ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΚΥΘΗΡΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ)

www.kouniosbooks.gr

 

1506:ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΛΕΣΙ ΚΑΙ ΩΡΩΠΩ συμβάντα
υπό Αν. Συγγρού.
Αθ. 1898,  σ. 87

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1510:Ο ΥΜΗΤΤΟΣ
Δ. Καλλέργη
Αθ. 1948, σ. 59+1

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1205 -1973
Πρόλογος Σπ. Μαρκεζίνη
Γ. Χατζησωτηρίου
Αθ. 1973, σ.
541
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

1517:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ. Περίοδος πρώτη 1458-1687
Δ. Καμπούρογλου
Αθ. 1889 -1896, σ. 415 + 332+334 (1 βιβλίο)

350
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
τα χρόνια της τυρανίας του Χατζαλή γραμένο το 1841
από τον Π. Σκουζέ και επιμελημένο από τον Γ. Βαλέτα
Αθ. 1948, σ. 166

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1522:DAPHNI
P. Perilla
Athens 1942, σ. 64
(φθορά στη ράχη)

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1524:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1835-1971
υπό Δ. Γέροντα
Αθ. 1972, σ. 422

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1526:ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας
Αθ. 1934, σ. 37 + 20 πίνακες, σχέδια, διαγράμματα

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1527:ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Κ. Μπίρη
Αθ. 1933, σ. 42
σχήμα 4ο, ιδιωτική βιβλιοδεσία

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1528:L' ACROPOLE D' ATHENS
par M. BEULE
Paris 1862,
σ. 400+χάρτες
Ιδιωτική βιβλιοδεσία

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1531:ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Γ. Δελλαπόρτα
Αθ. 1969, σ. 96

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1535:ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1949
Έτος τέταρτον, σ. 127

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1536:DAPHNI
Le monastere l Iglise, l histoire , les mosaϊques
F. PERILLA
Salonique 1928, σ. 106

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1537:ΑΘΗΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Κ. Πιτσίου
Αθ. 1980, σ. 302

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1541:ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Δ. Σκουζέ Δ. Γέροντα
Αθ. 1963, σ. 155

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1540:ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ. Κατσαρού
Αθ.1951, σ. 79

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1543:ΟΙ ΜΕΝΙΔΙΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21
Δ. Γιώτα
Αθ. 1990, σ. 514

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0044:Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
Δ. Καμπούρογλου
Αθ. 1935, σ. 192
ιδιωτική βιβλιοδεσία

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3003:ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
Σ. Κυδωνιάτου
Αθ. 1968, σ. 42

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3006:Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ 1830-1900
Επ. Στασινόπουλου
Αθ. 1963, σ. 148

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0006:Η ΑΘΗΝΑ ΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ. Μέρος 1ον Η ΠΟΛΙΣ  υπό Γ. Βάφα. Αθ. 1878, σ. 199 (μαζί) Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. Αθ. 1901, σ. 45 (μαζί) ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Αθ. χ.χ., σ. 45 (μαζί) ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ υπό Α.Ν. Βερναρδάκη. Αθ. 1902, σ. 80 (μαζί) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Αθ. 1904, σ. 11 (μαζί) ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ υπό Γ. Καλλισπέρη. Αθ. 1902, σ. 21+4 (μαζί) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "Η ΕΛΠΙΣ" ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1892 ΚΑΙ 1893 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Αθ. 1894, σ. 29+2 αν. πίνακες (μαζί) ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ. ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΝ. ΤΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΕΦΕΤΟΣ ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΝΗ υπό Γ. Παπαβασιλείου. Αθ. 1900, σ. 39 (μαζί)ΤΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1905 υπό Ν. Ζίννη. Αθ. 1905, σ. 14. Ιδιωτική βιβλιοδεσία
350
  ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3010:ΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ- Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Κ. Μπίρη
Αθ. 1971, σ. 128+1 χάρτης

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3012:ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ
Γ. Κωνσταντινίδης
Εκδόσεις ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 1930, σ. 297

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3013:ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΘΗΝΑ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ
Μέρος πρώτον ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Μέρος δεύτερον ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Αθ. 1958, σ. 130+134
Κ. Μπίρη
σχήμα 4ο (2 βιβλία)

