ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1897

www.kouniosbooks.gr -210/3255216

83:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ήτοι η αναγέννησις της Ελλάδος μεταφρασθείσα
υπό Ξ. Ζυγούρα. F.C.H.L. POUQUEVILLE
Αθ.
1890, σ. 295 + 319 +351 +546 (1)
με πολλές λιθογραφίες

00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

83α:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ήτοι η αναγέννησις της Ελλάδος μεταφρασθείσα
υπό Αρ. Κυριακού. F.C.H.L. POUQUEVILLE
Αθ. Εκδότης. Β. Τσαγγάρης  
χ.χ, σ. 1279 (1)
με πολλές καλλιτεχνικές φωτογραφίες

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

132:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ του 1821
Σπ. Τρικούπη. Έκδοση Ελεύθερου τύπου
Θεσ/νίκη, χ.χ., σ. 1.815
σχήμα 16ο, (2 τόμοι)

120
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

16:ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τ. Πιπινέλη
Παρίσι 1928, σ. 220

100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

85:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Χρ. Περραιβού
Αθ. 1956, σ. 636

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

92: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ συγγραφέντα υπό ΦΩΤΑΚΟΥ
Αθ. 1900, σ. 562+ 482
(1 τόμος με δερματόδετη βιβλιοδεσία)
ιδιωτική βιβλιοδεσία

250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0150:ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΙΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΡΑΝΝΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΤΩΝ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝ υπό Γ. Παπούλα

Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ. Αθ. 1900, σ. 216,
ιδιωτική βιβλιοδεσία

150
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

92:ΦΩΤΑΚΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αθ. 1899, σ. 562+ 482
(
1 τόμος με δερματόδετη βιβλιοδεσία)
κάποιες σελίδες συντηρημένες

250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

108:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Σπ. Τρικούπη. Εκδ. Ασλάνης Παναγιώτης
Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ.
1888,  σ. 288 + 304 +307+334 (2 βιβλία)

250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

113:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Φωτάκου εις 4 τόμους
Αθ. 1955,  σ. 799

(1 τόμος)

120
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

129:HISTOIRE DE LA REGENERATION DE LA GRECE  comprenant le prιcis des evenements de puis 1740 jusqu’ en 1824 par POUQUEVILLE. Πρώτη έκδοση, 4 τόμοι με 5 χαλκόγραφα πορτραίτα και 6 αναδιπλούμενους χάρτες
PARIS MDCCCXXV (
1824),σ. 538+594+586+552, στον 2ο και 4ο τόμο λείπει η ράχη

1.200
€ 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0047:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Σπ. Τρικούπη
Αθ.
1879 -1880, σ. 328+ 323 + 322 +322  
(1 τόμος)

350
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0049:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΜΕΤΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Μ. Βαρλθόλδη
Μετάφρασις Ηλ. Οικονομόπουλου
Αθ. 1894, σ. 1602

ιδιωτική βιβλιοδεσία

300
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0116:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1821 ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ υπό Αντ. Πρόκεν - Όστεν, μεταφρασθείσα υπό Γ. ΕΜ. Αντωνιάδου
Αθ. 1868 - 69, σ. 453+1 χάρτης αναδ.+564
00
€ 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0018:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Φωτίου Χρυσανθακόπουλου ή Φωτάκου
Φωτοτυπική επανέκδοσις
Επιμέλεια, εισαγωγή, ευρετήριο Τ. Γριτσόπουλου
Αθ. 1974, σ. 482+
xxvii+562

100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0171:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
υπό Φωτάκου Πρώτου Υπασπιστού του Θ. Κολοκοτρώνη
Αθ. 1856, σ. 286+ σχεδιαγράμματα εκτός κειμένου

00
€ 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0146:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
μετάφρασις νέα συμπληρωμένη με 50 χρωματιστάς εικόνας εκ της πινακοθήκης του Μονάχου
ΕΚΔΟΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Κ. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αθ. 1901, σ. 1023

00
€ 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0163:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Κ. Καλαντζή
Αθ. χ.χ, σ. 716+700 (2 τόμοι)
150
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3443:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γεωργίου Φίνλεϋ. Πρόλογος Γ. Κορδάτος
Επιμέλεια, σχόλια Τ. Βουρνά

Α΄  ΕΚΔΟΣΗ
"Ο ΚΟΣΜΟΣ". Αθ. 1953, σ, 425+399 (2 ΤΟΜΟΙ)

80
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3443:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γεωργίου Φίνλεϋ. Πρόλογος Γ. Κορδάτος
Επιμέλεια, σχόλια Τ. Βουρνά

Β΄  ΕΚΔΟΣΗ
"Ο ΚΟΣΜΟΣ". Αθ. 1973, 367+391 (2 ΤΟΜΟΙ)

60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3443:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γεωργίου Φίνλεϋ. Πρόλογος Γ. Κορδάτος
Επιμέλεια, σχόλια Τ. Βουρνά

Α΄  ΕΚΔΟΣΗ - Α΄ ΤΟΜΟΣ
"Ο ΚΟΣΜΟΣ". Αθ. 1953, σ. 425

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0190:ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ, ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΝΑΦΙΩΝ 1759 - 1824
ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥ
Αθ. 1964, σ. 667

70
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0182:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γεωργίου Φίνλεϋ. Πρόλογος Γιάννης Κορδάτος
Επιμέλεια, σχόλια Τ. Βουρνά
"ΑΤΛΑΣ". Αθ. χ.χ., σ.
576
50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0183:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Th. Gordon
ΜΠΑΫΡΟΝ χ.χ., σ. 177+219
60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0196:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γ. Χέρτσβεργ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Π. Καρολίδου
ΦΕΞΗΣ 1916, σ. 211+205+175+164
4 τόμοι σε 1 βιβλίο
400
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0197:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ μετά προλόγου Κ. Παλαμά
Σπ. Τρικούπη
ΣΙΔΕΡΗΣ 1925, σ.  264+274+278+311
4 τόμοι σε 2 βιβλία

300
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0205:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Μέντελσον Μπαρτόλντυ
Αθ. 1956, σ. 236

45
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

69:Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821
Αλ. Δεσποτόπουλου
Αθ. 1965, σ.124

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

73:Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ 1752-1804
Σκίτσα Λάζαρη
Π. Μαγιάκου
Αθ. 1932, σ. 141
ιδιωτική βιβλιοδεσία

80
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

66:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Μπάμπη Άννινου. Η απολογία του Ανδρούτσου,
Νοσοκόμοι και κομπογιαννίται, Οι φιλέλληνες του 1821, Η χολέρα του 1854, Ο Βύρων εν Ελλάδι κλπ
Αθ. 1925, σ. 658,
 
ιδιωτική βιβλιοδεσία

150
€ 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

68:Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1873  ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΗΠΕΙΡΩ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
μετά εικονογράφησης
υπό Μιλτ. Σεϊζάνη
Αθ.
1878, σ. 406

300
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

81:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ήτοι λόγος περί ελευθερίας παρά Ανώνυμου Έλληνος
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Εισαγωγή και επιμέλεια Ν. Τωμαδάκη
Αθ. 1948, σ. 206

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

88:ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821
Φωτάκου: Βίος Παπαφλέσσα, Παπαρρηγόπουλου:
Καραϊσκάκης, Γούδα: Καρπενησιώτης
Αθ. 1959, σ. 471

45
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

89:ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ
Άλ. Αγγέλου
Αθ. 1971, σ. 150

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

147:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
εκ των αρχείων του υπουργείου των Εξωτερικών
Π. Κοντογιάννη
Αθ. 1927, σ. 252
ιδιωτική βιβλιοδεσία

90
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

150:ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Κ. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1954, σ. 152

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

104:Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ
υπό ΤΟ ΦΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
Ευαγ. Ζαμάνου
Αθ. 1964, σ. 255,

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4549:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
ή Ο ΙΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝ
Φωτομηχανική επανέκδοσις
Επιμέλεια, εισαγωγή, ευρετήριον
. Ιω. Γιανναροπούλου κ΄ Τ. Γριτσόπουλου
Αθ. 1976, σ. 96 +918

120
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

93:ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ  Γ. Λαμπρινού
«Ο ΡΗΓΑΣ»  1945, σ. 165
με ξυλογραφίες Α. Τάσσου
Ιδιωτική βιβλιοδεσία

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

93α:ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γ. Λαμπρινού
Εκδόσεις «Μαρή και Κοροντζή»
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1943, σ. 151

