ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΡΩΜΗ

www.kouniosbooks.gr - 210/3255216

1883:Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μ. Κρουαζέ
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ, χ.χ., σ. 316

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1976:ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Leon Homo
Μετάφραση Οθ. Αργυρόπουλος
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ, χ.χ., σ. 347

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1883:Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕΚΑΣΤΑ. Ν. Παπαδόπουλος
Αθ. 1961, σ. 319

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1976:Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
R. Flaseliere
Μετάφραση Γ. Βανδώρος
Αθ. 1969, σ. 392

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

40:Ο ΤΡΩΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Γ. Μαραβελέα
ΓΕΣ 1984, σ. 423

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

41:Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
Στ. Χιλιαδάκη
Αθ. 1948, σ. 240

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

42:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1071 μ. Χ.
Κ. Άμαντος
ΕΣΤΙΑ 1977, σ. 271

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

43:ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
J. P. Vernant
ΓΕΣ 1981, σ. 344
ιδιωτική βιβλιοδεσία
25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

46:Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
G Thomson
Αθ. 1959, σ. 555

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

46:Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
G Thomson
Αθ. 1959, σ. 555
ιδιωτική βιβλιοδεσία
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

47:Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΑΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΦΥΡΑΣ
Σπ. Μουσελίμη
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1971, σ. 70

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ
Μοντεσκιέ. Μετάφρασις Στ. Καραβία
Αθ. 1925, σ. 224, σχήμα 16ο

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3125:ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
(Παλαιστίνη, Ελλάδα, Ρώμη)
Μ. Μπέερ
Αθ. 1956, σ. 108

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3126:ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
Κ. Σπυριδάκι
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1948, σ. 16

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3127:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Μ. Καραγάτση
ΕΣΤΙΑ 1985, σ. 524

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3128:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τόμος 1ος
Γ. Κορδάτου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ. 20ος ΑΙΩΝΑΣ 1955, σ. 468
(μέτρια κατάσταση)
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3129:Ο ΓΑΜΟΣ ΠΑΡ' ΕΛΛΗΣΙ
Φ. Φάρμα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1920, σ. 334
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

401:ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Π. Λεκατσά
Αθ. 1957, σ. 215

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3354:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ. Κορδάτου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ. 21ος ΑΙΩΝΑΣ
Αθ. 1955-56, σ. 470+574 +588
(3 ΤΟΜΟΙ)
85

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3603:ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΟΙ ΠΡΟΕΛΛΗΝΕΣ
Ν. Ελευθεριάδου
Αθ. 1931, σ. 349

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3604:Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑΛΕΧΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Δ. Γληνός, σ. 63

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4082:ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
από κτίσεως Ρώμης μέχρι της πτώσεως της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας εις τα δυτικά μέρη
ΓΟΛΔΣΜΙΘ, μετάφραση υπό Λ
. Αναστασιάδου
Αθ.
1875, σ. 352

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4083:ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας
Φρ. Βερτολίνη μετάφραση Σπ. Λάμπρου

Εκδ. Κ. Μπεκ
1893-1894, σ. 671+554
(221 εικόνες εκ των οποίων 93 ολοσέλιδες)
λείπει κομμάτι από την τελευταία σελίδα των περιεχομένων του Β΄ τόμου
250
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4084:ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ  
R. Heinze
μεταφρασθείσα υπό Χρ. Καπνουκάγια
Αθ. 1930, σ. 42
ιδιωτική βιβλιοδεσία
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4085:ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ
μετά 39 εικόνων
Θ. Βενιζέλου
Αθ. 1886, σ. 68 + 5 αναδ. πίνακες    
                

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3551:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γουστάβου Γίλβερτ
Μετάφραση Ν Πολίτου
Τόμος Α΄  ΕΣΤΙΑ 1927,σ. 584
65

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4181:Η ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΑΙΑ
(ανατροφή και μόρφωσις, συζυγικός της βίος, κοινωνική της δράσις,  κλπ)
υπό Χρ. Καπνουκάγια
Αθ. 1935, σ. 138
               

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4182:THE LIFE OF GREECE
by Will Durant
New York 1939, σ. 754

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4147:Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΜΑΧΗ (362 π.Χ)
Κ. Καλτεζιώτη
Αθ. 1961, σ. 87+1 αναδιπλούμενος χάρτης

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4290:ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΑΧΩΝ
Π. Λεκατσά
Αθ. 1945, σ. 94

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1174:Ο ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Απ. Δασκαλάκη
Αθ. 1956, σ. 68

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4073:Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
από στρατιωτικής εθνικής και πολιτικής απόψεως μετά σχεδιαγραμμάτων των παρατάξεων των Ελληνικών και Περσικών στρατευμάτων
Ν. Φυσεντζίδης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1938, σ. 95

