ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

www.kouniosbooks.gr -210/3255216

179:Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΑΤΖΑΝΕΣΤΗΣ 1863-1922
Αθ. 1927, σ. 343
σχήμα 4ο

σπασμένη ράχη
250
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

181:ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1921
ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Χρ. Καράσσου
Αθ. 1968, σ. 492+ 284 (2)

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

167:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣTΡΟΦΗ
Στ. Πρωταίου
Αθ. 1963, σ. 507+688 
(2 τόμοι)

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4063:ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ 1919-1922
ΓΕΣ 1969, σ. 312     

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4064:ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1919-1922
ΓΕΣ 1967, σ. 495       
   
50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4065:Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ
Ξ. Στρατηγού
Αθ. 1925, σ. 422   

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΠΟΙΟΣ Ο ΑΙΤΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ
Αθ. Εξαδάκτυλου
Έκδ. εφημερίδος "Ελληνισμός" 1935,
σ. 23  
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4069:ΑΙ ΔΙΧΟΝΟΙΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Γ. Φεσσόπουλου
Αθ. 1934, σ. 204
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4070:ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 1922-1923
Β. Διαμαντόπουλου
Αθ. 1977, σ. 123

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4071:ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ
Κ. Μισαηλίδη πολεμικού ανταποκριτού

Αθ. 1923, σ. 321
εξώφυλλο σε μέτρια κατάσταση
60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4072:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
 Β. Μόστρας
Αθ. 1966, σ. 95+LXXXVI
(2 τόμοι)

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4153:ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1919-1922
Κ. Χατζηαντωνίου
Αθ. 1995, σ. 417

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΕΖΙΚΟΥ 1912-1922
Ευσταθίου Λιώση
Αθ. 1923, σ. 663
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

0000:ΠΩΣ ΧΑΣΑΜΕ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Λ. Νοταράς
Αθ. 1983, σ. 470
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

2914:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Η ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ  1918-1923
Ν. Ψυρούκη
Αθ. 1975,  σ. 272

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2916:ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. Αύγουστος 1922- Αύγουστος 1923
Χρ. Σπανομανώλη
Αθ. χ.χ., σ. 292 , το εξώφυλλο φιλοτεχνήθηκε από τον  Σπ. Βασιλείου και τα σκίτσα από τον Μ. Νικολινάκο

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4790:ΕΤΣΙ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Φ. Κλεάνθη
Αθ. 1983, σ. 198

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΣΚΗΝΑΙ ΦΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑΝ
Σ. Κ.
Αθ. 1930, σ. 200
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

2673:ΓΕΣΗΡ Νο 5421
Ι. Αχελώου
Τύποις " Παγκοσμίων Στρατιωτικών Νέων"
Αθ. 1934, σ. 128

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΚΑΤ' ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ 1921
Χρ. Ζωιόπουλου
Αθ. 1923, σ. 112
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

0000:ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
(ΑΠ' ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ)
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Δ. Μακρίδης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1926, σ. 54, σχήμα 16ο
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

0000:Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΤΟΥ 1922
ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΕΙΣ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ με εικόνας των τοπείων και στιγμών της Εθνικής Οδύνης 
υπό Δ. Φωκά
Αθ. 1929, σ. 92
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1824:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Τ. Βουρνάς
Αθ. 1987, σ. 122

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2912:ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΥΡ
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ. Παντελιά
Αθ. 1976, σ. 139

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΗΤΤΑ. ΑΥΘΕΝΤΙΚΑΙ, ΕΠΙΣΗΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Β. Γεννηματά
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1932, σ. 255
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΘΕΩΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Κ. Τριανταφύλλου
Αθ. 1962, σ. 183
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1919-22 ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ - ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΥΣΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΙ
Κλ. Μπουλαλά. Αθ. 1959, σ. 374
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0030:ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΠΠΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ 1919-1922
Αθ. Χρυσοχόου
Αθ. 1934, σ. 384
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0004:ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΩΝ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
Κ. Φαλτάϊτς
Αθ. 1921, σ. 61

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4455:ΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1922
μετά εισαγωγής υπό Χ. Κ. ΒΟΖΙΚΗ
Αθ. 1925, σ. 632

70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3687:ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Χρ. Αγγελομάτη
ΕΣΤΙΑ, χ.χ, σ. 414

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1039:ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ. ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ
ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Δ. Φωτιάδης
ΦΥΤΡΑΚΗΣ 1974, σ. 198

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4068:ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Γ. Καψής
Αθ. 1962, σ. 270

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1666:ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΟΥ 1922
Γ. Σγόντζου
Αθ. 1966, σ. 144