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

93β:ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ . Γ. Λαμπρινού
Εκδόσεις «Τοξότης»
Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1956, σ. 217
ιδιωτική βιβλιοδεσία

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
Αν. Δρακάκης
Αθ. 1982, σ. 219-266

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

115:ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Αυθεντικαί μαρτυρίαι επωνύμων και ανωνύμων Ελλήνων περί της εθνεγερσίας των Ελλήνων
Επιμέλεια Ηλ. Οικονόμου
Αθ. 1985,σ. 222

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

94:Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ 1821
ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑ. ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΚΑ  
Τ. Σταματόπουλου
Αθ. 1953, σ. 103

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0128:ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Β. Σφυρόερα
Αθ. 1971, σ. 192

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

125:Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΙΓΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ 1826-1829
Κ. Βακαλόπουλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  1976, σ. 304

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1041:ΟΙ ΚΟΣΜΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821
(ΚΟΣΜΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)
Ο ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Δ. Τσολομήτη
Αθ. 1987,  σ. 300+71 (2 ΒΙΒΛΙΑ)

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1041α:ΟΙ ΚΟΣΜΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821
(ΚΟΣΜΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)
Α΄ ΤΟΜΟΣ
Δ. Τσολομήτη. Αθ. 1987,  σ. 300

35
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ 1821-1829
Ο. Μ. Π. Σπάρο
1965, σ. 241

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

128:ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΕΙΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Επιμέλεια  Π. Μυλωνά
Αθ. χ.χ. σ. 272

45
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΡΧΕΙΟ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Εισαγωγή, επιμέλεια, σχόλια Αγ. Τσελάλη
Εκδόσεις ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
Αθ. 1962, σ. 695

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

137:ΛΟΓΙΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Επιμέλεια. Γ. Κουρνούτου
Αετός 1956, σ. 329+332
ιδιωτική βιβλιοδεσία

60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

146:Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1821
Π. Ζούβα. Αθ. 1969, σ. 182
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

152:ΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1453-1821
Δ. Σούτζου
Αθ. 1977 ,σ. 98

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3324:ΟΙ ΕΘΝΕΓΕΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου
Έμμετρα σκετς-μονόλογοι-εμβατήρια
Γ. Γεώργοπουλου
Αθ. 1954, σ. 48

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3328:ΧΤΥΠΑΤΕ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΙ
Εκλαϊκευμένη εξιστόρησις της Ελληνικής Επαναστάσεως
του 1821
Θ. Βουδικλάρη
Αθ. χ.χ, σ. 32, σχήμα 16ο

10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

101:ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Γ. Καρανικόλα
Σχέδια Σπ. Βασιλείου
Ιωλκός 1971, σ. 184

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3330:ΣΤΑ ΗΡΩΙΚΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
Άγνωστες σελίδες από τον αγώνα του 1821
Λ. Βολονάκη - Μ. Πρωτοψάλτη
Αθ. x.x, σ. 109

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3331:Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΡΥΛΟ
Τ. Σταματόπουλου
Αθ. 1958, σ. 78
σε 500 αντίτυπα

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΑΛΩΝΩΝ
Γ. Καψάλη
ΑΜΦΙΣΣΑ 1973, σ. 58

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

3333:ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Αρχιμανδρίτου Χρ. Σταυρόπουλου
Αθ. 1971, σ. 43

10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3336:ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ν. Πανταζόπουλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1960-63, σ. 685-775

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3654:ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Α. ΚΑΝΝΑΒΟΣ
(ο πολεμιστής και πολιτικός του 21)
Γ. Τσατσάνη
Αθ. 1979, σ. 207

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ Α΄ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 1824  2. ΑΠΟ ΤΟΥ Α΄ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 1825 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1830. Γ. Κατσούλη
ΔΙΦΡΟΣ 1974, σ. 366+389 (2 βιβλία)

00
€ 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

3341:ΟΙ ΝΑΥΜΑΧΟΙ ΤΟΥ 1821
ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΑΙ-ΨΑΡΑ-ΚΑΣΟΣ
Χρ. Ευαγγελάτου
Αθ. 1957, σ. 39

12
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3347:ΕΘΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ
Π. Ζούβα
Αθ. 1974, σ. 243

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

80:Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
(ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΙ - ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ - ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΔΕΣ)
Κ. Σιμόπουλου

Αθ. 1971,σ. 125

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

100:ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1862
Κ. Μάγερ
Αθ. 1963,σ. 230

ιδιωτική βιβλιοδεσία
40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

110:ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΝ ΤΟΥ 1821
Κ. Μανωλόπουλου
Αθ. 1973, σ. 127 +στ΄+ χάρτες

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0076:ΑΙ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΙ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ
ΠΟΛΕΜΟΙ
Γ. Πολυμενάκου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  1940, σ. 62 +80
(1 βιβλίο)

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΥ Ε΄ υπό Αλ. Λυκούργου
Αθ. 1930, σ. 64

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3606:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
(ΑΝΕΚΔΟΤΑ, ΓΝΩΜΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΡΓΑ, ΑΣΤΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)
1820-1864) . Γ. Βλαχογιάννη
Αθ. 1927, σ. 344
ιδιωτική βιβλιοδεσία

80
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

90:ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ
Σχόλια και επιμέλεια Κ. Δημαρά
Αθ. 1952, σ. 175

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3685:ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ
1822 (μετά σημειώσεων)
Αδ. Κοραή
Αθ. 1949,σ. 174

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3609:ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ
σημειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος
του 1822 έτους  υπό Θ. Βολίδου
Αθ. 1933, σ. 174

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4281:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Γ. Φίνλεϋ. Γενική επιμέλεια Τ. Βουρνά
ΤΟΛΙΔΗΣ. Αθ. 1972, σ. 376

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

97:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ
Γ. Φίνλεϋ
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Πυξίδα
1958, σ. 378

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0080:ΤΟ 1821 ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΗΣ
Γ. Χατζησωτηρίου
Αθ. 1971, σ. 163

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3607:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γ. Φίνλεϋ. Πρόλογος Γ. Κορδάτου. Σχόλια Τ. Βουρνά
ΑΤΛΑΣ, χ.χ.,σ. 576
ιδιωτική βιβλιοδεσία
45
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

107:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ . Ν. Μοσχόπουλου
Αθ. 1960, σ. 426
ιδιωτική βιβλιοδεσία

100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ εν Αθήναις εκ του
ΒασικούΤυπογραφείου 18/3/1844Συνεδρίαση Α΄8/11/1843 έως συνεδρίαση ΟΕ΄ 18/3/1844, σ. 738
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3675:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
κατά Μέντελσον –Μπαρτολδυ
Αθ. 1955, σ. 236
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3794:ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠ' ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Ερ. Τράϊμπερ
Αθ. 1960,σ. 182

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3856:Η ΗΡΩΪΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Στ. Ξένου
ΣΙΔΕΡΗΣ 1940, σ. 678

70
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Ναυτικόν Ανδρεάδειον Γυμνάσιον Βροντάδου
1971, σ. 112

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0111:ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 1809 -1898
Η ΗΡΩΙΔΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΛΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Κ. Ξηραδάκη
Αθ. 1959, σ. 114
30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3956:Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  1821-1833
D. Dakin
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1983, σ. 438

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

72:ΓΕΛΕΚΤΣΗΔΕΣ ΟΙ ΣΚΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
Τ. Καπώνη
Αθ. 1985, σ. 159

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ"
Ντ. Κονόμος
Αθ. 1967,
σ. 77

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0195:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Χειρόγραφον δεύτερον 1821-1862
Επιμέλεια Εμμ. Πρωτοψάλτη
Αθ. 1961, σ. 157   
 

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4190:ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Εσωτερική ιστορία της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα
Λ. Παπανικολάου
Αθ. χ.χ., σ. 240

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0220:ΤΟ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Η ΠΝΙΓΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Γ. Βαλέτας
Αθ. 1946, σ. 158

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0179:ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 1821
Οργάνωση, ηγεσία, τακτική, ήθη, ψυχολογία
Απ. Βακαλόπουλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1970, σ. 304   

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4532:ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ
Α΄ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ. Β΄ ΑΛΒΕΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Γ΄ Η ΑΛΗΠΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗ ΣΕΧΡΕΤΗ. Κ. Ν. Σάθα. Τυπ. Ανδρ. Κορομηλά
Αθ. 1870, σ. 336
ιδιωτική βιβλιοδεσία
350
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5239:ΤΟ ΒΕΡΣΙΤΣΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821
Άγνωστα κείμενα και άλλα έγγραφα
Ν. Σακελλαρόπουλου
Αθ. 1971, σ. 174