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

24:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (αι δυνάμεις των Ελλήνων και η σπαρτιατική ηγεσία, οι 300 Σπαρτιάται και οι 700 περίοικοι της Λακεδαιμόνος, η χρονολογία της μάχης, η αποχώρησις των συμμάχων, οι ακριβείς λόγοι της θυσίας του Λεωνίδου, η σημασία της μάχης
Α. Δασκαλάκη Αθ. 1978, σ. 194

25
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

26:ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΑΣΤΥ. ΜΕΛΕΤΗ
περί της λατρείας του δικαίου, των θεσμών της ΕΛΛΑΔΟΣ και της ΡΩΜΗΣ

Fustel Coulanges,
μετάφραση Τ. Φιλήμονος
Αθ. 1898, σ. 596

300
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2607:ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ε΄ π.Χ. αιώνας
Γ. Φιλάρετου
Αθ. 1904, σ. 119

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5211:HISTOIRE ANCIENNE. HISTOIRE GRECQUE. DES ORIGINES AUX GUERRES MEDIQUES
par G. Glotz
Paris 1938, σ. 634

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4702:ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΚΧΟΥ
H. Jeanmaire
Αθ. 1985, σ. 636

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 312-1500
υπό
D. Nicholas
ΜΙΕΤ 2000, σ. 761

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

5669:Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ μετά 75 εικόνων
Π. Δημόπουλου
Αθ. 1933, σ. 440

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

186:ΤΑ ΟΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΛΙΝΑΣ
Γρ. Στεφάνου και Ν. Πατρικίου 
Αθ. χ.χ., σ. 296

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1364:Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
Πωλ Φωρ
Αθ. 1977, σ. 272

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5651:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Α. Γεωργίου
Αθ. χ.χ., σ. 203

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2684:ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
Ευαγ. Ζαμάνου
Αθ. 1976, σ. 125

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2685:ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
P. Decharme μετάφρασις Α. Αδαμαντίου
μετά πολλών εικόνων
ΣΙΔΕΡΗΣ 1884, σ. 688

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2686:HELLENIC HISTORY
G. W. Botsford
N. York 1950, σ. 508 +106 plate

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2690:ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μ. Σαντοριναίος
Αθ. 1960, σ. 115

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:AMAZONS IH HOMER AND HESIOD
A HISTORICAL RECONSTRUCTION
M. Zografou
Athens 1972, σ. 165

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:Ο ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ Ε΄ ΚΑΙ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ Δ΄ π.Χ. ΑΙΩΝΟΣ
Β. Τσίριμπας
Αθ. 1938, σ. 58

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:THE GRECIAN HISTORY FROM THE ORIGINAL OF GREECE, TO THE DEATH OF PHILIP OF MACEDON
by T. Stanyan
LONDON MDCCLXXXI, σ. 447+398 με 13 γκραβούρες +1 αναδιπλούμενος χάρτης (2 τόμοι)

650

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΥΓΟΣ
Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
υπό Β. Παπαγιαννόπουλου
Αθ. 1923, σ. 82

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πέδρο Ολάγια
Αθ. 2003, σ. 499

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0005:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΔΡΩΥΖΕΝ επεξεργασθείσα
υπό Κ. Φρεαρίτου και εκδίδεται υπό Σ. Γαβρίλη
ΣΜΥΡΝΗ 1880, σ. 824+ κατάλογος συνδρομητών
Ιδιωτική βιβλιοδεσία

300
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΒΙΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ σ.
110

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Ντυπρέ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 1931, σ. 351

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ)

E. FfRIEDELL. Αθ. 1986, σ. 360

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
G. Barbagallo
Αθ. 1975, σ. 288, ιδιωτική βιβλιοδεσία
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0009:ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Επ. Στασινόπουλου
Αθ. 1940, σ. 141

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ
υπό Π. Ιασεμίδου
Αθ. 1871, σ. 337
ιδιωτική βιβλιοδεσία

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΙΔΟΣ
Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ. Π. Λεκατσά
Αθ. χ.χ, σ. 149

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0011:Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Κ. Τσάτσου
ΔΙΦΡΟΣ 1962, σ. 321

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Κ. Μερεντίτου
Αθ. 1974, σ. 27
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μ. Σακελλαρίου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1999, Σ. 659
2.000 αντίτυπα
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0012:ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΥΔΝΑ ΚΙ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 490- 146 π. Χ.
Π. Κανελλόπουλος
Αθ. 1963, σ. 1402 , (3 τόμοι)

