ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

www.kouniosbooks.gr

 

357:Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Τεύχος Α΄
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Αθ. 1932, σ. 148
(μαζί) Ο Βενιζέλος. Αθ. 1928, σ. 212. Ι. Ηλιάκη

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

358:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ. Η ΖΩΗ ΤΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΗ, ΜΑΘΗΤΙΚΗ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ). Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ
Π. Γύπαρης 1955, σ. 384, υπάρχουν υπογραμμίσεις

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΡΕΠΟΥΛΗ-
ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ και ΡΑΛΛΗ και ΣΤΡΑΤΟΥ
επί του πολιτικού ζητήματος 10/13/08/1917, σ. 292

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

362:Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1910-1914. Τόμος Α΄
(δεν έχει εκδοθεί άλλος τόμος)
Έκδοση Εφημερίς Βουλής Ελλήνων) 1934,σ. 288

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:ΕΞH ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ
Στ. Πλατσούκα
Αθ. 1944, σ. 73

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

364:ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΕΡΙ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
Κ. Πολυχρονιάδου 
Αθ. 1943, σ. 191 

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0002:Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Τόμος 1ος 1864-1910
Γ. Παπαντωνάκη
Αθ. 1929, σ. 273 +δ΄

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

366:ΤΙ ΥΠΕΣΧΕΘΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΑΜΕ ΕΩΣ ΤΩΡΑ Η
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (εννιά μήνες εξουσίας)
Αθ. χ.χ., σ. 20, από τον
λόγον της 7ης Απριλίου εις την Θεσσαλονίκην

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

371:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ
Μετάφρασις Ε. Κ. Βενιζέλου
Αθ. χ.χ, σ. 488

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

372:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΑΙ
Ανθολογηθείσαι από τα κείμενα αυτού. Επιμέλεια και μετά ιστορικών υπομνημάτων
Σ. Στεφάνου. Αθ. 1969, σ. 306+551

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

367:Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
Ιστορικαί σελίδες από την δημιουργίαν της Μεγάλης Ελλάδος . Δ. Βάκκας
Αθ. 1950, σ. 472
ιδιωτική βιβλι
oδεσία

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3857:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ήτοι ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΑΥΤΟΥ
μετά πολλών καλλιτεχνικών εικόνων
Τεύχος Α΄ αυτοτελές
Κ. Κοσμίδης. Αθ. 1915, σ. 71

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4150:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ - Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ
Λαϊκή βιβλιοθήκη
Αθ. 1915, σ. 36, σχήμα 16ο

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

360:ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γρηγορίου Δαφνή
Ίκαρος 1970,σ. 661   

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4448:ΠΩΣ ΗΡΧΙΣΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΧΘΗΣΑΝ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ και η δράσις ως Νομάρχου Ηρακλείου Κρήτης
Εμμ. Λυδάκης
1951, σ. 82
  

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4449:Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ
Κ. Μητσοτάκη
Πρόλογος Στεφάνου Στεφάνου ιδιαιτέρου του Γραμματέα
Αθ. 1970, σ. 274

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3142:UN HOMME D' ETAT E. VENIZELOS. SA VIE - SON
CEUVRE
C. Kerofilas. Paris 1915, σ. 198
με πλούσια εικονογράφηση, σχήμα 16ο

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΓΑΠΗΣΕ ΠΟΤΕ; (ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ, ΟΙ ΑΓΑΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΣΗ ΤΟΥ, ΟΙ
ΟΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ)
Ι.Δ. Μουρέλλου
Έκδοσις Ελευθέρας Σκέψεως. Ηράκλειον 1936, σ. 192

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4789:ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ. Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ
ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 Κ. Μητσοτάκη. Πρόλογος Εμμ. Πρωτοψάλτη
Αθ. 1972, σ. 76

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1675:ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ
1933 ΚΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Ν. Αβραάμ. Αθ. 1933, σ. 62

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α:ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: (ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Β:ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: (ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Γ:ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: (ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δ:ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: (ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5652:Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Πρώτη εικονογραφημένη έκδοση συνεργασία Φιλελεύθερων δημοσιογράφων Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης. Θεσσαλονίκη 1932, σ. 118

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3411:Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩ ΒΕΝΙΖΕΛΩ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑΙ υπό του δημάρχου
Αθηναίων
Σπ. Πάτση. Επιμέλεια Π. Μαραγκοπούλου
Αθ. 1920, σ. 421
σχήμα 4ο, (λείπει κομμάτι από τη ράχη)

