ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

www.kouniosbooks.gr

 

179:Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 1863-1922
Αθ. 1927, σ. 343
σχήμα 4ο

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

181:ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1921
ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Χρ. Καράσσου. Αθ. 1968, σ. 492+ 284 (2)

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΛΟΚΗΣ
. Διατί απέτυχον αι προσπάθεια μου κατά το
χρονικόν διάστημα 1920-22 προς αποτροπήν της καταστροφής (μετά 10 χαρτογραφικών πινάκων)
ιδ. βιβλιοδεσία
Β. Δούσμανη. Αθ. 1928, σ. 301        

120

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

00:ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΜΩΝ ΜΑΣ
(
Μάρτιος 1897-Μ. Ασία Αύγουστος 1922)
Ν. Τρικούπη
Αθ. 1952, σ. 142              

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

0005:Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

Κ. Μισαηλίδη
Αθ. 1923, σ. 48         
    

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5622:ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
. ΤΑ ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΡΕΙΣ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Αθ. 1932, σ. 96, σχήμα 16ο        

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

167:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣTΡΟΦΗ
Στ. Πρωταίου
Αθ. 1963, σ. 507+688 (2 τόμοι)

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4063:ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ 1919-1922
ΓΕΣ 1969, σ. 312
     

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4064:ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1919-1922
ΓΕΣ 1967, σ. 495
          

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4065:Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ
Ξ. Στρατηγού
Αθ. 1925, σ. 422
   

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000 ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ  ΜΥΡΙΩΝ 1922 μ. Χ.
Τ. Αμπελά
Αθ. 1969, σ. 361+3 αναδιπλούμενοι χάρτες
  

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Αθ. Γεραμάνη
Αθ. 1980, σ. 376 + 41 σχεδιαγράμματα
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΠΟΙΟΣ Ο ΑΙΤΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ
Αθ. Εξαδάκτυλου
Έκδ. εφημερίδος "Ελληνισμός" 1935, σ. 23
  

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4069:ΑΙ ΔΙΧΟΝΟΙΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Γ. Φεσσόπουλου
Αθ. 1934, σ. 204
ιδιωτική βιβλιοδεσία
120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4070:ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 1922-1923
Β. Διαμαντόπουλου
Αθ. 1977, σ. 123

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4071:ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ
Κ. Μισαηλίδη πολεμικού ανταποκριτού
Αθ. 1923
εξώφυλλο σε μέτρια κατάσταση

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4072:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
 Β. Μόστρας
Αθ. 1966, σ. 95+
LXXXVI (2 τόμοι)
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4153:ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1919-1922
Κ. Χατζηαντωνίου
Αθ. 1995, σ. 417

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΕΖΙΚΟΥ 1912-1922
Ευσταθίου Λιώση
Αθ. 1923, σ. 663

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΠΩΣ ΧΑΣΑΜΕ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Λ. Νοταράς
Αθ. 1983, σ. 470

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4517:Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ ΤΟΥ 192
Πώς και διατί ανεστάλη μιαν ώραν προ της εκκινήσεως η προέλασις του Ελληνικού στρατού εκ Θράκης και η κατάληψις της Κωνσταντινουπόλεως
Δ. Σβολόπουλου
Αθ. 1929, σ. 114

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4519:ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΥΡΙΟΥΣ ΤΟΥ 1921. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 Ιουνίου - 10 Σεπτεμβρίου 1921
Χρ. Νικολόπουλος πολεμικός ανταποκριτής
Δεκέμβριος 1923, σ. 223
σχήμα 16ο

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2914:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Η ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
 1918-1923
Ν. Ψυρούκη
Αθ. 1975,  σ. 272

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2916:ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. Αύγουστος 1922-
Αύγουστος 1923
Χρ. Σπανομανώλη
Αθ. χ.χ., σ. 292
, το εξώφυλλο φιλοτεχνήθηκε από τον  Σπ. Βασιλείου και τα σκίτσα από τον Μ. Νικολινάκο

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4790:ΕΤΣΙ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Φ. Κλεάνθη
Αθ. 1983, σ. 198

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΣΚΗΝΑΙ ΦΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑΝ
Σ. Κ.
Αθ. 1930, σ. 200

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

2673:ΓΕΣΗΡ Νο 5421
Ι. Αχελώου
Τύποις " Παγκοσμίων Στρατιωτικών Νέων"
Αθ. 1934, σ. 128

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΚΑΤ' ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ 1921
Χρ. Ζωιόπουλου
Αθ. 1923, σ. 112
χωρίς οπισθόφυλλο

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4451:ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
(ΑΠ' ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ)
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Δ. Μακρίδης
Πειραιάς 1926, σ. 54
, σχήμα 16ο
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΤΟΥ 1922
ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΕΙΣ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ
με εικόνας των τοπείων και στιγμών της Εθνικής Οδύνης
υπό Δ. Φωκά
Αθ. 1929, σ. 92