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3013α:ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΘΗΝΑ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ
Μέρος πρώτον ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Κ. Μπίρη. Αθ. 1956, σ. 130
σχήμα 4ο
ιδιωτική βιβλιοδεσία

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4639:Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Σ. Κόλλια
Αθ. 1972, σ. 63

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3046:ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Έκδοση Φιλοδασικής ενώσεως Αθηνών 1974, σ. 109
πλούσια εικονογράφηση

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3018:Η ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ
Ευφ. Λόντου
Αθ. 1925, σ. 53

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3021:ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ
Αλ. Φιλαδελφέως
Αθ. 1963, σ. 383
(5.000 αντίτυπα)

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3022:ΤΟ ΡΙΖΟΚΑΣΤΡΟΝ ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
υπό Δ. Καμπούρογλου
Αθ. 1920, σ. 64
(μικρό σκίσιμο στο κάτω μέρος του εξώφυλλου)

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3025:Η ΑΘΗΝΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ
ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ
Δ. Σκουζέ
Αθ. 1964, σ. 187

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3026:ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Μαλτέζου
Αθ. 1970, σ. 183

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3028:ΟΙ ΑΠΑΧΗΔΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Πρωτότυπον μυθιστόρημα συγχρόνου υποθέσεως
Π. Αργυρού, χ.χ., σ. 96
(χωρίς εξώφυλλο)

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3034:ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ
έγραψε Φάνης Μιχαλόπουλος
Έκδοση Περιηγητικής λέσχης, σ. 22

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3028:ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Εικονογράφηση Β. Γερμενή. Γ. Μαλτέζου
Αθ. 1960, σ. 117

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3036:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δ. Γατόπουλος
Αετός 1942, σ. 169
σε 2.000 αντίτυπα

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3038:ΑΘΗΝΑ. ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1944
Ρίτας Μπούμη Παππά
Εκδόσεις "Τα νέα βιβλία" 1945, σ. 29
σε 1.500 αντίτυπα και αφιέρωση της συγγραφέως στον ποιητή Ασ. Πανσέληνο

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1532:ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Ιφιστία-Ηφαιστία-Αράκλι) 508 π.Χ - 1995
Αν. Θεοδωρόπουλου
Αθ. 1997, σ. 512

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1514:ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Κ. Μπίρη
Αθ. 1945, σ. 265
σχήμα 16ο
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3790:Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ 1834-1934
Η ζωή στην πρωτεύουσα τα πρώτα 100 χρόνια
Γ. Καιροφύλλα
Αθ. 1978, σ. 201+159 (2 τόμοι)
σχήμα 4ο

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1514:Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΕΣ
Γ. Καιροφύλλα
Αθ. 1982, σ. 192
σχήμα 4ο

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3824:ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ήτοι περιγραφή ιστορική, αρχαιολογική και τοπογραφική της πόλεως και των μνημείων αυτής
Π. Καστριώτου
Αθ. 1902, σ. 215

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3824α:ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ήτοι περιγραφή ιστορική, αρχαιολογική και τοπογραφική της πόλεως και των μνημείων αυτής
Π. Καστριώτου
Αθ. 1895, σ. 209
ιδιωτική βιβλιοδεσία

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4318:LA GRECIA E L' ITALIA nella questione del LAURIUN
scritto di Daniele Pallaveri
BRESCIA 1872, σ. 135

200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ 1884-1963
Ελ. Κασιάνη
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1963, σ. 79

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3004:ΤΟ ΙΕΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ ΕΝ ΩΡΩΠΩ
Γ. Ανδρουτσόπουλος
Αθ. 1960,σ. 28

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2720:ΑΘΗΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣ
Γκ. Ρέϊνακ
Μετάφραση Κ. Ελευθερουδάκη
Εκδόσεις Ελευθερουδάκης 1930, σ. 447

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3424:ΑΘΗΝΑΪΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
Σπυρίδωνος Παγανέλη
Αθ. 1907, σ. 431
ιδιωτική βιβλιοδεσία