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΣΜΥΡΝΗ 1922
M. Houserian Dobkin
Αθ. 1998, σ. 330
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Ο ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 1919-1923. Π. Δημητράκης
Αθ. 2005, σ. 257
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0004:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ ΤΟΥ 1922
Ι. Κωνσταντίνου
Αθ. 1934, σ. 172+2 αναδιπλούμενοι χάρτες
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4066:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1919-1922
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Σ. Καργάκος
Αθ.  2010, σ. 399+463 (2 τόμοι)

45
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑ 1918-1922
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Μ. Ροδά
Αθ. 1950, σ. 474
, ιδιωτική βιβλιοδεσία
200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4326:Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
G. Horton
Μετάφραση Β. Σολομωνίδου
ΕΣΤΙΑ 1996, σ. 340

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΛΟΧΙΑ Β. Κ. Αθ. 1923, σ. 245
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0009:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Κ. Καλούδη
Αθ. 2001, σ. 110

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0010:Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Μ. Ροδά
Αθ. 1950, σ. 414
σε 1.000 αντίτυπα
200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
Ν. Παπαδόπουλος
Αθ. 1985, σ. 117
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0011:Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ - ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Γ. Κονδύλη
Αθ. 1979, σ. 261
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ. ΑΣΙΑΣ 1919 -1922
Χρ. Μαντά
Αθ. 1957, σ. 55+1 χάρτης
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 1894-1924
ΤΟ ΑΪΒΑΛΙ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΚΡΑ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Τ. Μουμτζή
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1971, σ. 206
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΔΙ' ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΛΗΩΝ (ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)
ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΑΡΧΙΑΣ
Χρ. Μαντά
Αθ. 1934, σ. 144
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0013:Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ, ΜΑΧΑΙ, ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ μετά 11 εικόνων
Ηλ. Βουτιερίδου
Αθ. 1922, σ. 63

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 1919 -1922
Κ. Πανταζή
Αθ. 1966, σ. 207+4 χάρτες
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0015:ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1919 -1922
Κ. Χατζηαντωνίου
Αθ. 2003, σ. 517

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1922
Κ. Μαζαράκης Αινιάν
Αθ. 1976, σ. 149+2 αναδ. χάρτες
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

0016:ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Αρ. Κάτσης
Αθ. 2008, σ. 349

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0017:Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Γ. Κονδύλη
Αθ.  1979, σ. 261

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ, ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
Αθ. χ.χ. , σ. 510+508
2 βιβλία
30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:ΦΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ
Χρ. Τσέρτικ
Αθ. 1956, σ. 203

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΗΤΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1922  μετά σχεδιαγραμμάτων
Κ.Δ. Κανελλόπουλου
Αθ. 1936, σ. 331
ιδιωτική βιβλιοδεσία
150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΝΕΡΓΗΘΗΣΕΙΣΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Αθ. 1922, σ. 32
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΠΡΟΔΟΘΕΙΣΑ ΕΛΛΑΣ
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ επί τη βάσει επισήμων εγγράφων και αναμφισβήτητων γεγονότων μετ΄ επιστολής Ν. Πλαστήρα. Στ. Πρωτονοτάριου
Αθ. 1922, σ. 80

00
 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0021:ΠΩΣ ΕΠΗΓΑΜΕ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΦΥΓΑΜΕ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Ι. Καψή
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Αθ. 1934, σ. 234
ιδιωτική βιβλιοδεσία
60  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:Η ΑΓΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΟΥΛΑ  υπό Ι. Πασσά
Αθ. 1928, σ. 304

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΓΕΣ. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
3) ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1920 - ΜΑΡΤΙΟΥ 1921

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

182:ΓΕΣ. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
 4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 1921

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ - ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ
ΕΙΜ. 2004, σ. 299
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0025:ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 1921
Αρ. Βλαχόπουλου
Αθ. 1963, σ. 400+11 σχεδιαγράμματα

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μιλτ. Μαλαίνου
Αθ. 1962, σ. 144

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0026:ΔΟΡΥΛΑΙΟΝ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ 1921
ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
PARIS 1928, σ. 244
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1921. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΕΚΔΟΣΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, πλούσια εικονογράφηση
Αθ. 1921, σ. 51
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Ο ΕΛΛΗΝ ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
ΜΑΧΗ ΤΣΜΠΟΥΡ - ΟΓΛΟΥ
Δ. Αρχιμανδρίτης (Λοχαγός Πεζικού)
Αθ. 1925, σ. 80, σχήμα 16ο
Τυπογραφείον Ραφτάνη
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΑΠ' ΤΟΝ ΤΑΦΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ
Β. Ασημάκη
Αθ. Απρίλιος 1924, σ. 264
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0032:Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΧΡ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ
Αθ. 1972, σ. 46