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0223:ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣ
Τ. Λάππα
Αθ. 1949, σ. 158

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

96:Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γ. Μαραβελέα
Αθ. 1983, σ. 573

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2241:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΩΝ και των μετά ταύτα συμβάντων, ων συμμετέσχεν ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1821 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1833 γραφείσα μετά πλείστων όσων ιστορικών γεγονότων υπό Χ. Βυζάντιου. Αθ. 1901, σ. 400
200
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

26:ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Δ. Γέροντα
Αθ. 1964, σ. 190

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4743:ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ν. Παπαδόπουλου
Αθ. χ.χ., σ. 64

00
€
ΕΞΘΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4750:Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Τ. Σταματελόπουλος
ΚΑΛΒΟΣ 1973, σ.470+619+654+751 (4 τόμοι)

100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

117:Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟΥ 1821 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1917
Ηλία Βουλγαράκη
Αθ. 1971, σ. 459

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

867:ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Μ. Περάνθη
Εστία χ.χ., σ. 157

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0242:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Γ. Κοντογιώργης
Αθ. 1982, σ. 581

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5656:ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  1822-1826
Ντ. Κονόμος
Αθ. 1966, σ. 167

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΟ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Π. Καγιά
Αθ. 1972, σ. 140

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0180:ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Αν. Λιγνάδη
Αθ. 1970, σ. 450
00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

98:ΤΟ 21 ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Γ. Σκαρίμπα
Αθ. 1971, σ. 151
(3.000 αντίτυπα)

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

572:ΤΟ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Ν. Μοσχοβάκης
Αθ. 1882, σ. 225
ιδιωτική βιβλιοδεσία

200
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑΣ
Δ. Σούτζου
Αθ. 1972, σ. 312

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0004:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ
Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, Ο ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ . Στ. Σκοπετέα
Αθ. 1954, σ. 35

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0010:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1881
Θ. Ρηγόπουλου
Αθ. 1979,   σ. 353

45
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

162:Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 1821-1827 ΚΑΙ 1827 - 1833 . ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. Γ. Δημακόπουλου
Α΄ + Β  ΤΟΜΟΙ
Αθ. 1966 - 70, σ. 285+2+ 151

150
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5665:Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821
Δ. Σπανού
Αθ. 1958, σ. 230

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4165:ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Επιμέλεια Θ. Νικολαϊδης
Αθ. 1990,σ. 228

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ
Κ. Μπαστιά
ΑΕΤΟΣ 1944, σ. 247

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
(ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΛΛΗΨΙΣ, ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚ0ΠΗΣ ΚΕΡΝΙΤΖΗΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
Ν. Παπαδόπουλου. Αθ. 1969, σ. 52

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0053:Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
1821-1833
D. Dakin
Αθ. 1983, σ. 438

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1833-1843
J. Petropoulos
Αθ. 1986, σ. 876
(2 τόμοι)

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:Ο ΑΣΤΙΞ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Κ. Ράδου
Αθ. 1928, σ. 87

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1821. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
G. Eithal
Αθ. χ.χ., σ. 126

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0023:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1821. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
G. Eithal
Αθ. χ.χ., σ. 126

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0028:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ή ΑΛΗΘΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1821 ΜΕ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΙΣ
Κ. Διαμαντάκου
Αθ. 1971, σ. 60,
σε 1.000 αντίτυπα

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ
υπό Ν. Πανταζόπουλου
Αθ. 1958, σ. 39

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821
Α. Ρούσσα
Αθ. 1972, σ. 14

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0185:Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1821
Πατριωτική βιβλιοθήκη του ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ
Αθ. 1935, σ. 30+1 χάρτης
λεκέδες στο εξώφυλλο

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0055:ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1821
Κ. Αυγητίδης
Αθ. 1993, σ. 192

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0058:Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 1821-1827
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. Γ. Δημακόπουλου
Αθ. 1966, σ. 285+2 χάρτες

60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0067:ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Κ. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1954, σ. 152
20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3321:ΟΙ ΚΡΙΕΖΗΔΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Θ. Κριεζή
Αθ. 1948, σ. 148

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0074:ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΑΙΟΙ
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ 1821
Δ. Πανόπουλος
ΠΑΤΡΑ 2009, σ. 126
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ
Κ. Κουσούλου
Αθ. 1962, σ. 124

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821
Α. Βακαλόπουλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1941, σ. 102

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3332:ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Λ. Παπανικολάου
Αθ. χ.χ., σ. 240
15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0084:Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΩΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ
Ντ. Κονόμος
Αθ. 1972, σ.

80
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0085:Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1854
Εν. Αμπού, μεάφραση Α. Σπήλιου
ΤΟΛΙΔΗΣ, χ.χ, σ. 308

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΕΣΚΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑΝ
Ε. Μουδόπουλος
Αθ. 1976, σ. 94

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΤΟΥ 21
Δ. Λαμπαδάγη
Αθ. 1972, σ. 51

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η  ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ
(26-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1821)
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ
Γ. Παναγόπουλος
Αθ. 1983, σ. 335

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

24:Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑΝ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Αγ. Μπαμπάκου
Αθ. 1974, σ. 342

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

77:ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ TOY 1821
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Γ. Λάϊος
Αθ. 1958, σ. 270

60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

136:ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1571-1821
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ 1821-1971
Ν. Κονόμος
Αθ. 1971, σ. 127,
σε 1.200 αντίτυπα
20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4179:ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ - ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙ
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
Αν. Βελισσαρόπουλος
ΙΟΥΝΙΟΣ 1971, σ. 30

10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0094:ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Α΄ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ

Επιμέλεια Ι. Βλαχογιάννη
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Αθ. 1901, σ. 558,
νεότερη ιδιωτική βιβλιοδεσία
150
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0102:1821
FRAGMENTS DE LA VIE HEROIQUE DE MAKRYJANNIS SUIVIS DE SES IMAGES DE L' EPOPEE GRECQUE. F. PERILLA
Athens 1949
σε 480 αριθμημένα αντίτυπα, εδώ ο αριθμός 221
450
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0103:Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Γ.Κατζουράκη
Αθ. 1972, σ. 30

10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
Αν. Αγιοπετρίτη
Αθ. 1972, σ. 292 - 348
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

5677:α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821 (ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1821 1971). Αθ. 1971 σ. 37
β) (ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1797 - 1973)
Αθ. 1974 σ. 82Σ. Θωμόπουλου
30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Ντ. Κονόμος
Αθ. 1973, σ. 51

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3322:Η ΒΑΥΑΡΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 21
Δ. Λιάτσος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, 1983, σ. 205

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(οραματιστής της ελευθερίας, επαναστάτης και εθνεγέρτης, εθναπόστολος, διδάσκαλος του γένους, αγωνιστής και κήρυξ της εθνικής ελευθερίας, κατηχητής των πολιτικών ελευθεριών)
Απ. Δασκαλάκης. Αθ. 1965,  σ. 651

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0100:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821-1829
Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1822-1835. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΑΟΣ.
ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄
Απ. Βακαλόπουλος.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1982, σ. 1066

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5722:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ
Γ. Τσατσάνη
Αθ. 1960, σ. 152

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0112:ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΤΟ 1821
Π. Καγιά
Αθ. 1980, σ. 214
30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0113:ΟΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Δ. Σιάτρας
Αθ. 1992, σ. 274

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0071:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821-1829
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ή Η ΕΠΩΔΥΝΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
ΤΟΜΟΣ Η΄. Απ. Βακαλόπουλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1988, σ. 824

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0122:Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ελ. Βουραζέλη
Αθ. 1939, σ. 254

120
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1762:ΚΑΙ ΛΕΥΤΕΡΙΑ Σ' ΟΤΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕ ΑΠ' ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ . ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1821-1827
Αρ. Δημόπουλου
Αθ. 1974, σ. 269

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0124:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
ή Ο ΙΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝ
υπό Μ. Οικονόμου
Αθ. 1873, σ. 888

300
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0127:ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821
ΑΓΩΝΕΣ - ΗΡΩΙΣΜΟΙ - ΘΥΣΙΕΣ
Κ. Μάγερ
Αθ. 1961, σ. 108

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0095:ΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ
Η ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1770 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΥΤΗΣ
Τ. Γριτσόπουλος
Αθ. 1967, σ. 191