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5705:ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΣΙΝΗ
Κ. Καιροφύλλα
Αθ. χ.χ., σ. 32, σχήμα 16ο

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΝΩΜΑΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ
Επιμέλεια Ν. Αβραάμ. Αθ. χ.χ., σ. 112

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

109:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Τόμος Α΄ Δημ. Πουρναρα
Έκδοσις εφημεριδος ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Αθ. χ.χ., σ. 512

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3097:ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΖΩΝΑΙ ΕΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ. Γαληνού
Αθ. 1917, σ. 77

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3098:Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1928-1932
Κ. Α. Καραμανλή
Αθ. 1986, σ. 376

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3090:Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. ΠΩΣ ΙΔΡΥΘΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
Αθ. 1945, σ. 15, σχήμα 16ο

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3091:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ 21ης, 28ης
Σεπτεμβρίου και 21ης Οκτωβρίου 1915
Παράρτημα εφημερίδος Πατρίς. Αθ. 1915, σ. 120

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3092:ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Αν. Γυπαράκη
Αθ. 1965, σ. 83

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3093:Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΦΗΒΟΣ
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ
Ν. Τωμαδάκη
Αθ. 1964, σ. 205

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3094:ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΤΤΙΚΟΥ
Αθ. 1974, σ. 157

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1641:Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
Ιδιαιτέρου γραμματέως Στέφανου Στεφάνου
Αθ. 1974- 75, σ. 338+θ΄ + 393+ιζ΄ (2 τόμοι)

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2540:ΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΖΗΣΕ (1914-1922
Β΄ ΤΟΜΟΣ
Κ. Ζαβιτζιάνος. Αθ. 1947, σ. 206

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4282:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Η ΖΩΗ  - ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ
Κ.
Καιροφύλλα μετά προλόγου Τάκε Ιωνέσκο 
και γνωμών των επισήμων ευρωπαίων περί αυτού
Εκδ. Φέξης 1914, σ. 250
(ιδιωτική βιβλιοδεσία)

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2694:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΤΑΞΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. ΔΥΟ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΛΘ' ΤΗΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΑΙ Μ'  ΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1931 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Αθ. 1931, σ. 32 (φυλλάδιο)

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2750:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
υπό Θ. Βαϊδη
Αθ. 1934, σ. 347

ιδιωτική βιβλιοδεσία

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Γ. Πικρός
Αθ. 1980, σ. 143

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΥ Ελ. Βενιζέλου
Ε. Μελιγκουνάκη
Αθ. 1955, σ. 192

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ ΤΗΝ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1929, σ. 8
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Δ. Παπαμιχαλόπουλου
Αθ. 1964, σ. 32

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4779:Ο ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ ΤΟΜΟΣ 1ος
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ
Θ. Διαμαντόπουλος
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1985, σ. 201

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

933:ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
Με την εποπτεία Θ. Βερέμη. Συνεργάτες Αλεξανδρής, Λεονταρίτης, Οικονόμου, Μανούσακας
, Πετσάλης, Πλουμίδης, Δημαράς, Πόρτολος κλπ.)
Αθ. 1980, σ. 719

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

361:Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γ. Παναγιωτάκη
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 1993, σ. 334
5.000 αντίτυπα για λογαριασμό του συγγραφέα

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:Ο ΕΠΙΔΡΟΜΕΥΣ
Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΟΥ, ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΟΥ, Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ, Η ΑΠΟΧΗ ΤΟΥ, Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ
Ι. Ηλιάκη
Αθ. χ.χ., σ. 212, φθαρμένη ράχη
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΓΑΠΕΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΟΔΥΝΕΣ ΤΟΥ
Γ. Μουρέλλος
ΔΙΦΡΟΣ 1964, σ. 259
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 20
Θ. Μάρας
Αθ. 1976, σ. 32
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0008:Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΡΗΤΗΝ 1901 -1906
Κ. Σβολόπουλος
ΙΚΑΡΟΣ 1976, σ. 304
45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
5 ΤΟΜΟΙ
200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ
Αν. Γαλάνη
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 1958, σ. 203
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

363:Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ - ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ
Σ. Μελάς
ΜΠΙΡΗΣ  1959, σ. 330
35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Τεύχος Α΄
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Αθ. 1932, σ. 148

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0012:Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
Ευαγ. Ρόζος
Αθ. 1996, σ. 607
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