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5672:BYZANTINE ATHENS
by Manolis Chatzidakis
με πλούσια εικονογράφηση

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

5310:Η ΕΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΩ ΜΟΝΟΚΛΙΤΟΣ ΚΑΜΑΡΟΣΚΕΠΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΠΕΛΙΚΑ)
Μ. Γκητάκου
Αθ. 1956, σ. 94
ιδιωτική βιβλιοθήκη

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5309:ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Π. Καλλιγά
Αθ. 1919, σ. 57+3 αναδιπλούμενα σχέδια
σχήμα 4ο

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4139:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
Ν. Μπούσουλα
Αθ. 1948, σ. 138

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5310:ΠΑΛΗΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
Κ. Δημητριάδη
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Εκδόσεις Σαλίβερος 1946, σ. 152
εξώφυλλο και σκίτσα του ίδιου

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΑΛΗΑ
Κ. Δημητριάδη
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1956, σ. 139

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0061:ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΑΛΗΑ
Κ. Δημητριάδη
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 1949-50, σ. 132
εξώφυλλο και σκίτσα του ίδιου

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5671:TZIGANES D' ATTIQUE
Paulette Dubaquier
Athenes 1947, σ.46
Εκδόσεις "OI PHILOI TOU VIVLIOU" 

70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5311:ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ι. Κατσίμη
Αθ. 1932, σ. 64

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1523:ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ μετά πλείστων εικόνων, πινάκων και σχεδίων της πόλεως
Αλ. Φιλαδελφέως
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 1900, σ. 216, σχήμα 16ο

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3008:ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θ. Κοντέρη
Αθ.χ.χ., σ. 198

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3039:ELEUSIS
Aguide to the excavations and the museum
by K. Kourouniotes
Athens 1936, σ. 127+1 αναδιπλούμενος χάρτης

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1533:ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
μετά πινάκων εικόνων
Δ. Γούδη
Αθ. 1935, σ. 126+vii πίνακες
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3000:ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ
Ν. Καλογερόπουλου
Αθ. 1935, σ. 16

12
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3019:ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΘΗΒΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αθ. 1898, σ. 8

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4245:ΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΩ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μετά 16 ένθετων εικόνων
Ν. Τσόκα
Αθ. 1956, σ. 28

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2216:ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ι. Πηλίδη
Αθ. χ.χ., σ. 643

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ
υπό Ν. Φωτιάδου
Αθ. 1897, σ. 51

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Αν. Παπαγιαννόπουλου
Αθ. 1940, σ. 20+7 εικόνες
σχήμα 16ο

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0009:ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΕΟΓΡΑΦΙΑ - ΟΔΗΓΟΣ - ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
Ν. Νέζη
Αθ. 1983, σ. 166

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ, ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Ν. Παραδείσης
Αθ. 1997, σ. 411

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0011:Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΟΝΑΤΗΡΑΚΙ
Χρ. Ενισλείδη
Αθ. 1966, σ. 126

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΧΗΔΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. Πρινέας. Σκίτσα Αν. Βώττης
Αθ. χ.χ., σ. 256
ιδιωτική βιβλιοδεσία
σχήμα 16ο

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ATHENS AND ATTICA
NOTES OF A TOUR by CHR. WORDSWORTH, with maps and plans
LONDON 1855, σ. 251+3 χάρτες αναδιπλούμενοι εκτός κειμένου
Ιδιωτική βιβλιοδεσία

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0019:ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΤΗ: 1992 - 1996 - 1997 -2005 - 2010 - 2013 - 2014

το τεύχος 15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3005:ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ι. Πηλίδης
Τόμος Α΄ , σ. 643

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β. Λιάπης
Αθ. 1993, σ. 322

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0021:ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Γ. Μαλτέζου
Αθ. 1934, σ. 152

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3027:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1400 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1800
υπό Θ.Ν. Φιλαδελφέως
Αθ. 1902, σ. 392+408 (2 τόμοι σ' ένα βιβλίο)
ιδιωτική βιβλιοδεσία

250
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:1809 - 2000 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
" ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ" ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ - ΓΟΥΔΙ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ι. Ζώρζος
Αθ. 2001, σ. 373