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0155:ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 1821 ή ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΤΑΙΡΙΣΤΑΙ, ΚΑΤΗΧΗΤΑΙ, ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΔΩΡΗΤΑΙ , ΛΟΓΙΟΙ, ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ
Α. Αγαπητού .  ΠΑΤΡΑ 1877, σ. 520
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0065:Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Ι. Νόταρη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1976, σ. 7-37
10 €
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0159:ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ
ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1820 -1829
Αθ. 1997, σ. 353
20 €
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 1821
Γ. Πουρναρόπουλου
Αθ. 1973, σ. 250

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0167:ΜΕΤΑΞΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ι. Χασιώτης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2001, σ. 279

15 €
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0168:ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1455-1821 υπό Κ. Σάθα
Αθ. 1869, σ. 666
250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

130:ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ 1453-1821
Κ. Σάθα
Αθ. 1962, σ. 666

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3339:ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Ν. Δραγούμη. Πρόλογος Κ. Άμαντου
Δ
'  ΕΚΔΟΣΗ
ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ 1937, σ. 292+397
(1 ΤΟΜΟΣ)

100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3339Α:ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Ν. Δραγούμη. Πρόλογος Κ. Άμαντου
Β'  ΕΚΔΟΣΗ
ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ 1925, σ. 397
(1 ΤΟΜΟΣ)

120
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

82:ΨΑΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Δ. Σπανού
Αθ. 1967, σ. 206

35
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0170:ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
Α'  ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1874, σ. 420
ιδιωτική βιβλιοδεσία

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0173:ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ο ΑΓΝΟΗΜΕΝΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ Ο ΤΙΜΗΜΕΝΟΣ
Ν. Μόσχου
Αθ. χ.χ, σ. 360
50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0174:Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
υπό Δ. Βαρδουνιώτη
ΤΡΙΠΟΛΗ 1913, σ. 296
ιδιωτική βιβλιοδεσία
150
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0176:ΦΡΟΥΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 21
Κ. Παπαλεξάνδρου
Αθ. 1974, σ. 189,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5732:Ο ΘΑΛΑΣΟΜΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ
Ηλ. Γεωργίου
Αθ. 1969, σ. 379

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0186:ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1862 ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΤΜΟΔΡΟΜΟΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
Λ. Παλάσκα
Αθ. 1862, σ. 46
ιδιωτική βιβλιοδεσία
130
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0187:ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αθ. 1910, σ. 36
40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0188:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΤΑΣ ΜΑΧΑΣ, ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1814-1830 ήτοι ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μετά 160 ολοσέλιδων εικόνων. Χρ. Βλασσόπουλου
Αθ. 1930, σ. 336

150
€ 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0189:ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΙ ΣΥΜΦΟΡΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΓΩΝΑ
Γ. Παπαγιάννη
Αθ. 1978, σ. 500
80
€ 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0191:Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ι.Μ. Χατζηφώτη
Αθ. 1995, σ. 112
15
€ 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0226:Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Π. Παπαθεοδώρου
Αθ. 1986, σ. 143
20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0193:ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Π. Γεωργαντζή
ΞΑΝΘΗ 1985, σ. 422
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

145:Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821
Γ. Κορδάτου
Αθ. 1946,σ. 228
ιδιωτική βιβλιοδεσία
50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0201:Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821
Γ. Κορδάτου
Αθ. 1975, σ. 273
25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ
Σπ. Φόρτης
Εκδότης Αν. Κωνσταντινίδης 1892, σ. 48
φυλλάδιο

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

141:Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Α΄ ΤΟΜΟΣ
Τ. Σταματόπουλου
Αθ. 1957, σ. 420

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0211:Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21. Στ. Παρασκευόπουλου
ΠΥΡΓΟΣ 1995, σ. 84
ίχνη υγρασίας
15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

95:ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 7-10-1571
ΜΕΤΑΞΥ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Β. Σταυρογιαννόπουλου
Αθ. 1972, σ. 29+7 αναδιπλούμενοι χάρτες

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0213:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1971, σ. 240

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0212:Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 1821 -1832
Χ. Παπασωτηρίου
ΣΙΔΕΡΗΣ 1996, σ. 324

10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0214:ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ  
Ι. Θεοφανίδου
Αθ. 1934 -1938
3 τόμοι
250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0216:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ, μετά πολλών εικόνων. Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΑΙ, ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, Η ΧΟΛΕΡΑ ΤΟΥ 1854, ΑΙ ΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1880, Ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΙΕΡΕΩΝ, Ο ΒΥΡΩΝ, Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ. Μπ. Άννινου. ΕΣΤΙΑ 1925, 65
ιδιωτική βιβλιοδεσία

70
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0217:ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΒΙΛΙΟΘΗΚΗ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΕΙΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΟΛΑΙ ΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1910, σ. 230
ΤΟΜΟΣ Α΄
200
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2014:ΒΙΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΕΛΘΟΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΑΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
υπό Φ. Χρυσανθόπουλου ή Φωτάκου
Αθ. 1888, σ. 335,
ιδιωτική βιβλιοδεσία

200
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0140:ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Δ. Σιάτρας
ΒΟΛΟΣ 1997, σ. 226

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4489:ΣΑΜΟΥΕΛ ΧΑΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝ 1825 -1829
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ
Οδ. Δημητρακόπουλου
Αθ. 1971, σ. 230

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0144:Ο ΠΗΛΙΟ ΓΟΥΣΗΣ
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ - Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Π. Τζιόβα
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990, σ. 51

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Εφειδομένη επί επισήμων εγγράφων και επιστολών του 1821 εν παραλληλισμώ προς τους ιστορικούς Έλληνας, Γάλλους, Άγγλους, Γερμανούς και Ιταλούς
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Ι. Ράγκου. Αθ. 1902, σ. 271
ιδιωτική βιβλιοδεσία

180
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0074:Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΟ
Τ. Λάππα
Αθ. 1945, σ. 103

35
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0164:Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΤΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ
Σπ. Σπηλιάκου
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1961, σ. 122

35
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
A. Amandry
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Αθ. 1982, σ. 64+138 πίνακες, πλάγιο σχήμα

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0222:Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΧΡ. Ρέππας
ΜΑΡΤΙΟΣ 2013, \σ. 158

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0225:Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ 1821 - 1829
Ολ. Σπάρο
Αθ. 1985, σ. 290

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4301:ΟΙ ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Θέση και κατάσταση των νησιωτών του Αιγαίου τις παραμονές του 1821. Η συμβολή και οι θυσίες τους στον αγώνα Ευαγ. Ρόζου
Αθ. 1971, σ. 334

35
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

139:ΑΙ ΗΡΩΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Σοφίας Αλιμπέρτη
Αθ. 1933, σ. 483

ιδιωτική βιβλιοδεσία
70
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0239:Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΡΑΓΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821
ΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΥΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 1821
Αθ. 1891, σ. 88
, λεκέδες στο εξώφυλλο
120
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0243:Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΕΛ. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ
ΑΕΤΟΣ 1950, σ. 129

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0241:ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ - Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΓ. ΙΓΓΛΕΣΗ
Αθ. 2004, σ. 291

σε 1.000 αντίτυπα
20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3343:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ 1795-1872
ο αγωνιστής και ενθυματογράφος της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας του 1821
Θ. Καλοδήμου
Αθ. 1977, σ. 202

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0236:ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 21
Ν. ΝΟΜΙΚΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΑ 1975, σ. 63
χωρίς το περικάλυμμα
30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0246:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
συγγραφείσα υπό Γ.Γ. ΓΕΡΒΙΝΟΥ
μεταφρασθεϊσα υπό Ι. Π. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ
Α΄ + Β΄  ΤΟΜΟΙ
Αθ. 1864, σ. 534+ 596,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
400
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0247:ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΙΝΙΑΝΟΣ
ΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΒΕΡΓΙΝΑ 1996, σ. 224

12
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0252:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ υπό Ερρίκου Θειρσχίου
μετάφρασις υπό Ν. Βουτυρά
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
1879, σ. 144
ιδιωτική βιβλιοδεσία
170
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3610:ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833
ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΩΛΙΣΜΟΥ
Ν. Κασομούλη
Αθ. 1940-42, σ.464+699+ 629
(ο 2ος τόμος είναι δεμένος) (3 ΤΟΜΟΙ)

250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3610Α:ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833
ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΩΛΙΣΜΟΥ
Ν. Κασομούλη
Α΄ ΤΟΜΟΣ -   Γ΄ ΤΟΜΟΣ
Αθ. 1940-42, σ.464+ 629