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4451:ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ 1919-1922
Χρ. Νεράντζη
Αθ. 1987, σ. 471
(2 ΤΟΜΟΙ)
60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003 ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ  ΜΥΡΙΩΝ 1922 μ. Χ.
Τ. Αμπελά
Αθ. 1969, σ. 361+3 αναδιπλούμενοι χάρτες  
χωρίς ράχη
50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Αθ. Γεραμάνη
Αθ. 1980, σ. 376 + 41 σχεδιαγράμματα
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1919 - 1922
Ι. ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ 1998, σ. 363+1 χάρτης

σε 2.000 αντίτυπα

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0027:ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΙ
Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ  υπό Γ. Σπυρίδωνος
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ
Αθ. 2011, σ. 282

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 1919 -1922
80 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΚΡΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Τ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Αθ. 2002, σ. 2311 +199

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0100:ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1919-1922
Χρ. Νεράτζη
Αθ. 2006, σ. 520
50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Κ. Μισαηλίδη
Αθ. 1923, σ. 48         
    
50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4519:ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΥΡΙΟΥΣ ΤΟΥ 1921
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 Ιουνίου - 10 Σεπτεμβρίου 1921
Χρ. Νικολόπουλος πολεμικός ανταποκριτής
Δεκέμβριος 1923, σ. 223
σχήμα 16ο

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΙ
Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ υπό Γ. Σπυρίδωνος
Αθ. 1957, σ. 282

75

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1515:ΟΙ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ρ. Ράινχαρτ
Αθ. 1971, σ. 508

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0012:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ -  ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Αθ. 2008, σ. 800

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΜΑΣ
(Μάρτιος 1897-Μ. Ασία Αύγουστος 1922)
Ν. Τρικούπη
Αθ. 1952, σ. 142              
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

5622:ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ. ΤΑ ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΡΕΙΣ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Αθ
. 1932, σ. 96, σχήμα 16ο        

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 1919 -1922
M. SMITH
Αθ. 2009, σ. 679
    
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
1918 - 1923

Ν. ΨΥΡΟΥΚΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2000. σ. 344
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ
Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΕΚΣΤΡ;ΑΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ - ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ - ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
H. MORGENTHAU
1998,
σ. 540

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0005:Η ΑΓΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΟΥΛΑ
υπό Ι. Πασσά
Αθ
. 1928, σ. 304

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3254:ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
ΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΣΥΜΦΟΡΑΝ ΛΑΒΟΥΣΑΙ ΧΩΡΑΝ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΑΓΑΙ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ. Αν. Πισσάνου
Εν ΠΕΙΡΑΙΕΙ 1930;;;, σ. 226

ιδιωτική βιβλιοδεσία
100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4517:Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ ΤΟΥ 192
Πώς και διατί ανεστάλη μιαν ώραν προ της εκκινήσεως η προέλασις του Ελληνικού στρατού εκ Θράκης και η κατάληψις της Κωνσταντινουπόλεως
Δ. Σβολόπουλου
Αθ. 1929, σ. 114

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΛΟΚΗΣ. Διατί απέτυχον αι προσπάθεια μου κατά το χρονικόν διάστημα 1920-22 προς αποτροπήν της καταστροφής (μετά 10 χαρτογραφικών πινάκων)
ιδιωτική βιβλιοδεσία
Β. Δούσμανη. Αθ. 1928, σ. 301        

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΕΡΗΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΝΕΚΡΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΤΗΣ "ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ' Α. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ. Αθ. 1919, σ. 174
(ΜΑΖΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Αν. Γαβριηλίδη, σ. 219

ιδιωτική βιβλιοδεσία
240  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028Α:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΝΟΣ ΟΠΛΙΤΟΥ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΝ, ΑΛΜΥΡΑ ΕΡΗΜΟΣ, ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1922
Χ. Τριανταφυλλίδης
Α + Β΄ ΤΟΜΟΙ
Αθ. 1984, σ. 381 -721

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028:Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΝΟΣ ΟΠΛΙΤΟΥ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΝ, ΑΛΜΥΡΑ ΕΡΗΜΟΣ, ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1922
Χ. Τριανταφυλλίδης
Β΄ ΤΟΜΟΣ
Αθ. 1984, σ. 381 -721

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0032:ΓΕΣ. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
1) Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΪΟΣ 19 - ΙΟΥΝΙΟΣ 20 2) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ ΟΥΣΑΚ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1920 3) ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1920 - ΜΑΡΤΙΟΥ 1921 4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 1921 5) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΝ 1921 (2 ΤΟΜΟΙ) 6) ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 7) ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 1922
( 2 ΤΟΜΟΙ) 
ΣΥΝΟΛΟ 9 ΤΟΜΟΙ
200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