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0027:ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
Δ. Καμπούρογλου
Αθ. 1922, σ. 478
ιδιωτική βιβλιοδεσία

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ
Κ. Τσολάκος
Αθ. 2009, σ. 264

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4234:Η ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ
Αν. Μπαλτουμά
Αθ. 1939, σ. 96

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2869:ΨΗΓΜΑΤΑ ΜΕΓΑΡΙΚΩΝ Β΄
ΜΕΓΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΤΑΙ
Μ. Μπεναρδή
Αθ. 1936, σ. 268

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0026:ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΞ ΧΩΡΑ
ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑΝ ΜΕΛΕΤΗΝ μετ' εικόνων και τοπογραφικών χαρτών
Π. Οικονόμου
Αθ. 1889, σ. 424, ιδιωτική βιβλιοδεσία

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Μ. Βουγιούκα - Β. Μεγαρίδης
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1993, σ. 523+549 (2)

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Κ. Μπίρη
Αθ. 1940, σ. 54+1 ανδ. πίνακας

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
ΜΩΡΓΙΑΣ-ΛΙΔΟΡΙΚΙ-ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ-ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΥΣΤΡΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΚΟΜΠΑΡΕΑ-ΤΡΕΛΛΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΠΑΤΙΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΣΕΠΩΠΟΛΙΑ-ΚΟΛΟΚΥΘΟΥ. Δ. Καμπούρογλου
Αθ. 1920, σ. 89, χωρίς ράχη

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ήτοι ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
Αλ. Φιλαδελφέως

Αθ. 1928, σ. 486

65
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Γ. Καιροφύλλας
Αθ. 1999, σ. 318

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028:ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΖΑΚΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Γ. Καιροφύλλας
Αθ. 2003, σ. 269

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
Τ. Λάππα
Αθ. 1976, σ. 90

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ - ΚΟΛΩΝΟΣ
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Β. Αγγελίδης
Αθ. 1992, σ. 142

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Χατζησωτηρίου
Αθ. 1980, σ. 414

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4300:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κατά των υπέρ ελευθερίας αγώνα αρχομένη από της επαναστάσεως μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων
υπό Διονυσίου Σουρμελή
Αθ. Εκδόσεις Χ. Τεγόπουλος Νίκας  χ.χ., σ. 328
(φωτοτυπική ανατύπωση της Α΄ έκδοσης)

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3902:ΠΑΛΑΙΑΙ ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
ΜΕΡΟΣ Α' ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 1205-1821
ΤΟΜΟΣ Β' 
Δ. Σισιλιάνου
ΑΕΤΟΣ . 1954, σ. 221

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3902α:ΠΑΛΑΙΑΙ ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
ΜΕΡΟΣ Α' ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 1205-1821
Δ. Σισιλιάνου
ΑΕΤΟΣ . 1953 -1954, σ. 192+221 (2)
ένας τόμος πανόδετης βιβλιοδεσίας

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
Αθ. 1983, σ. 181

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0034:ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Ντ. Παπασωτηρίου
Αθ. 1976, σ. 121

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΑΛΗΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Δ. Κουτσογιάννης
Αθ. 1984, σ. 191

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0036:ΑΧΑΡΝΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΩΝ (500 π.Χ. - 1949)
Αλ. Γκίρας
Αθ. 1949, σ. 93

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0039:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΓΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ υπό Δ. Σουρμελή. Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1843, σ.
324+κατάλογος συνδρομητών,
ιδιωτική βιβλιοδεσία

300
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0040:Η ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ. Αχ. Κοντοστάθης
Αθ. 2013, σ. 274

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0041:ΛΑΥΡΙΟΝ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
υπό Γ. Μαρίνου και W. Petrascheck
Αθ. 1956, σ. 246+4 χάρτες

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0042:ΧΑΡΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:100 000
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 1923
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, σ. 23
ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΝΟΔΕΤΟΣ

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0048:Η ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Γ. Καιροφύλλα
Αθ. 1987, σ. 301

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0049:ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΑΘΜΟΝΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Αν. Ζαγκλή
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1976, σ.