ο τόμος 60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0253: ΚΩΛΕΤΗΣ
Γ. ΜΠΕΝΕΚΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΨΕΛΗ 1961, σ. 334

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0254: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Δ. ΣΙΑΤΡΑΣ
ΒΟΛΟΣ 1997, σ. 226

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0255: 1821
Η ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ
ΑΘ. ΚΑΚΟΥΡΗ
σ. 375
10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0231:Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Μ. ΓΟΥΝΤΧΑΟΥΖ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α.Σ ΒΛΑΧΟΥ
ΕΣΤΙΑ χ.χ, σ. 233

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0165: Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΟΥΡΑ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΑ ΜΟΥΤΣΑΝΑ
Α+ Β  ΤΟΜΟΙ
Π. ΜΑΥΡΙΑΣ
Αθ. 1997, σ. 192 + 177
50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0177: ΜΕ ΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟ
ΕΝ. ΤΡΕΛΩΝΗ
2010, σ. 315
15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΕΛΛΟΣ ή ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ
Οι στρατιωτικές και οι οικονομικές του υπηρεσίες στο αγωνιζόμενον έθνος το 1821
Στ. Κουτίβα. Αθ. 1968, σ. 64

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0233:ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 21
ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΑΣΣΟΣ
ΑΣΠΙΣ ΕΛΚΑ 1971, σ. 87

45
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0256: ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕ, ΑΠΕΚΡΥΨΕ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
2009, σ. 510

12
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0240:1821 - ΛΕΥΚΩΜΑ
ΔΩΔΕΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Αθ. 1971, σ. 91

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0257: ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ
ΠΟΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ; ΠΟΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟ; ΠΟΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ;
Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
2012, σ. 809

12
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
 

3653:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Δ. Φωτιάδης
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1953, σ. 332
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
σε 3.000 αντίτυπα
με ξυλογραφίες από τη Β. Κατράκη

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0237:ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1825 -1826
ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΥ
Αθ. 1963, σ. 146
20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4236:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ. Δ. Φωτιάδης
Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΚΥΨΕΛΗ 1961, σ. 332
τα σχέδια του κειμένου έγιναν από τη Βάσω Κατράκη

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0244:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Δ. Φωτιάδης
ΒΙΒΛΙΟΕΚΔΟΤΙΚΗ 1958, σ. 354
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
με ξυλογραφίες από τη Β. Κατράκη
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0249:ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΡΟΥΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1825 - 1826
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΜΜ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
Αθ. 1963, σ. 592+32

60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

4285:ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - Η ΚΡΗΤΗ ΤΟ 21
Σ. Μελά
ΜΠΙΡΗΣ, χ.χ., σ. 312

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

140:ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
Σ. Αλιμπέρτη
Αθ. 1931, σ. 72

λερωμένο εξώφυλλο

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0235:ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
Η ΗΡΩΙΚΗ ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Αθ. 1931, σ. 72+εικόνες
Γ. ΤΑΡΣΟΥΛΗ

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

 

ΚΑΝΑΡΗΣ
  156:Ο ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
ΕΝΑ ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΓΑ
Γρ. Κομπίλας
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1993, σ. 137

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0064:ΔΩΔΕΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 21 ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΡΗΓΑΣ,ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ,ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ,ΜΙΑΟΥΛΗΣ,
ΚΑΝΑΡΗΣ, ΒΙΣΒΙΖΗΔΙΑΚΟΣ, ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ,ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Α. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ. Αθ. χ.χ., σ. 186
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0099:Ο ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ε. Γρηγορίου
Αθ. 1940,σ. 158,
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0207:ΚΑΝΑΡΗΣ
Δ. Φωτιάδης
Β.Ε.Κ. 1960, σ. 523

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
114:Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ
Χρ. Παρασκευόπουλου

ΚΑΛΑΜΑΙ 1938, σ. 74

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0151:ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΔΙΚΑΙΟΣ ή ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ. Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗ 20η ΜΑΪΟΥ 1825. Η 86η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΥΤΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1912, σ. 96,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
150
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΛΕΣΑ
συγγραφείς μεν υπό Φωτάκου
εκδοθείς δε υπό Σ. Καλκάνδη
Αθ.
1868, σ. 78

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0206:ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 21
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ - ΦΩΤΑΚΟΥ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΔΑ
Αθ. 1959, σ. 471

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
159:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ 1821-28
Π. Ενεπεκίδης
Αθ. 1969, σ. 372+1 χάρτης αναδιπλούμενος

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

3344:ΡΗΓΑΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Έρευναι εις τα αρχεία της Αυστρίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, και Ελλάδος
Π. Ενεπεκίδη
ΕΣΤΙΑ 1965, σ. 39

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

118:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 1792-1828
Κ. Καλαντζή
οι εικόνες γίνανε από τον Φ. Κόντογλου
και Αντ. Κανά
Αθ. 1941, σ. 202

80
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4137:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 1793-1832. Μέρος
πρώτον ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ. Τμήμα πρώτον. ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 1793/2 Ιούλίου 1821. ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Κ. Διαμαντή. Αθ. 1966, σ. 207

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3684:Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Ιστορική και θεολογική διερεύνηση του θέματος
Π. Γεωργαντζή
ΚΑΒΑΛΑ 1988, σ. 310

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0066:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Ελ. Μωραϊτίνης Πατριαρχέας
Αθ. 1977, σ. 291

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0221:Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΥΨΗΛΑΝΤΗ. Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΡΩΣΙΚΕΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. Γ. Καμαράδου Βυζαντίου
Αθ. 1984, σ. 253, σε 1.000 αντίτυπα

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0234:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛ. ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ
ΚΕΔΡΟΣ 1986, σ. 308
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΝΤΟΣ
 

0050:ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΥ (επί τη βάσει ανεκδότων στοιχείων)
Αν. Κεραμίδα
Αθ. 1973, σ. 49

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3951:ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΝΤΟΣ
(1821 ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1843)
ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ
Τ. Σταματόπουλος
Αθ. 1960,  σ. 125

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0134:ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 1789-1847
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Αθ. 1914, σ. 313

120
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0134Α:ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 1789-1847
ΤΟΜΟΙ 1+2
Αθ. 1914 -16, σ. 313+471
ιδιωτική βιβλιοδεσία ( 1 τόμος)
250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

0101:ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΤΑ 1821
Απ. Βακαλόπουλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1978, σ. 59

10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Σ. Παπαδημητρίου
Αθ. 1953, σ. 43

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

5662:Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΑΝΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)
Β. Αρβανίτου. Αθ. χ.χ., σ. 168

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Ευαγ. Οικονόμου
Αθ. 1985, σ. 63

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0121:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Β. Αρβανίτης
ΦΙΛΙΑΤΡΑ 1961, σ. 92

20
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0162:Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΠΟΤΣΑΡΑΙΩΝ ΣΤΟ ΣΕΛΤΣΟ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. Οικονόμου
Αθ. 1965, σ. 208

30
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

127:ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΛΕΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ. ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΚΙΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΚΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΚΚΑΣ - Η ΦΙΛΛΕΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΚΟΥΤΑΣ. Σπ. Λουκάτου
Αθ. 1965, σ. 127,
ιδιωτική βιβλιοδεσία

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0181:Ο ΦΙΛΛΕΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
Σ. Λάσκαρι
ΣΙΔΕΡΗΣ, χ.χ., σ. 95

35
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

78:ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Κ. Ξηραδάκη
Αθ. 1976, σ. 178
σε 1.000 αντίτυπα

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3680:Ο ΒΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
μετ' εικόνων
S. Atchley
Αθ. 1918, σ. 127

80
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3337:Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
Π. Ζούβα
Αθ. 1971, σ. 56

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3681:Ο ΒΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ
Π. Ηλιάδη
Αθ. 1949, σ. 72

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3352:Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ LYON ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821
Δ. Παντελοδήμου
Αθ. 1974, σ. 159

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

102:ΟΙ ΦΙΛΛΕΛΗΝΕΣ
Χρ. Ευαγγελάτου
Αθ. 1938, σ. 76

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0026:ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Δ. Σούτζου
Αθ. 1976, σ. 62

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0144:ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821
ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Π. Στεφανάκου
Αθ. 1930, σ. 35, σχήμα 16ο

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0153:Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Χρ. Λάζου
Αθ. 1984, σ. 699+559
30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4441:ΔΕΣΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Γ. Σπορίδη
Αθ. 1968, σ. 151

