ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ

www.kouniosbooks.gr

3699:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΧΑΣΜΟΣ 1916-1919
Φ. Δραγούμη.
Αθ. 1995, σ. 532
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3700:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ 1915-1935.
Ιστορικόν αρχείον του Εθνικού Κήρυκος. Όπως την
εξέθεσεν σε άρθρα ο Βενιζέλος κ΄ ο Μεταξάς.
Αθ. 1953,σ. 284, σχ. 4ο
45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4063:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ
(ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΉΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ)
Ιωάννου Μεταξά
Έκδοση "Καθημερινής''. Αθ. 1935, σ. 384

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2533:Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ 1908-1916
Π. Ενεπεκίδης.
Αθ. 1962, σ. 401

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2964:Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ ΤΟΥ 1922
Πώς και διατί ανεστάλη μιαν ώραν προ της εκκινήσεως η προέλασις του Ελληνικού στρατού εκ Θράκης και η κατάληψις της Κωνσταντινουπόλεως
υπό Δ. Σβολόπουλου
Αθ. 1929, σ. 114

50
  ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ
Εκδόσεις ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ
Ι. Πασσά
Α΄ ΤΟΜΟΣ
Αθ. 1935, σ. 352

65
  ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Γ. Κονδύλη
Αθ. 1979, σ. 261
με λεκέδες το εξώφυλλο

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ, σ. 215

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