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4062:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟΣ
Μ. Καραγάτσης
ΑΕΤΟΣ 1952, σ. 524

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0034:Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ
Θ. Σαραντίτης
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΛΚΥΩΝ 1975, σ. 396+416 (2)

75

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Η ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΘΗΣΕΑ. Κ. Παπαϊωάννου
Αθ. 1961, σ. 125

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
F. Chatelet

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015:ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Botsford & Robinson
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
D. Kagan
Μετάφραση Σ. Τσιτσώνης.
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1977, σ. 658

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟΝ 4ο ΑΙΩΝΑ π.Χ.
C. Mosse
Αθ. 1975, σ. 641

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ν. Φαφούτη
Αθ. 1996, σ. 414

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:ΟΙ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μ. Καμπούρης
Αθ. 2008, σ. 320

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. J. Droysen
Μετάφραση Ρένος και Ηρακλής Αποστολίδης
3η έκδοση
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 1996, σ. 959+ χάρτες
( 2 τόμοι)

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ - Η ΟΡΕΣΤΕΙΑ - Ο ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ - Η ΑΡΚΟΥΔΙΩΤΙΣΣΑ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ
F. Thomson. Αθ. 1961-62, σ. 62

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4225:ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ε΄ΚΑΙ Δ΄ΑΙΩΝΑ π.Χ.
P. Girard. Μετάφραση Αλ. Κάραλη
Αθ. 1894, σ. 380
ιδιωτική βιβλιοδεσία

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0021:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φ. Τζωρτζάκη
Αθ. 1953, σ. 158

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΜΑΝΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Γ. Παπαντωνίου
Αθ. 1939, σ. 28

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

48:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
M. Albrecht
Απόδοση και επιστημονική επιμέλεια Δ. Νικήτας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009, σ. 2147 (2 τόμοι)

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΨΕΩΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ υπό Δ. Πανταζή
Αθ. 1879, σ. 359
ιδιωτική  βιβλιοδεσία
100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τ. Σακελλαρίου
Αθ. 1940, σ. 45

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:300 ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
A. Frediani
Αθ. 2010, σ. 410

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
C. Habicht
Αθ. 1997, σ. 518

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0026:ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΠΥΔΝΑΣ ΜΑΧΗΣ.  Θ. Μόμσεν
εξελληνησθείσα  Σ.Κ. Σακελλαρόπουλου
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΡΑΣΛΗ 1906, σ. 704+χάρτης

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:ΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
Αδ. Σαμψών
Αθ. 1971, σ. 211

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028:ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
A. Biscardi
Αθ. 1991, σ. 508

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΗΣΕΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΥΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μ. Βρατσάνος
Αθ. 1903 - 1904, σ. 271+222 (
1 βιβλίο)

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΜΥΘΟΣ, ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
Κ. Σιμόπουλος
Αθ. 1998, σ. 299

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
A. Andrewes
Αθ. 1983, σ. 419

12
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0032:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ ΩΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΙΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ. M. V. Albrecht
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
2013, σ. 2147

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ, ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τ. Νατσούλη
Αθ. 1982, σ. 359

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0034:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
B. Bury - R. Meiggs
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ+ΔΕΥΤΕΡΟ+ΤΡΙΤΟ
Αθ. 1992, σ. 491

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0035:Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
O. Dickinson
Αθ. 1977, σ. 283

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0036:Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
J. Chadwick
Αθ. 1997, σ. 406

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0037:ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
Αθ. 2012, σ. 657
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0038:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Ζ. Ρισπέν
ΤΡΙΗΡΗΣ 2003, σ. 906
5 τόμοι
90

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4290:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Γ. Κορδάτου
Αθ. 1959, σ. 606

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0039:ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ. A. ZIMMERN
Ο ΚΟΡΑΗΣ 1930, σ. 502,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0040:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΓΟΝΩΝ
Ι.Γ. ΔΡΟΫΣΕΝ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΕΙΣΑ υπό ΙΩ. ΔΕΛΛΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΡΑΣΛΗ 1903, σ. 536 (
μαζί)
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
υπό ΙΩ. ΔΕΛΛΙΟΥ 1903, σ. 198

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0041:ΟΙ ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Γ.Ι. ΒΑΡΣΟΥ
Αθ. 1949, σ. 102

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0042:Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ν. ΚΕΪΓΚΑΝ
Αθ. 2004, σ. 704

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0043:Η ΞΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ
Αθ. 1996, σ. 392

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0044:ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΧΡ. ΚΕΦΑΛΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1964, σ. 55

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0045:ΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΕΛΛΑΔΑ.  Δ. ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ
ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Αθ. 1966, σ. 173

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