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1824:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Τ. Βουρνάς
Αθ. 1987, σ
.122

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2912:ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΥΡ
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ. Παντελιά
Αθ. 1976, σ. 139

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΗΤΤΑ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΑΙ, ΕΠΙΣΗΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Β. Γεννηματά
Θεσσαλονίκη 1932, σ. 255

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΘΕΩΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Κ. Τριανταφύλλου
Αθ. 1962, σ. 183

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1919-22 ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ - ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΥΣΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΙ
Κλ. Μπουλαλά. Αθ. 1959, σ. 374

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΠΠΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ 1919-1922
Αθ. Χρυσοχόου
Αθ. 1934, σ. 384

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΩΝ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
Κ. Φαλτάϊτς
Αθ. 1921, σ. 61

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4455:ΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1922
μετά εισαγωγής υπό Χ. Κ. ΒΟΖΙΚΗ
Αθ. 1925, σ. 632

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3687:ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Χρ. Αγγελομάτη
Εστία, χ.χ, σ. 431

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1039:ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ. ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ
ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Δ. Φωτιάδης
Φυτράκης 1974, σ. 198

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΠ' ΤΟΝ ΤΑΦΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ
Β. Ασημάκη
Αθ. Απρίλιος 1924, σ. 264
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

2064:ΝΕΟΝ ΑΠΛΕΤΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΛΟΥΦΑΣ
Επιμέλεια Ευαγ. Λαχανόκαρδου. Αθ. 1928, σ. 137(μαζί)
Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ ΤΟΥ 1922. Ι. Κωνσταντίνου
. Αθ. 1934, σ. 172+χάρτες υπογραμμισμένες σειρές . Ιδιωτική βιβλιοδεσία
200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4068:ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Γ. Καψής
Αθ. 1962, σ. 270

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1666:ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΟΥ 1922
Γ. Σγόντζου
Αθ. 1966, σ. 144

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΣΜΥΡΝΗ 1922
M. Houserian Dobkin
Αθ. 1998, σ. 330
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1515:ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Ο ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 1919-1923. Π. Δημητράκης
Αθ. 2005, σ. 257
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0004:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ ΤΟΥ 1922
Ι. Κωνσταντίνου
Αθ. 1934, σ. 172+2 αναδιπλούμενοι χάρτες

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4066:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1919-1922
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Σ. Καργάκος
Αθ.  2010, σ. 399+463
(2 τόμοι)
45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

182:ΓΕΣ. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
1) Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΊΟΣ 19 - ΙΟΥΝΙΟΣ 20 2) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ ΟΥΣΑΚ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1920 3) ΕΠΙΘΕΤΙΑΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1920 - ΜΑΡΤΙΟΥ 1921 4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 1921 5) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΝ 1921 (2 ΤΟΜΟΙ) 6) ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 7) ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 1922 ( 2 ΤΟΜΟΙ)  ΣΥΝΟΛΟ 9 ΤΟΜΟΙ
150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

182Β:ΓΕΣ. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
 4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 1921
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

182Α:ΓΕΣ. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
3) ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1920 - ΜΑΡΤΙΟΥ 1921
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3254:ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
ΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΣΥΜΦΟΡΑΝ ΛΑΒΟΥΣΑΙ ΧΩΡΑΝ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΑΓΑΙ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αν. Πισσάνου
Εν ΠΕΙΡΑΙΕΙ 1930;;;, σ. 226, ιδιωτική βιβλιοδεσία
100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΟΙ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ρ. Ράινχαρτ
Αθ. 1971, σ. 508

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:Η ΑΓΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΟΥΛΑ
υπό Ι. Πασσά. Αθ. 1928, σ. 304

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΙ
Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ
υπό Γ. Σπυρίδωνος
Αθ. 1957, σ. 282
100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑ 1918-1922
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Μ. Ροδά
Αθ. 1950, σ. 474, ιδιωτική βιβλιοδεσία

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4326:Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
G. Horton
Μετάφραση Β. Σολομωνίδου
ΕΣΤΙΑ 1996, σ. 340

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:ΦΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ
Χρ. Τσέρτικ
Αθ. 1956, σ. 203

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΝΟΣ ΟΠΛΙΤΟΥ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ ΟΡΟΠΕΔΙΟΝ, ΑΛΜΥΡΑ ΕΡΗΜΟΣ, ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1922. Χ. Τριανταφυλλίδης
Αθ. 1984, σ. 721 (2 τόμοι)
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0012:ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΛΟΧΙΑ Β. Κ. ..
Αθ. 1923, σ. 245
120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:ΕΡΗΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΝΕΚΡΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΤΗΣ "ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ' Α. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ. Αθ. 1919, σ. 174
(ΜΑΖΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. Αν. Γαβριηλίδη, σ. 219
ιδιωτική βιβλιοδεσία

240
  ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013