕΥΧΗ 1 έως 47

400

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 37 (4ου ΤΟΜΟΥ)
ΓΕΝΑΡΗΣ - ΜΑΗΣ 1917, σ. 200
Διευθυντής Στ. Πάργας
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0029:ΗΓΗΣΩ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ  1907/ 11ος - ΤΕΥΧΟΣ 7
ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ  1908/ 1ος - ΤΕΥΧΟΣ 9
ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ  1908/ 2ος - ΤΕΥΧΟΣ 10

το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΦΥΛΛΑ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΝ
Διευθυντής Θ. Έξαρχος
ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ 5- 1916
χωρίς οπισθόφυλλο

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0012:ΛΩΤΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄
ΧΡΟΝΟΣ Δ΄- ΤΕΥΧΟΣ 1/ΜΑΗΣ 1971, σ. 243

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Τεύχη 107 έως 117
(
ΤΟΜΟΣ)

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Τεύχη 82 έως 93
(
ΤΟΜΟΣ)

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1855:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Τεύχη 1 έως 12
(
ΤΟΜΟΣ)

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3769:ΤΟ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟ ΠΟΥ ΤΟ ΒΓΑΖΕΙ Ο ΒΕΛΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 1927
ΦΥΛΛΑ 1 ΕΩΣ 50

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0015:ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΕΩΝ
Αθ. 1924, σ. 96

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1946

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΤΟ 3ο ΜΑΤΙ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 7 -12/ 1937
σε 700 αντίτυπα

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
  0023:ΕΣΤΙΑ
ΕΤΟΣ 1876
ΤΟΜΟΣ  Β΄
(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ,  σ. 417 - 832 

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

0024:ΕΣΤΙΑ
ΕΤΟΣ 1877
ΤΟΜΟΣ
Α΄ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ)
ΤΟΜΟΣ  Β΄(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ), σ. 832 
(1 ΤΟΜΟΣ)

240
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0025:ΕΤΟΣ 1878
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ
(αποκολλημένη η ράχη)

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0026:ΕΤΟΣ 1879
ΤΟΜΟΣ
Α (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ)
ΤΟΜΟΣ Β΄ ( ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)
(ο 1ος τόμος με φθορά στη ράχη)

240
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0027:ΕΤΟΣ 1879
ΤΟΜΟΣ
Β΄
( ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0028:ΕΤΟΣ 1880
ΤΟΜΟΣ
Α΄
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
ΤΟΜΟΣ ΣΤ - ΕΤΟΣ 1929
ΤΕΥΧΗ 61 ΕΩΣ 72
1 ΙΟΥΛΙΟΥ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ 1934
ΤΟΜΟΙ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2 ΤΟΜΟΙ
120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ 1930
ΤΟΜΟΙ  Ζ- Η
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΗ ΧΡΟΝΙΑ (2 ΤΟΜΟΙ)
120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ 1931
ΤΟΜΟΙ  Θ- Ι
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΗ ΧΡΟΝΙΑ (2 ΤΟΜΟΙ)
120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0021:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ 1933
ΤΟΜΟΙ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΗ ΧΡΟΝΙΑ (2 ΤΟΜΟΙ)
120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ 1935
ΤΟΜΟΙ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΗ ΧΡΟΝΙΑ (2 ΤΟΜΟΙ)
120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1942
σ. 107
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0034:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1947
ΔΥΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ - HUBERT PERNOT
ΤΕΥΧΟΣ 491, σ. 214

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1965
ΤΕΥΧΟΣ 923,
σ. 153

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0035:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΪΡΗΣ 1853 - 1953
ΤΕΥΧΟΣ 626
1953,  σ. 1081 - 1148

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ
ΤΕΥΧΟΣ 388
1943,  σ. 969 - 1024

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0034:ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1926 - 1927
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ. ΓΛΗΝΟΣ
ΤΕΥΧΗ: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 8 -11/12
το τεύχος 15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ - ΤΕΥΧΗ

1942

372

                     

το τεύχος
5

1943

374 375 376 378 379 380 381 382 385 386    
                         
                         
                         