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0166:ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Κ. Βακαλόπουλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1975, σ. 260
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0184:ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΛΕΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ 1815 - 1830
ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθ. 1967, σ. 216

60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ

122:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ ΑΛΗΠΑΣΑ
ή ΟΙ ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ
Αθ. 1908, σ. 162

100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

105:ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ (1453-1821)
Δ. Καμπούρογλου
Εκδ. Άγκυρα, χ.χ., σ. 109
σχήμα 16ο

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

111:ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ. Μελέτη ιστορική από νέες πηγές βγαλμένη 1715-1820. Γ. Βλαχογιάννη. Αθ. 1935, σ. 302 (μαζί) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ. Απάντηση στον καθηγητή Σ. Κουγέα
Αθ. 1937, σ. 110
ιδιωτική βιβλιοδεσία, (1 βιβλίο)

150
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

105α:ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ
Μελέτη ιστορική από νέες πηγές βγαλμένη 1715-1820
Γ. Βλαχογιάννη
Αθ. 1935, σ. 302

100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0145:ΤΟ ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΙ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Ευρ. Μπουκουβάλα
Αθ. 1980, σ. 387

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

119:ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ
Τ. Βουρνάς
 
Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ

Αθ. 1963, σ. 348   

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4744:ΤΟ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟ ΤΖΑΡΑ (1770-1807)
Β. Παπακωνσταντίνου
Αθ. 1997, σ. 158

00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4742:ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Λ. Μάλαμα. Λαϊκή βιβλιοθήκη 1971, σ. 397
για λογαριασμό του συγγραφέα

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  67:ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ
Τ. Βουρνάς
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Εταιρία λογοτεχνικών εκδόσεων 1958, σ. 456

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ
ΝΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΤΟΥ
Κ. Κωτσικάλη
Αθ. 1977, σ. 230

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΤΟΥ
Δ. Σταμέλου
Αθ. 1972, σ. 108
τα σχέδια έγιναν από το Α. Κοντόπουλο

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

133:ΟΙ ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥΣ
Π. Σπανδωνίδη
Αθ. 1962, σ. 309

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0057:Ο ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΩΛΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ
ΕΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ (17ος αιώνας)
Θ. Παπακωνσταντίνου
Αθ. 1994, σ. 94

00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3335:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ Γ. Βλαχογιάννη "ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ" ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Σ. ΚΟΥΓΕΑ
Αθ. 1937, σ. 110

Ιδιωτική βιβλιοδεσία

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0110:ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
Ο ΠΟΛΥΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΕΝΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Θ. Βαγενάς
Αθ. 1939, σ. 33

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0133:ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ
Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ Α΄
Π. Ροδάκη . Αθ. 1975, σ. 404
40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0137:ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ
Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ Α΄+ Β΄
Π. Ροδάκη . Αθ. 1975, σ. 404+452
100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0093Α:ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ήτοι ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1821 ΕΩΣ 1827 ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΝ ΥΠΟ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ι. Θ. Κολοκοτρώνη, εκδοθέντα δε υπό Χ.Ν. Φιλαδελφέως - οξειδώσεις στη σελίδα του τίτλου. ΑΘΗΝΗΣΙ 1856, σ. 622
400
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0204:ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ
Τ. Βουρνάς
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1958, σ. 456

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
0093:ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ήτοι ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1821 ΕΩΣ 1827 ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΝ ΥΠΟ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ι. Θ. Κολοκοτρώνη, εκδοθέντα δε υπό Χ.Ν. Φιλαδελφέως - οξεδώσεις στη σελίδα του τίτλου. ΑΘΗΝΗΣΙ 1856, σ. 622 (μαζί) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γενναίου Κολοκοτρώνη ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1832 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ Ι. Καποδίστρια εκδοθέντα δε υπό Χ.Ν. Φιλαδελφέως. ΑΘΗΝΗΣΙ 1855, σ. 246
500
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΣΟΥΛΙ -ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ - ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
5661:ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
Ο ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αθ. 1973, σ. 87

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΑΙ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ (ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ)
Δ. Οικονόμου
Αθ. 1952, σ. 405

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3349:Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ
ΚΑΙ Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ
Ν. Ζιάγκου
Αθ. 1964, σ. 193

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΧΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
Ν. Ζιάγκου
Αθ. 1966, σ. 239

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

121:ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1792 - 1793
Ε. Πρωτοψάλτη
ΑΝΑΤΥΠΟΝ
1969, σ. 21 - 37

10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3608:ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ
Γ. Μπενέκου
Αθ. 1958, σ. 472
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

250:ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΕΚΔΟΤΑ, ΓΝΩΜΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΡΓΑ
υπό Ι. Βλαχογιάννη
Αθ. 1922, σ. 80

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

75:Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΑΠΟΥΤΑ
Τ. Κανδηλώρου
Αθ. 1960, σ. 349

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0056:ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ
Ευσ. Σταθόπουλου
Αθ. 1994

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΚΑΘ΄ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΡΤΣΕΤΗΝ με πρόλογον του Ν. Βέη
Αθ. 1934, σ. 177
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0063:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Τ. ΒΟΥΡΝΑΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ χ.χ, σ. 233

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0068:Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τ. Κανδηλώρου
Αθ. 1906, σ. 366
ιδιωτική βιβλιοδεσία

200
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

143:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από την υπαγόρευση τους στον Γ. Τερτσέτη).
Παναρκαδική ομοσπονδία Ελλάδος
Γενική επιμέλεια Θ. Βαγενάς
Αθ. 1970, σ. 240

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

157:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Εισαγωγή Γ. Βαλέτας. Μελετήματα Βέης – Σιγούρος
Τερτσέτη Άπαντα
Αθ. 1958, σ. 506 + 414 (2)

80
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

158:ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ γραφέντα καθ’ υπαγόρευσιν του ιδίου προς τον Τερτσέτην με πρόλογο Ν. Βέη. Άλφα 1934,
(+) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΩΝ
από τη συλλογή του Ν. Πολίτου, σ. 177
ιδιωτική βιβλιοδεσία

85
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

163:Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Χρ. Στασινόπουλου
Αθ. 1958, σ. 191

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Δ. Δ0ΡΙΚΟΣ 1986, σ. 411
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

5663:Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ Δ. ΠΛΑΠΟΥΤΑ
ΣΚΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 1833 ΕΤΟΥΣΠΡΟΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΣΜΟΥ υπό Αν. Πολυζωίδη
Αθ. 1943, σ. 276 (ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ)

35
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Γ. Τερτσέτης - Α. Πολυζωίδης
Επιμέλεια Έλ. Αλεξιου
Αθ. χ.χ., σ. 374

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0130:ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Γ. Τερτσέτη
ΒΕΡΓΙΝΑ , σ. 232

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0154:ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΟΥ
εκδοθέντα υπό του Νικολάου Παπαδοπούλου
Αθ. 1843, σ. 135
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0160:Ο ΓΕΡΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ,+ ΡΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ + ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΩΝ
ΕΣΤΙΑ 1889, σ. 195,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

Εικόνα του ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  επεξεργασμένη υπό Ν. Λύτρα

250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

0000:Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ
Χρ. Δημητρίου
Αθ. 1980, σ. 90

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3567:Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Κ. Παπαρρηγόπουλου
Αθ. 1963, σ. 279
ιδιωτική βιβλιοδεσία

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0148:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
(βγαλμένη από ανέκδοτες πηγές, βιβλιογραφία και
στοματικάς παραδόσεις  . Γ. Βλαχογιάννη
Αθ. 1943, σ. 199

70
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

70:Ο ΓΥΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ
Σίτσας Καραϊσκάκη
Αθ. 1939, σ. 272 +228+1 χάρτης

65
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

74:ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Αθ. 1927, σ. 167

60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

79:Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗ
Ηλ. Παστεριόπουλου
Αθ. χ.χ, σ. 320

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0081:ΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1826-1827
εκδοθέν υπό του ιστορικού τμήματος του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού
Αθ. 1924, σ. 114
λυμένη η ράχη

60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3351:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Δ. Φωτιάδης
ΚΥΨΕΛΗ 1962, σ. 505

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0069:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Δ. Φωτιάδης
ΒΙΒΛΙΟΕΚΔΟΤΙΚΗ 1956, σ. 1956, σ. 492
ιδιωτική βιβλιοδεσία
40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0115:Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Κ. Παπαρρηγόπουλου
Αθ. 1889, σ. 279
ιδιωτική βιβλιοδεσία

