ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

www.kouniosbooks.gr

 

168:ΜΑΧΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΕΝΩΠΟΝ ΤΗΣ ΚΡΕΣΝΑΣ
6/17-Ιουλίου 1913
Γ. Κατσιάρα
Αθ. 1939, σ. 47 + 3 αναδιπλούμενοι χάρτες

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

169:ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1912-1913
υπό Άγγελου Τανάγρα
Εκδ
. Σιδέρης χ.χ, σ. 320
ιδιωτική βιβλιοδεσία
  
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1912 - 13
Αφοί Κωνσταντινίδη 1913, σ. 152
πλάγιο σχήμα

450

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Ο ΣΥΜΜΑΧΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
(Ελλάς, Σερβία, Μαυροβούνιο κατά Βουλγαρίας)
Boucabeille
Φέξης 1914, σ. 117
  
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

174:Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 1912-13
Χρ. Γκιών Στ. Θηραίος
Αθ. 1970, σ. 218

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

177:Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ 1912-13. Τόμος Α΄. Επιχειρήσεις εν Μακεδονία κατά των Τούρκων, σ. 326. Τόμος Β΄Επιχειρήσεις εν Ηπείρω, σ. 504. Τόμος Γ΄. Επιχειρήσεις κατά των Βουλγάρων, σ. 512. Αθ. 1932-1940 (3 βιβλία)
200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

175:ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ 1912
Σπ. Μελά
Φέξης 1913, σ. 336

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2233:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 1912-13
ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Η. Πετιμεζά
Αθ. 1981, σ. 287
σε 2.000 αντίτυπα

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1912
Ξ. Στρατηγού
Έκδοσις Εφημερίδος Ελληνική
Αθ. 1932, σ. 160+96
ο Β΄ τόμος είναι ιδιωτική βιβλιοδεσία

130

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

176:Ο ΕΛΙΓΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. Οκτώβριος 1912
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Πρόλογος Κ. Άμαντου - Ι. Δημητριάδου
Αθ. 1948, σ. 363+1 αναδιπλούμενος χάρτης

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
(ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΥ)
Ν. Καρβούνη
Φέξης 1914, σ. 263

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4075:ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΟΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1913
Αθ. Γεραμάνης
Αθ. 1980, σ. 243+13 σχεδιαγράμματα

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4076:Ο ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ
Ιστορούμενος επί τη βάσει ανακοινωθέντων των δύο συμμαχικών γενικών στρατηγείων, των διαταγών του Αρχιστράτηγου και των ημερησίων αναφορών των Μεράρχων. Β. Δούσμανη. Αθ. 1927, σ. 244+16 σχεδιαγράμματα+1

150
  ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

5300:Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ 1914-1918. A) Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ,  σ. 374+ χάρτες. Β) Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ 1918, σ. 303+ χάρτες. ΓΕΣ 1958-1961  (2 τόμοι)
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4230:ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ - ΑΙΓΑΙΟΝ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Σπ. Μελά
ΜΠΙΡΗΣ  1958, σ. 546

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

11:Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 1912-13
Σ. Κωνσταντινίδου
Εκδ
. Σαλίβερος, σ. 22
(φυλλάδιο)

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
υπό Φ. Φωτόπουλου
Εκδ. Σαλίβερος, σ. 72
σχήμα 16ο

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΚΡΕΣΝΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΙΜΙΤΛΗ
Χρ. Καμιλαρόπουλου
Φέξης 1914, σ. 124

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4535:Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Στράτου Κτεναβέα
Εκδ. Φέξης 1914, σ. 195

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3697:ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ υπέρ ανεγέρσεως αναθηματικής στήλης εις τους εκ του Δήμου Λετρίνων υπέρ πατρίδος πεσόντες. Κ. Χριστόπουλου
Πύργος 1914, σ. 79

70

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2537:ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ 1912
Στρατηγού Δροσόπουλου
Αθ. 1931, σ. 126

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2594:Η ΠΑΤΡΙΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑΝ 1912-1913)
Δ. Πλέσσα
ΠΑΤΡΑ 1945, σ. 49

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1912-13
ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Ιω. Ζερβού
Αθ. 1916, σ. 238

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

992:ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΙΣΤΟΡΙΚΩ ΠΛΑΙΣΙΩ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΛΑΧΑΝΑ
(ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ)
Δ. Σούλη
Αθ. 1931, σ. 236

90

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  1147:Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΥΖΩΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ. Δ Κόκκινου. Αθ. 1914, σ. 83+Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΡΟΒΙΤΣ.Φαρμακίδης. Αθ. 1914, σ. 85+Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 13-18/7/1913. Φ. Φωτόπουλος. Αθ. 1914, σ. 64 +ΔΙΚΗ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΥΝΤ/ΡΧΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ , σ. 144+Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΡΔΕΝ. Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ L. Madelin. Αθ. 1916, σ. 71+ΕΙΡΗΝΗ ή ΠΟΛΕΜΟΣ.Ι. Ηλιάκη.  Αθ. 1916, σ. 47
(1 ΒΙΒΛΙΟ)