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0050:ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΛΟΓΙΟΝ
Δ. Καμπούρογλου
Αθ. 1921, σ. 208+1 γενεαλογικός χάρτης
ο χάρτης με φθορές

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0051:ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1775-1795
Δ. Καμπούρογλου
Αθ. 1931, σ. 100

70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0052:Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Χρ. Παπαδόπουλου
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
Αθ. 1928, σ. 116

70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0054:ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΔΟΥΚΑΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Κ. Καιροφύλλα
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, σ. 60

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0056:ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
Ηλ. Παν. Γεωργίου
Αθ. 1976, σ. 72

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0058:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΓΩΝΑ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ υπό Δ. Σουρμελή
Α΄ έκδοση.
ΑΙΓΙΝΑ 1834, σ. 349, ιδιωτική βιβλιοδεσία
μικρό σκίσιμο στην προμετωπίδα

450
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4218Α:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821
συγγραφείσα υπό Γ. Κωνσταντινίδου
Β΄ έκδοση
Αθ. 1894, σ. 541    

250
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4218Β:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821
συγγραφείσα υπό Γ. Κωνσταντινίδου
A΄ έκδοση. Αθ. 1876, σ. 575    
ιδιωτική βιβλιοδεσία

300
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0059:ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΗΓΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΗ
υπό Σπ. Λάμπρου
Αθ. 1878, σ. 140+1, ιδιωτική βιβλιοδεσία

200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0060:Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ
Χρ. Ενισλείδη
Αθ. 1979, σ. 115

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0062:ΤΑΤΟΪ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
Κ. Σταματόπουλος
Αθ. 2011, σ. 253

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0063:ΠΙ - ΡΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Δ. Σεβαστοπούλου - Βογιατζή
Αθ. 1971, σ. 158

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0062:ΤΑΤΟΪ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
Κ. Σταματόπουλος
Αθ. 2011, σ. 253

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0064:Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 40 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Γ. Καιροφύλλα
Αθ. 1985, σ. 255

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0065:ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Μ. Μπρούσκαρη
Αθ. 1975, σ. 223

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

0018:ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Χ. Κουτελάκης-Α. Φώσκολου
Αθ. 1991, σ. 520

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0021:Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, μετά τοπογραφικής μελέτης
Χρ. Πανάγος
Εκδ. ΑΛΦΑ - ΣΚΑΖΙΚΗ, χ.χ., σ. 331

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1696:ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
υπό Ι. Πατσουράκου
Εν Πειραιεί 1932, σ. 108

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:ΠΕΡΑΜΑ - ΚΑΡΝΑΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΙΑ
Αρ. Πετρόπουλος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1992, σ. 79

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3078:ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διευθυντές Ισ. Καμαρινέα - Κλ. Μιμίκος
Χρόνος πρώτος, τεύχος 4ο
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1940, σ. 42

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1505:ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
(Πειραιάς - Θεσσαλονίκη)
κανονισμοί, τιμολόγια, λιμενικοί φόροι
Ι. Φύσσα
Πειραιάς 1937, σ. 296, σχήμα 4ο

45
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Πειραιάς 1966, σ. 509

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1529:ΜΕΓΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1928-1929
Επίσημος έκδοσις, σ. 344+ διαφημίσεις
(κάποιες σελίδες συντηρημένες)

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1538:ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Μάϊος 1940, σ. 143 (3.000 αριθμημένα αντίτυπα)
100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1542:ΠΕΙΡΑΪΚΑ
Ι. Μελετόπουλου
Αθ. 1945, σ. 140

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3001:ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
υπό Αλ. Ζαχαρίου
Αθ. 1933, σ. 32+3 αναδιπλούμενοι χάρτες
σχήμα 4ο

45
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1542:Ο ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ -ΑΙ ΝΗΣΟΙ- Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κ. Βοβολίνη
Αγόρευσις εν τη βουλή, σ. 31

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3029:ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ηλ. Χαϊδεμένου
Αθ. 1962, σ. 43