1965

901 902 903 904 905 917            

το τεύχος
4

1966 924 925 927 928 929 930 931 932 933 934 935 938
1966 940 941 942 943 945 946            
1967 948 949 950 951 954 955 956 957 958 959 961 962
1967 963 964 965 967 969 970            
1968 977 980 985 988 993              

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ)

0029:ΤΕΥΧΟΣ 83
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΠΡΕΧΤ

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΤΕΥΧΟΣ 119/120
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΛΗΝΟ

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:ΤΕΥΧΟΣ 96
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0032:ΤΕΥΧΟΣ 94/95
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2 3 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
15

16 17 18 19 20 21 22 23/24 25 27
28 29 30 31 32 33 34 37/38 40 41
42 45 46/48 49 52 53/54 61 63/64    
69/72 73/74 75 76 77 78 79 80/81 82 83

το τεύχος
12

84 85 86 89 90 91 92 93 94/95 97/98
99 100 101 102 103 104 105 106/107 109 110
111/112 115/116 117 118 122/123 124/125 126 127 128 130/132
133/134 135 136 139/140 141 142 143/144 145    
ΔΙΑΒΑΖΩ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ)
81/16-11-1983: ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ ΓΙΟΥΡΣΕΝΑΡ 3 182/6-1-1988:ΝΤΑΣΙΕΛ ΧΑΜΜΕΤ 3
98/11-7-1998:ΣΤΑΝΤΑΛ 3 186/1-3-1988:ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 3
117/24-4-1985:ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ 3 204/7-12-1988:ΓΚΥ ΝΤΕ ΜΩΠΑΣΑΝ 3
121/29-6-1985:ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΜΑΓΙΑΚΟΦΣΚΙ 3 231/24-1-1990:ΑΠΟΛΛΙΝΑΙΡ 3
122/3-7-1985:ΙΟΝΕΣΚΟ 3    
ΕΥΘΥΝΗ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ)
78 100 102 140 144 150 152 165 275 276 278 279 280 283 284

το τεύχος
3

287 288 305 306 309                    
                             
                             

ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μηνιαία λογοτεχνική επιθεώρηση. Διευθυντής Αντρέας Καραντώνης

 

ΕΤΟΣ 1935, τεύχος 7/8

15

ΕΤΟΣ 1936, τεύχη 1 - 3 - 4  - 5/6 - 9/10-11/12

το τεύχος 15

ΕΤΟΣ 1937, τεύχη 2-3-4-5-6//7 (5 τεύχη)

το τεύχος 15

ΕΤΟΣ 1944, τεύχη 1 έως 4 (Ιανουάριος - Ιούλης) (4) το τεύχος 15
ΕΤΟΣ 1940, τεύχος 1 Άνοιξη 1940 (1) το τεύχος 15

ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
(ΔΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
Δ/ντής Ι. Χατζηφώτης

7 8 9 10 11 13 14 17 19 21 24        

το τεύχος
5

                             
                             
                             

ΤΕΥΧΟΣ 4. ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1976. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟ (1867-1951)

10
ΤΕΥΧΟΣ 1. ΑΝΟΙΞΗ 1976. , σ. 160 10
ΤΕΥΧΟΣ 28-30. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1975.  25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 10
ΤΕΥΧΟΣ 18. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1974. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ 10
ΤΕΥΧΟΣ 16. ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1974.  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΙΜΙΛΙΟ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟ 10
ΤΕΥΧΟΣ 12. ΝΟΕΜ. - ΔΕΚ. 1973.  Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 10
ΤΕΥΧΟΣ 10. ΜAΪΟΣ 1973. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΜΠΡΟ 10
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
(ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ) 1929 - 1930
1 3 35 37 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57

το τεύχος
15

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ. Δ/ντης Δρόσος Κραβατόγιαννος
      23/24 27                  

το τεύχος
5

                             
                             
ΤΟ ΤΡΑΜ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) 1976
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11/12        

το τεύχος
7

                             
                             
ΤΟ ΤΡΑΜ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ (ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) 1987
1 3                          

το τεύχος
7

                             
                             
ΜΟΡΦΕΣ (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΤΕΧΝΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) 1947 - 1954
1 8 10 11 13 14 17 58 59 69 70/71 74 75 76 77