120
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0119:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΘΑΡΤΗ ΔΟΞΑ
Θ. Πέτρου
Αθ. 1973, σ. 284
25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0129:Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΝΙΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 1834
ΒΕΡΓΙΝΑ 1996, σ. 292

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0209:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Δ. Φωτιάδη
GENEVE 1969, σ. 568
40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0215:Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗ
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Ηλ. Παστεριόπουλου
Αθ. 1963, σ. 320

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

5654:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1933, σ. 172
550 αριθμημένα αντίτυπα, εδώ ο αριθμός 337
ιδιωτική βιβλιοδεσία, σχήμα 4ο
250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

87:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ. Γατόπουλου
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ 1932, σ. 249
ιδιωτική βιβλιοδεσία
60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0046:ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Γρ. Δαφνή
ΙΚΑΡΟΣ 1975, σ. 700

100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0156:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 1776 -1831
Δ. Μαντζουλίνου
ΕΣΤΙΑ 1990, σ. 921 (2 βιβλία)

80
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

155:Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αλ. Δεσποτόπουλου
Αθ. 1954, σ. 221

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3326:ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Μ. Θ. Λάσκαρι
Αθ. 1940, σ. 126
ιδιωτική βιβλιοδεσία

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

161:ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Ι.Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
εκδοθείσαι παρά Ε.Α Βετάν
μετάφραση εκ του γαλλικού
Μ. Σχοινά
Τόμος  Α΄ . Αθ.
1841, σ. 408

250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0208:ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ι.Α ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - Ι.Γ ΕΫΝΑΡΔΟΥ   1826 - 1831
ΤΕΥΧΟΣ Α΄
Σπ. Θεοτόκη
Αθ. 1929, σ. 150
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΑΙΓΙΝΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Χρ. Κωνσταντινόπουλου
Αθ. 1968, σ. 144

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

3695:Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ
Κ. Καιροφύλλα
Αθ. χ.χ., σ. 75

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0041:Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΟΛΩΝ ΣΤΟΥ ΜΕΓΕΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΟ 1807  Δ. Κουνιάκης
Αθ. 1973, σ. 47

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3908:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
176 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ 1809-1820 Εκ του εν Κερκύρα αρχείου της οικογένειας Καποδίστρια.
Π. Ενεπεκίδη
Αθ. 1972, σ.  301

45
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3348:ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΤΟΜΟΣ Α΄. ΚΕΡΚΥΡΑ 1976, σ. 320
ΤΟΜΟΣ Β΄. ΚΕΡΚΥΡΑ 1978, σ. 393
ΤΟΜΟΣ Γ΄  ΚΕΡΚΥΡΑ 1980, σ. 493
ΤΟΜΟΣ Ε΄. ΚΕΡΚΥΡΑ 1984, σ. 358

ο τόμος 50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Θ. Μακρής
ΚΕΡΚΥΡΑ 1965, σ. 287

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ1868
ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΛΙΒΕΛΛΟΙ
Απ. Δασκαλάκης
Αθ. 1958, σ. 110

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ 1803 -1822
Η ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
Ελ. Κούκκου
Αθ. 1986, σ. 230
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0172:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Μ. Ιδρωμένου
Αθ. 1900, σ. 160
ιδιωτική βιβλιοδεσία

150
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0109:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1828 - 1831
ΜΕΤ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Τρ. Ευαγγελίδου
Αθ. 1904, σ. 528
ιδιωτική βιβλιοδεσία
250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1828 -1833 ΚΑΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ
Φρ. Τιρς
ΤΟΛΙΔΗΣ 1972, σ. 309+267+ 1 χάρτης
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0178:Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1814 -1831
Π. Πετρίδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1974, σ. 236
60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0200:Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. Στ. Παπαγεωργίου
ΕΣΤΙΑ χ.χ, σ. 334

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0202:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1828 - 1831
Τρ. Ευαγγελίδου

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ, χ.χ.,   σ. 526
15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0224:Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ - Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ 1800 - 1828
Ελ. Κούκου
Αθ. 1990, σ. 434

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0228:Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΟΙ: ΚΟΙΝΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ή ΤΥΡΑΝΝΟΚΤΟΝΟΙ;
Γ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ
Αθ. 1976, σ. 604

80
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0229:Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
Ε.Κ. ΜΑΥΡΑΚΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ, χ.χ, σ. 115

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0258:ΠΟΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ;
ΑΘΩΟΙ ΟΙ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΟΙ ΔΕΝ ΚΤΥΠΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ
Δ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
1998, σ. 539

60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
0000:ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Ο ΠΡΕΒΕΖΑΙΟΣ ΗΡΩΣ 1790-1825
ΤΟΜΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΣ
Αθ. 1968,σ. 166

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4608:Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΥΣΕΑ ΑΝΤΡΟΥΤΣΟΥ
Γ. Μπενέκου
Αθ. 1960, σ. 388

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4105:ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΑΗΤΟΥ
(ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΤΡΟΥΤΣΟΣ)
Αθ. 1936, σ. 93
εξώφυλλο Β. Γερμενή

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

838:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ελ. Πολίτου
Αθ. 1968, σ. 23

10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Κάρπου Παπαδόπουλου
ΒΕΡΓΙΝΑ 1997, σ. 128
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0165:ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
υπό Τ. Λάππα
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ χ.χ., σ. 380

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0210:Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ. Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ  ΤΟΥ 21. Μπ. Άννινου
Αθ. 1996, σ. 111

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0230:ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑΣ
ΑΝΤΡΟΥΤΣΟΣ. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΣΤΙΑ χ.χ, σ. 249

10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
0097:Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
Χρ. Στασινόπουλου
Αθ. 1962, σ. 374
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

99:Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ι. Παπαχρήστου
Αθ. 1970, σ. 142 + εικόνες

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3858:Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ (ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΜΕΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)
Ε. Γρηγορίου
ΑΕΤΟΣ  1942, σ. 119
ιδιωτική βιβλιοδεσία
50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0157:ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
ΠΡΩΤΥΠΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΣ
Δ. Σταμέλος
ΕΣΤΙΑ 2000, σ. 406

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0143:Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
ΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑ
Ι. Παπαχρήστου
Αθ. 1965, σ. 29

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0219:ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
Η ΕΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ, ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΡΩΟΣ ΤΟΥ 1821 ΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Απ. Φωτόπολου
Αθ. 1963, σ. 191

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ

0079:LES CEUVRES DE RHIGAS VELESTINLIS
ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUIVIE D' UNE REEDITION CRITIQUE AVEC TRADUCTION GRANCAISE DE LA BROCHURE REVOLUTIONNAIRE CONFIQUEE A VIENNE EN 1797. A. Daskalakis. Paris 1937, σ. 125
50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5660:RHIGAS VELESTINLIS
LA REVOLUTION FRANCAISE ET LES PRELUDES DE L' INDEPENDENCE HELLENIQUE
Ap. Daskalakis
Paris 1937, σ. 231
120
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0089:ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΝΣΤΙΝΛΗΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. ΛΟΓΟΣ
υπό Ν. Πανταζόπουλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1964, σ. 49+1 αναδ. χάρτης

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

154:ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ
ΤΟΜΟΣ Α΄ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΟΜΟΣ Β΄. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Χρ. Θεοχαράτου
Αθ. 1971, σ. 504+464,
σε 1.000 αντίτυπα
120
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

142:Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
Γ. Κορδάτου
Αθ. 1931, σ. 88

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3340:Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. Τ. Βουρνάς
ΠΥΞΙΔΑ 1956, σ. 317
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

138:ΤΑ ΕΘΝΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΝΣΤΙΝΛΗ
Α. Δασκαλάκη
Αθ. 1977, σ. 135

30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3795:Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ. Μεγάλη πατριωτική εποποιΐα περιλαμβάνουσα τα κατά τον βίον, την σύλληψιν την εις τους Τούρκους παράδοσιν και το μαρτυρικόν τέλος του εθνομάρτυρος
Αρ. Κυριακού. Εικονογράφηση Σ. Χρηστίδου

Αθ.
1911, σ. 428+4

200
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5655:ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΤΤΑΛΟΥ
E
κ του τυπογραφείου Ι. Αγγελόπουλου
1860
σ. 59

200
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3696:ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΝΣΤΙΝΛΗΣ
Λ. Βρανούση
Αθ. 1957, σ. 158

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

135:Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ον ΑΙΩΝΑ
Αν. Καψή
Αθ. 1948, σ. 72