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3030:ΠΕΙΡΑΪΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ
Άγνωστα ποιήματα από τον ποιητή Δ. Γιατράκο με βιογραφικό του ποιητή
Β. Λαμπρολέσβιου
Πειραιάς 1943, σ. 15

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3031:ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κ. Ζουμπουλίδη
Πειραιάς 1932, σ. 63

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0015:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Π. Τσουτάκος
Τόμος Α΄
Αθ. 1986, σ. 280

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5673:ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΤΗ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΤΟΥ 5ου π.Χ. αιώνα
Χρ. Πανάγου
Αθ. 1994, σ. 66

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1539:ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1928 Εικονογραφημένον. Επιμέλεια Χρ. Λεβάντα
Έκδοσις διαφημιστικής εταιρείας ΕΛΒΑ Πειραεύς
σ. 144+ διαφημίσεις

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1884 - 1984
Κ. Θεοφάνους, σ. 219

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0046:Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ
Στ. Γεράνη
Αθ. 1971, σ. 150

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0047:ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Γ. Χατζημανωλάκη
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1993, σ. 143

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0053:ΟΙ ΛΕΡΙΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1929 - 1995
Κ. Πάχος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1997, σ.  214

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΥΔΡΑ - ΣΑΛΑΜΙΣ - ΑΙΓΙΝΑ - ΠΟΡΟΣ- ΣΠΕΤΣΕΣ

0017:ΥΔΡΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ
Γ. Καραμήτσος
Ύδρα 2001, σ. 600

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΠΟΡΟΣ 1831
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Κ. Βάρφης
Αθ. 1986, σ. 143

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΣ
Π. Χατζή
Αθ. 1972, σ. 60

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

1697:ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΥΔΡΑΙΩΝ
ΕΤΟΣ Α΄ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1932 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1937
(5 ΕΤΗ)

1.000

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3024:Η ΑΙΓΙΝΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Χρ. Κωνσταντινόπουλου
Αθ. 1968, σ. 143

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3017:Η ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
εξ απόψεως ιστορικής, αρχαιολογικής και αγιογραφικής Μ. Γκητάκου
Αθ. 1966, σ. 191

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1519:ΒΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ
Κ. Κωστουράκη
Χανιά 1965, σ. 396

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3011:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Μ. Καρύδη
Αθ. 1979, σ. 126

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3792:ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΚΛΗΣΙΑ ΥΔΡΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γ. Σαχίνης
Πειραιάς 1982, σ. 141

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΗΣ ΕΞ ΥΔΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΡΙΕΖΗ 1606-1970
Ν. Κριεζή 1970, σ. 116

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

1518:Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ
Σκιαγραφίαι, άγνωστοι σελίδες, αναμνήσεις
Ι. Παπαμανώλη
Πειραιάς 1930, σ. 188

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1520:ΥΔΡΕΪΚΟΙ ΘΡΥΛΟΙ
Εορταστική έκδοσις στα 100 χρόνια της ανεξαρτησίας μας
Ν. Χαλιόρη
Πειραιάς 1930, σ. 175

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1530:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ
Αν. Λιγνού
Αθ. 1946. Α΄ ΤΟΜΟΣ, σ. 290

70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1530α:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ
Αν. Λιγνού
Αθ. 1946-1953, σ. 290+736+323 (3)

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0043:ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ 1947-1950
(Μηνιαίον όργανον των απανταχού Αιγινιτών)
ΤΕΥΧΗ 13 ΕΩΣ 24
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1948 (11 ΤΕΥΧΗ)

90
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4540:ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ 1947-1950
(Μηνιαίον όργανον των απανταχού Αιγινιτών)
Τεύχη= 1 έως 8 -10 - 25 έως 29 - 31 έως 48
(σύνολο τευχών 27)

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4272:ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ
αφ' ης εποχής κατωκήθη μέχρι του έτους 1821 υπό Αντωνίου Μιαούλη μετατυπωθέν
υπό Ανδρ. Αντ. Μιαούλη
Αθήνα, τυπογραφείο Δ. Δράκου
1864, σ. 43

200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3009:ΥΔΡΑΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ
ήγουν Υδραιϊκες λέξεις με κάποιες σημειώσεις ιστορικές, λαογραφικές και άλλες
Γ. Καραμήτσος
ΥΔΡΑ 1996, σ. 252