το τεύχος
10

78/79 80 81 87/89                      
                             

ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20/21 22 23

το τεύχος
5

25 26 28 29 30 31 36 38 40 41 42 43 46 47 52
53 54 59 62 72 108                  
                             

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ)
Δ/ΝΤΗΣ Γ. Μουρέλλος. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1926 20 ΒΙΒΛΙΟ 13ο και 14ο - ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1927 20
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1926 20 ΒΙΒΛΙΟ 15ο - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1927  
ΒΙΒΛΙΟ 3ο και 4ο - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1926 20 ΒΙΒΛΙΟ 16ο - ΓΕΝΑΡΗΣ 1928 20
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1927 20 ΒΙΒΛΙΟ 17/18-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -ΜΑΡΤΙΟΣ 1928 20
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ - ΜΑΡΤΗΣ 1927 20 ΒΙΒΛΙΟ 19ο και 20ο - ΑΠΡΙΛΗΣ - ΜΑΗΣ 1928 20
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΑΠΡΙΛΗΣ 1927 20 ΒΙΒΛΙΟ 21ο - ΙΟΥΝΗΣ 1928 20
ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Εκδότης Ντ. Χριστιανόπουλος
2:ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1972 10 8:ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1981 10
12:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1975 10 9: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1981 10
1: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1979 10 12:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1982 10
2:ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1979 10 14:ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1983 10
3:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1979 10 15:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1983 10
5:ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1980 10    
ΤΕΧΝΗ - TEHNI  
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
(ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΕΥΧΟΣ 4:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1945 20 ΤΕΥΧΟΣ 38:ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΜΑΪΟΣ 1949 20
ΤΕΥΧΟΣ 15:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1946 20 ΤΕΥΧΟΣ 39:ΙΟΥΝΙΟΣ 1949 20
ΤΕΥΧΟΣ 18:ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1946 20 ΤΕΥΧΟΣ 40:ΙΟΥΛΙΟΣ 1949 20
ΤΕΥΧΟΣ 20:ΙΟΥΝΙΟΣ 1946 20 ΤΕΥΧΟΣ 43:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1949 20
ΤΕΥΧΟΣ 24:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1946 20 ΤΕΥΧΟΣ 44:ΝΟΜΕΒΡΙΟΣ 1949 20
ΤΕΥΧΟΣ 26:4ος/5ος/6ος 1946-1947 20 ΤΕΥΧΟΣ 45:ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1949 20
ΤΕΥΧΟΣ 33:ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ 1948 20 ΤΕΥΧΟΣ 46:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1950 20
ΤΕΥΧΟΣ 36:ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1948 20 ΤΕΥΧΟΣ 47:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1950 20
ΤΕΥΧΟΣ 37:1ος/2ος/3ος 1949 20 ΤΕΥΧΟΣ 48:ΜΑΡΤΙΟΣ 1950 20

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φ. ΗΛΙΑΔΗΣ)

ΕΤΟΣ Α΄. ΤΕΥΧΟΣ 1/03/1947 10 ΕΤΟΣ Β΄. ΤΕΥΧΟΣ 6/1-05-1948 10
ΕΤΟΣ Α΄. ΤΕΥΧΟΣ 2/08/1947 10 ΕΤΟΣ Β΄. ΤΕΥΧΟΣ 7/15-05-1948 10
ΕΤΟΣ Α΄. ΤΕΥΧΟΣ 3/12/1947 10 ΕΤΟΣ Β΄. ΤΕΥΧΟΣ 8/-1-6-1948 10
ΕΤΟΣ Α΄. ΤΕΥΧΟΣ 4/02/1948 10 ΕΤΟΣ Β΄. ΤΕΥΧΟΣ 9/15-6-1948 10
ΕΤΟΣ Α΄. ΤΕΥΧΟΣ 5/03/1948 10 ΕΤΟΣ Β΄. ΤΕΥΧΟΣ 10/1-7-1948 10

ΔΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ
7:ΟΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
σ. 352
9:ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ - ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, σ. 392