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΡΗΓΑ ΤΟΥ ΦΕΡΡΑΙΟΥ
Αθ. 1924, σ. 50

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

5689:ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Γ. Σπανδώνης
Αθ. 1995, σ. 252

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

2539:ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εκδιδόμενα υπό Θεμ. Βολίδου
Α΄ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ μετά προλόγου γραφέντος υπό Γ.Ν. Φιλάρετου Αθ. 1924, σ. 62
σε μέτρια κατάσταση το εξώφυλλο και λεκέδες από νερό

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ
Κ. Άμαντου
Αθ. 1930, σ. 198
00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Α. Δασκαλάκης. Αθ. 1962, σ. 138

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3345:Ο ΡΗΓΑΣ
Κ. Πασαγιάννη
ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
Αθ. 1927, σ. 47

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

95:ΡΗΓΑΣ Ο ΒΕΛΕΝΣΤΙΝΛΗΣ 1757-1798
έγραψε ο Φάνης Μιχαλόπουλος
Αθ. 1930, σ. 111
φθορές στα εξώφυλλα
50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

112:ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εκδιδόμενα επιμέλεια Θ. Βολίδου.
Α΄ Τ
Ο ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Γ. Φιλάρετου. Αθ. 1924, σ. 62

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0161:ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΑ. Σπ. Λάμπρου
ΕΣΤΙΑ 1892, σ. 156
ιδιωτική βιβλιοδεσία, σχήμα 16ο
200
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0203:ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Γ. Κορδάτου
Αθ 1977, σ. 172
25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0232:ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΩΝ
υπό Αιμ. Λεγκράνδ, μετάφραση Σπ. Λάμπρου
Αθ. 1996, σ. 182+23

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0238:ΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ - Ο ΘΟΥΡΙΟΣ ΥΜΝΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ
Αθ. 1994, σ. 97

10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0245:ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ
ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΚΕΙΜΩΝΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
Αθ. 1998, σ. 158

10
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0248:ΠΥΡΓΟΣ ΝΕΜΠΟΪΣΑ
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΝΣΤΙΝΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ
Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ
Αθ. 2011, σ. 226

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0135:Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΧΕΙΟΝ Π. ΣΕΚΕΡΗ
Ι. Μελετόπουλου
Αθ. 1967, σ. 176

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5666:ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ
Κ. Ξηραδάκη
Αθ. 1971, σ. 149

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3334:ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τ. Βουρνάς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 20ος ΑΙΩΝΑΣ
1959, σ. 340

35
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0132:ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α) ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΗΣ
Β) Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ
Τ. Βουρνάς
ΤΟΛΙΔΗΣ 1982, σ. 382
40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3329:Η ΝΕΑ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
Αθ. 1975, σ. 35
σχήμα 16

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

91:ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σ. Σακελλαρίου
ΕΝ ΟΔΗΣΣΩ 1909, σ. 288
ιδιωτική βιβλιοδεσία

160
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5659:ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σ. Σακελλαρίου
ΟΔΗΣΣΟΣ 1909, σ. 288
(ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ)

50
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπό Εμμανουήλ Ξάνθου εκ των ιδρυτών αυτής
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1939, σ. 216

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

5655:ΦΙΛΙΚΟΙ
ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Σπ. Μελά
ΜΠΙΡΗΣ, σ. 324

20
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

134:Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1814-1821
Τ. Κανδηλώρου
Αθ. 1926, σ. 448

200
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0107:Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Η ΗΡΩΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΔΑΒΙΑ
Ι. Βασδραβέλλη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1972, σ. 62

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0032:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 1793 - 1870
Ο ΦΙΛΙΚΟΣ, Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ, Ο ΛΟΓΙΟΣ
Λ. Παπαϊωάννου
Αθ. 1973, σ. 68

25
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0131:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΥ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΕΡΓΙΝΑ 1996, σ. 205

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0136:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΦΙΛΙΚΟΣ
Αγ. Τσελάλη
Αθ. 1933, σ. 78

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΪΣΗΣ
Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΤΟΥ 1821
Γ. Τσουκαλά
Αθ. 1988, σ.  81

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0147:Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Γκρίκορι  Λ. Αρς
Αθ. 2011, σ. 547+φωτογραφικό υλικό

15
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0192:Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΙ ΤΗ 150ΕΤΗΡΙΔΙ
υπό Ε.Γ. Πρωτοψάλτη
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1964, σ. 295
60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0218:ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ 1834, σ. 400
χωρίς προμετωπίδα, ιδιωτική βιβλιοδεσία

500
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0152:ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ παρά Ιωάννου Φιλήμονος
Αθ. 1859 - 1860, σ. 416+420+480+527
Α, Β, Γ ,Δ  τόμοι
ιδιωτική βιβλιοδεσία
550
 €
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0096:ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ παρά Ιωάννου Φιλήμονος
Αθ. 1859 - 1860, σ. 416+420+480
Α, Β, Γ , τόμοι
ιδιωτική βιβλιοδεσία
ο τόμος 170
 €
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

3686:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Πρόλογος και επιμέλεια Γ. Βλαχογιάννη
σ. 333+270 (2)

100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

86:ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΜΟΣ Α΄
Αθ. 1907, σ. 470,
ιδιωτική βιβλιοδεσία

100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

131:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Κείμενον, Εισαγωγή, Σημειώσεις Γ. Βλαχογιάννη
Αθ. 1947, σ. 334+269 (2)

80
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4104:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Εισαγωγή, σχόλια Σπ. Ασδραχά
Εκδ. ΜΕΛΙΣΣΑ 1957, χ.χ, σ. 598

40
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5658:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Εισαγωγή, σχόλια Σπ. Ασδραχά
Αθ., χ.χ, σ. 598

35
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ 1897

0118:Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ υπό Φον Δερ Γκλοτς
Αθ. 1899, σ. 242,
χωρίς τους χάρτες
ιδιωτική βιβλιοδεσία
150
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0072:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1821 - 1897 ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1897 ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1898-1903.Αλ. Μαζαράκης Αινειάν
Αθ. 1950, σ. 491+382+36 αναδιπλούμενοι χάρτες,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
(2 τόμοι δεμένοι σ' ένα βιβλίο)

150
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

55:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ μετά εισαγωγής επί του όλου ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ από των αρχών αυτού μέχρι της κηρύξεως του πολέμου. Αν. Σπηλιωτόπουλος     
Αθ. 1897, σ. 526+367,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0072Α:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1821 - 1897 ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1897 ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1898-1903. Αλ. Μαζαράκης Αινειάν
Β΄ ΤΟΜΟΣ
Αθ. 1950, σ. 382+36 αναδιπλούμενοι χάρτες
ιδιωτική βιβλιοδεσία

75
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0250:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, μετά πολλών εικόνων και τοπογραφικών χαρτών Α + Β ΤΟΜΟΙ
ΦΕΞΗΣ 1897 - 1898, σ.  1179 ,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
300
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0198ΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΤΟΥ 1897 υπό Αλ. Λυγηράκη
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ  χ.χ, σ. 80
επιδιορθωμένη ράχη

100
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0199:ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ 1897, συνταχθείσα του διεξάγοντος τας στρατιωτικάς επιχειρήσεις αρχηγού του εν Ηπείρω στρατού καθ΄ όλην την διάρκειαν του πολέμου Θρασύμβουλου  Μάνου
Αθ. 1899, σ. 262

250
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0194:LE PANORAMA
LA GUERRE GRECO - TURQUE
brarie d'Art. Paris, Ludovic Baschet
πλάγιο σχήμα
PARIS,
χ.χ. σ. 25

300
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΜΙΑ ΣΕΛΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1897. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Π. Βρυζάκης
Αθ. 1898, σ. 130

00
€
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0227:Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1897
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΣΩΝ ΜΑΧΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (4 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αθ. 1934, σ. 32 (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄)
λερωμένο εξώφυλλο
30
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5733:ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1897
Αθ. Γεραμάνη
Αθ. 1980, σ. 158
+ σχεδιαγράμματα

00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4609:Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1897. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΑ ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. Ν. Σπυρόπουλου
Αθ. 1933, σ. 176+σχεδιαγράμματα
 
ιδιωτική βιβλιοδεσία
60
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0251:Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  -7 ΜΑΪΟΥ 1897
μετ' εισαγωγής περί της ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2/2 -14/4 μετά 50 λιθογραφημένων εικόνων και 2 χαρτών.  Τρ. Ευαγγελίδου
Αθ. 1898, σ. 872,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
200
€
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

0258