ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

www.kouniosbooks.gr

3287:"Η ΕΥΓΕΝΗΣ ΜΑΣ ΤΥΦΛΩΣΙΣ".
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΟΥ 1897 ΕΩΣ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Γ. Γιανουλόπουλος
Αθ. 1999, σ. 341, σε 2.000 αντίτυπα

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

219:ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1919-1939
Γ. Χριστόπουλου
Αθ. 1939, σ. 313    
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

220:ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ. Ασπρέα.
Αθ. 1924, σ. 295 +288+200 (1 τόμος)
150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4747:ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Σημειώσεις
από τα περασμένα. Στοιχεία από τη σύγχρονη ιστορία
Χ. Ξανθόπουλου - Παλαμά
Αθ. 1979, σ. 298

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

222:ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1954
ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ
(Η Ελλάς υπό την δίνη των πολιτικών κομμάτων)
Ν. Αντωνακέα.
Αθ. 1953, σ. 230+354+342 (3)
100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

223:Η ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Αθ. 1915, τυπογραφείο Βασιλκής Αυλής
Α. Ραφτάνη, σ. 123
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

224:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Επιμέλεια Β. Ποτέμκιν
Αθ. 1946, σ. 190 +163+ 294  
(1 τόμος)
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3692:ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1814-1914
Σ. Καλογερόπουλου
Αθ. 1959, σ. 176
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3693:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλ. Κύρου.
Αθ. 1955, σ. 459
(2.000 αντίτυπα)
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3694:ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
Π. Αργυρόπουλου
Αθ. 1929, σ. 109
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3701:ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940-1945
Β. Παπαδάκη.
Αθ. 1956, σ.510
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

216:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1923-1941
Π. Πιπινέλη
Αθ. 1948, σ. 374

65

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4316:Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χ. Μελετόπουλου
Τυπογραφείο Π. Σακελλαρίου. Αθ.
1888, σ. 135

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4494:ΑΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
1858 ΚΑΙ 1860 ΚΑΙ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου. Τύποις "Η ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ".
Εν Κεφαλληνία 1873, σ. 230
χωρίς οπισθόφυλλο

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1814-1914
Σ. Λάσκαρι
Αθ. 1936, σ. 371

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

17:ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1919-1956
Α. Κοραντή
Θεσσαλονίκη 19
68-79,σ. 460+ σ. 905+ σ. 873
(3)
180

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2567:Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ. Καλιτσουνάκι
Αθ. 1939, σ. 35

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
1914-1939
Σ. Λάσκαρι
Θεσσαλονίκη 1954, σ. 301

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0001:ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 1913-1917
ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
ΕΙΣΒΟΛΗ ΓΕΡΜΑΝΟΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ
Υπουργείον Εξωτερικών
Αθ. 1920, σ. 258

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821 - 1914
Σ. Θ. Λάσκαρι
Αθ. 1947, σ. 267
ιδιωτική βιβλιοδεσία
90

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΣ
ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ (1453-1912)
Δ. Βοκοτόπουλος
Εν Ερμουπόλει 1913, σ. 23
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3323:Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1814-1831
Π. Πετρίδη
Θεσσαλονίκη 1974, σ. 236
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΑΥΤΗΣ
εκδίδεται υπό Σπ. Βαρδάκη
Αθ. 1931, σ. 336, χωρίς ράχη
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

17:ΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1928-1934
Κ. Σβολόπουλος
Αθ. χ.χ, σ. 175

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 1871-1945
Γ. Στεφανίδης
Αθ. 1997, σ. 280

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΙ 1940 -1941
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Δ. Κόκκινος
Αθ. 1945 - 1946, σ. 310+636+χάρτες (2 τόμοι)
100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3392:ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 1941-1944
Ε. Ι. Τσουδερού
ΑΕΤΟΣ 1950, σ. 271
αφιέρωση του Τσουδερού στον Μαντζαβίνο
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