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1525: ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΥΔΡΑΣ 1778-1832  υπό Αν. Λιγνού. Πειραιάς 1921- 1932
1ος/1178-1802 2ος/1803-1806 2ος/1803-1806 5ος/1813-1817 ο τόμος
1
50
7ος/1821 8ος/1822 9ος/1823 10ος/1824
11ος/1825 12ος/1826 13ος/1827 14ος/1828
15ος/1829-1832 6ος/προσθήκη περιέχουσα έγγραφα των ετών 1708-1854

 

1509:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ
από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν έτει εκραγείσης Ελληνικής Επαναστάσεως
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αν. Μιαούλη
Αθ. 1936, σχήμα 16ο,  σ. 280

90
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1508:ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ - ΥΔΡΑΣ-ΣΠΕΤΣΩΝ - ΨΑΡΩΝ
Γ. Φιλάρετου
Αθ. 1927, σ. 56

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1534:ΣΠΕΤΣΑΙ
Μ. Τσάλλη
Αθ. 1956, σ. 68
πλούσια εικονογράφηση

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1508:HYDRA et la guerre maritime 1821-1827
par R. Matton
Athens 1953, σ. 118+ 90
σελίδες με εικόνες

70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3789:ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ
Τεύχος Α΄
Τοπογραφικά και ιστορικά μνημεία (παλαιαί εκκλησίαι και αρχοντικά σπήτια). Ένωση απανταχου Σπετσιωτών
Αθ. 1934, σ. 8+23
σελίδες με φωτογραφίες, πλάγιο σχήμα

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1513:ΤΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΙΚΑ ήτοι συλλογή ιστορικών εγγράφων και υπομνημάτων αφορώντων τα κατά την Ελλήνικήν Επανάστασιν του 1821 αρυσθείσα εκ των αρχείων της νήσου Σπετσών συμπληρωθείσα δε εκ των του κράτους αρχείων και άλλων πηγών υπό Αν. Ανάργυρου. Αθ. 1861, σ. 1129
450

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1539:ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ
Επιμέλεια Ι. Βλαχογιάννη
Τόμος 1ος
Αθ. 1901, σ. 558
ιδιωτική βιβλιοδεσία

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1544:ΤΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821 ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ υπό Αν. Ανδ. Χατζή - Αναργύρου
ΤΟΜΟΣ Γ΄
Αθ. 1926, σ. 701

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΥΘΗΡΑ

 

0000:ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΑ 1941-46
ΙΤΑΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΑΜΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Εμ. Στάθη
Καρβουνάδες Κυθήρων 1947, σ. 263

0
0
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1512:ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Σπ. Στάθη
ΕΤΟΣ Α΄ 1923, σ. 448

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3014:ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821
Γ. Λεοντσίνη
Αθ. 1971, σ. 103

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΙΡΙΓΟ
ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Δ. Αργυρόπουλου
Αθ. χ.χ., σ. 76

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

3033:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ 1797-1799
Ε. Στάθης
Αθ. 1975, σ. 22

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5716:Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΑΙΓΙΝΑ, ΠΟΡΟΣ, ΣΠΕΤΣΑΙ, ΥΔΡΑ κλπ) επί τη βάσει του ιστορικού αρχείου Ύδρας και άλλων
Ι. Λυκούρη
Αθ. 1954, σ. 357

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΞΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ Μετάφραση Μ. Πετρόχειλου
Αθ. 1979,σ. 119

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
Σπ. Στάθη
Αθ. 1934

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
Μ. Πετρόχειλος
Επανέκδοση με διορθώσεις και ευρετήριο Δ. Ανδριτσάκη
Αθ. χ.χ, σ. 118
+xxiii
0
0
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
Π. Τσιτσίλια
Αθ. 1994, σ. 327+358+χάρτες (2 βιβλία)

0
0
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΕΑΜΙΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
ΑΙ 76 ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΟΥ
Κ. Στάθη
ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1945, σ. 237

0
0
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

   
 

0065