το τεύχος 5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΤΟ ΤΡΑΜ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ
(ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) 1976
ΣΕΙΡΑ 1 ΕΩΣ 12
75
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΦΗΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 23 - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΔΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ
5:Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, σ. 272
6:ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΗΣ, σ. 335

το τεύχος 5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΠΥΡΣΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 1/10/1954 - 2/11/1954 - 3/12/1954
4/01/1955 - 5/02/1955 - 6/06/1955 - 29/05/1957

το τεύχος 10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3η - ΓΕΝΑΡΗΣ - ΜΑΡΤΗΣ 1972

7

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ο ΚΥΚΛΟΣ
ΦΥΛΛΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΠ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
Α ΄ ΧΡΟΝΟΣ. ΤΟΜΟΣ Β΄. Αριθμ 1 - 2/1932
ΣΕΙΡΑ ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ . ΤΕΥΧΟΣ 5

το τεύχος 20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΝΕΟΙ ΒΩΜΟΙ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ
ΧΡΟΝΟΣ Α΄. ΤΕΥΧΟΣ 4- ΑΠΡΙΛΗΣ  1924

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΗΜΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛ. ΜΙΜΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ Α΄. ΤΕΥΧΟΣ 2/ 15 - 3 - 1944
ΧΡΟΝΟΣ Α΄. ΤΕΥΧΟΣ 3/ 1 -4 -1944

το τεύχος 15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΙΑΜΒΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 11/12. ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006

4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛ. ΜΙΜΙΚΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 9. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1943
ΤΕΥΧΟΣ 11 -12. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943
ΤΕΥΧΟΣ 1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1944

το τεύχος 15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛ. ΜΙΜΙΚΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 4.ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1944
ΤΕΥΧΟΣ 5-6. ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  1944
ΤΕΥΧΟΣ 8. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1944

το τεύχος 15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΗΛΥΣΙΑ
(ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ - ΛΙΛΙΚΑ ΒΟΛΙΔΗ
ΧΡΟΝΟΣ Α΄. ΤΕΥΧΟΣ 2/ 20-5-1927

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΤΕΧΝΗ
ΜΗΝΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ρ. ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
Γ΄ ΕΤΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1929
ΤΕΥΧΟΣ 12 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1929

το τεύχος 30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΕΜΙΡΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 18 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1982

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ
ΕΤΟΣ Β΄
ΤΕΥΧΟΣ 9/10 - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1964

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ Γ΄
ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1949

ΤΕΥΧΟΣ 25 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1949
το τεύχος 15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

Ο ΛΟΓΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓ. ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 7 - ΜΑΪΟΣ 1931

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΝΕΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1949
ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1949
ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΜΑΪΟΣ 1949

το τεύχος 15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΕΛΕΤΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1908
ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1910

το τεύχος 15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ 2 - 3 - 5/6

το τεύχος 15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΟΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ
1 ΕΩΣ 12

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΔΙΜΗΝΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ 14
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1971

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ 1/ ΓΕΝΑΡΗΣ 1959
ΤΕΥΧΟΣ 4/5 ΑΠΡΙΛΗΣ - ΜΑΗΣ 1959

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ 48
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 3
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 1992

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΝΕΥΣΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 1
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 1994

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 3
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 1992

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΥΛΑΝΤΡΟΝ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ 67. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2005

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΟΥΤΟΠΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 80 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 4: Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ- 9ος - 11ος 1970
ΤΕΥΧΟΣ 39: Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ -ΙΟΥΝΙΟΣ 1985
ΤΕΥΧΟΣ 11:Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1992

το τεύχος 10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΛΕΒΙΑΘΑΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 11: Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1991
ΤΕΥΧΟΣ 13: Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1993

το τεύχος 7

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΕΚΗΒΟΛΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2/3:ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1978

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΕΛΙΤΡΟΧΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΤΕΥΧΟΣ 11:ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1996 -1997
ΤΕΥΧΟΣ 14:ΑΝΟΙΞΗ 1998

το τεύχος 10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
(ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ)
ΕΤΟΣ Α΄. ΤΕΥΧΟΣ 2/ 1970 -71