250
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
0013:Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ 1912-13
Τόμος Α΄. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ, σ. 326.+ Α΄ ΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σ. 484
Τόμος Β΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ, σ. 504+ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    σ. 882+ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τόμος Γ΄. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ, σ. 512+ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σ. 1306+ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
 Αθ. 1932-1935 

500

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1913 ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1914, σ. 320

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4495:ΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 1912-1913 ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. Αθ. 1914, σ. 360 +Ο ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.
Β. Δούσμανη
Αθ. 1927+244+χάρτες
, ιδιωτική βιβλιοδεσία

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Εισαγωγή εις την παγκόσμιον πολιτικήν και διπλωματικήν ιστορίαν. Γ. Βώκου
Αθ. 1914, σ. 1060+15 χάρτες
ιδιωτική βιβλιοδεσία

270

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4492:Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 1912-1913
Εκδόσεις Σαλίβερος, σ. 22
φυλλάδιο

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1912 -13
Εισαγωγή, επιμέλεια Λ. Τρίχα
Αθ. 1993, σ. 368

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ 1921-1913
Γ. Μυλωνά
ΒΟΛΟΣ 1913, σ. 82

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4662:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1913
Κ. Οικονόμου
Εκδόσεις Δρ. Παπαδημητρίου 1914, σ. 496

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

171:ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1912 -1913
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ
Θάλεια  Φλώρα - Καραβία
Αθ. 1936, σ. 150
ιδιωτική βιβλιοδεσία

400

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 1912-13. ΤΟΜΟΣ Α΄
ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Γ. Φεσσόπουλος
Αθ. 1925, σ. 360+β΄+ 3 χάρτες, ιδιωτική βιβλιοδεσία

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

172:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1912 -13
Κ. Ζυρογιαννίδη
ΙΜΧΑ 1975, σ. 179

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4527:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ, ΡΩΣΣΙΑΝ, ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ -  ΘΥΜΑΤΑ
D. Sotan
Αθ. 1922, σ. 44

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ
Αλ. Πάλμερ
ΜΠΕΡΓΑΔΗΣ, χ.χ., σ. 416

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Δ. Κόκκινος
ΦΕΞΗΣ 1914, σ. 111

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

700:Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Αθ. Τριγονίδου
ΦΕΞΗΣ 1914, σ. 45

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ 10ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Χρ. Ιντού. Αθ. 2012, σ. 232

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΕΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 1912-13. ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
T. Hutchison. Αθ. 2012, σ. 231

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
ΠΥΡΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΟΥ
ΦΕΞΗΣ 1914, σ. 84
(
μαζί) Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΡΟΒΙΤΣ. Σ. Φαρμακίδου
ΦΕΞΗΣ 1914, σ. 85
2 βιβλία σ' ένα τόμο, ιδιωτική βιβλιοδεσία

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΠΛΙΤΟΥ ΤΗΣ Vης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ 1912-13
Ισ. Φραγκίσκου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1914, σ. 170

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1912 -1922
Ν. Νικλάμπας
Αθ. 1927, σ. 475
σχήμα 4ο

300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1913
Κ. Οικονόμου
Εκδόσεις Δρ. Παπαδημητρίου 1914, σ. 496
εξώφυλλο σε μέτρια κατάσταση, χαρτόδετο

180

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ι. Τοτού
Αθ. 1938, σ. 56
σχήμα 16ο

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0012:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΔΟΞΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
υπό Κ. Σταματίου - Β. Μπουζούρα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Αθ. χ.χ., σ. 1+63 ολοσέλιδες εικόνες, πλάγιο σχήμα

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1912 - 1913
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ 2007
, σ. 226
σε 2.000 αντίτυπα
00

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κλ. Νικολαϊδου
ΦΕΞΗΣ 1915, σ. 212
ιδιωτική βιβλιοδεσία
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0016:Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ
υπό Ν. Καζάζη
Αθ. χ.χ, σ. 510

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1812 - 1913
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΜΟΣ Α΄
Αθ. 1992, σ. 346, πλάγιο σχήμα

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4492:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
 Ηλ. Οικονομόπουλου
Αθ. χ.χ., σ.1088
ιδιωτική βιβλιοδεσία
Α΄ ΤΟΜΟΣ

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1912-1913
ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1914, σ. 767+1 αναδ. χάρτης
(2 βιβλία)

300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0021:ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1912-1913
ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1914, σ. 419 - 767
Β΄ ΤΟΜΟΣ
(ΛΕΙΠΕΙ Ο ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ)

75

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 19212 - 1913
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΣΚΡΙΠ
ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΣΚΡΙΠ
Αθ. 1914, σ. 314
ιδιωτική βιβλιοδεσία

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ
ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΕΣ 1917-1922
Ν. Δέα
Αθ. 1976, σ. 469

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:ΔΙΑΛΕΞΙΣ (30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1972)
ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΗΛΙΟΝ ΤΟ 1913 ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αθ. 1973, σ. 60
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:ΜΑΧΗ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ
19 - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1913
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ - ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
σ, 47
σχήμα 16ο

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