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΒ΄. ΑΝΟΙΞΗ 1976. ΤΕΥΧΟΣ 23
ΧΡΟΝΟΣ ΙΓ΄. ΑΝΟΙΞΗ 1977. ΤΕΥΧΟΣ 24
ΧΡΟΝΟΣ ΙΕ΄. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1980. ΤΕΥΧΟΣ 27

το τεύχος 5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΑΚΡΙΤΑΣ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Α΄. ΤΟΜΟΣ Α΄
ΤΕΥΧΟΣ 3/4 - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1904
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σ. ΣΚΙΠΗΣ

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΙΔΕΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π. ΜΕΛΑΣ
ΕΤΟΣ 1933
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 12
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)
ΕΤΟΣ 1934
ΤΕΥΧΗ 13 ΕΩΣ 15 ( ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΗΣ)

225

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
ΤΟΜΟΣ 5ος - 1950 - 1951
ΤΕΥΧΗ: 1/9-10ος - 2/11-12ος -  5/5-6ος - 7/9-10ος - 8/11-12ος - 9/1-2ος

το τεύχος 10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

       
57:ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ 10 35:ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ 10
137:ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. ΤΟ ΚΛΕΦΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 10 116:ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ 10
77:ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ 10 42:28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10

104:Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 10 48:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (Α)

10

49:ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 10 45:ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1949 -1953 10
50:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (Β) 10 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ (Δ) 10
53:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ (Ε) 10 60:ΣΑΜΟΣ 10
54:ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (Δ) 10
56:ΣΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ   64:ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ  
67:ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ 10 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 1951-1952, αριθ. τεύχους 99 10
68:ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ (Β) 10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, αρ. τευχών 97 (Ε) 10
33:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ (Γ)   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, αρ. τευχών 105 (ΣΤ) 10
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, αριθ. τεύχους 61 10 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, αριθ. τεύχους 115 10
Η ΘΑΛΑΣΣΑ, αριθ. τεύχους 106 10 47:ΣΟΦΟΚΛΗΣ 10
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, αριθ. τεύχους 73 10 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ (Β), αριθ. τεύχους 89 10
43:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (Β)   ΜΑΒΙΛΗΣ, αριθ. τεύχους 91 10
37:ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   ΘΕΟΤΟΚΗΣ, αριθ. τεύχους 92 10
    ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, αρ. τεύχους 95 10
Η ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ., αριθ. τεύχους 82 10 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, αριθ. τεύχους 96 10
     ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Κ., αριθ. τεύχους 83 10
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ., αριθ. τεύχους 100 10  ΙΩΝΙΑ, αριθ. τεύχους 110 10
       
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, αριθ. τεύχους 107 10   10
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΕΣΙΣ, αριθ. τεύχους 108 10 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, αριθ. τεύχους 125 10
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι., αριθ. τεύχους 128 10 ΝΙΡΒΑΝΑΣ Π.., αριθ. τεύχους 134 10
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ Κ. αρ. τεύχους 119 10    
 ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι. αριθ. τεύχους 122 10 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, αρ.τεύχ. 138 10
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ζ., αριθ. τεύχους 130 10 ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, αριθ. τεύχους 139 10
ΚΡΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ., αριθ. τεύχους 131 10    
ΠΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣ, αρ. τεύχους 153 10 ΒΗΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., αριθ. τεύχους 141 10
ΑΓΡΑΣ ΤΕΛΛΟΣ., αριθ. τεύχους 152 10 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, αριθ. τεύχους 102 10
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΝΣΤΙΝΛΗΣ, αρ. τεύχους 147 10 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, αριθ. τεύχους 88 10
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Γ., αριθ. τεύχους 146 10 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, αριθ. τεύχους 90 10
ΦΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ., αριθ. τεύχους 145 10 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1949 -1953, αρ.τ. 93 10
    ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1951 - 1953, αρ. τ. 118 10
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, αριθ. τεύχους 81 10 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 1951 -1952, αρ.τ. 78 10
25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821. αριθ. τεύχους 123 10 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 1951 -1952, αρ.τ.  101 10
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΪΡΗΣ. αριθ. τεύχους 129 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, αριθ. τεύχους 79 10
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1951 - 1953, αρ. τ. 70 10