ΘΡΑΚΗ (ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ)

www.kouniosbooks.gr

1102:ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1973
Αλεξανδρούπολη 1973, σ. 252

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΛΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Κ. Θρακιώτης. Αθ. 1991, σ. 344

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΘΡΑΚΙΚΑ

  ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 2ος. Αθ. 1929, τεύχη Α/Β Γ/Δ (2) 120

ΘΡΑΚΙΚΑΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ Γ΄ ΤΟΜΟΥ επί τη εκατονταετηρίδι της εθνικής ανεξαρτησίας (έκτακτον τεύχος)

80
ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 14ος/ 1940 ΘΡΑΚΙΚΑ.Τόμος  19ος/1944 ο τόμος 60
ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 23ος/1955 ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 30ος/1959 ο τόμος
50
ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 24ος/1956 ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 35ος/1962
ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 27ος/1958  
ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 36ος/1963 40
  ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 37ος /1963 ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 3ος 1980-81 (Β΄ σειρά) ο τόμος
40
ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 39ος /1965, ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 5ος 1985-87 (Β΄ σειρά)
ΘΡΑΚΙΚΑ. Τόμος 41ος /1967 ΘΡΑΚΙΚΑ.Τόμος 7ος
(ανατύπωση του Ζ΄ τόμου του 1936), σ. 415
 

ΘΡΑΚΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Ετήσια έκδοση 1973, σ. 112

ο τόμος
30
ΘΡΑΚΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Ετήσια έκδοση 1975/76, σ. 149,
ΘΡΑΚΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Ετήσια έκδοση 1978, σ. 131+1 αναδιπλούμενος χάρτης
ΘΡΑΚΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Ετήσια έκδοση. Ξάνθη 1983, σ. 245

ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΘΡΑΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

   Έτος Β΄ 1935-1936  Έτος 1938-39 ο τόμος
90
 Έτος Γ΄ 1936-1937  
 Έτος 1939-40 Τόμος ΙΓ΄. Αθ. 1946-47 ο τόμος
80
 Έτος Ζ ΄ 1940-41  
  Τόμος 26ος  Έτος 1961 Τόμος 33ος. Αθ. 1967 ο τόμος
50
Τόμος 27ος Έτος 1962  Έτος 1975
Τόμος 28ος Έτος 1963  
Τόμος 31ος Έτος 1966  
 

1053:ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
Φιλολογικός σύλλογος Κων/πόλεως. Αθ. 1991, σ. 320

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1057:ΤΑ ΔΗΜΩΔΗ ΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
Κ. Οικονόμου
Αθ. 1934, σ. 29

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1058:ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Αθ. 1962, σ. 128

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1059:Η ΘΡΑΚΗ ΥΠΟ ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ
Δ. Σβολόπουλου
Κων/πολις 1922, σ. 117
πλούσια εικονογράφηση

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1060:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΘΡΑΚΗ
Κ. Βακαλόπουλου
Θεσ/νίκη 1991,σ. 568

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1061:Η ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Τ. Τσονίδη
Ορεστιάδα 1983, σ. 223

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1062:Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΕΒΡΟΣ
Πρωτοπόροι εις τους αγώνας της φυλής μας 1361-1920 Αφιέρωμα επί τη εθνική 150ετηρίδι
Αλεξανδρούπολις 1971, σ. 552

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1063:CULTES POPULAIRES DE LA THRACE
Les Anastenaria. La ceremonie du Lundi
C. Romaios
Athenes 1949, σ. 213

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1083:Η ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (9 Φεβρουαρίου) 1893
υπό Αν. Χρηστομάνου
Αθ. 1899, σ. 45+1 λιθόγραφος χάρτης

140

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Σ. Κωνσταντινίδου
Φλώρινα 1958, σ. 47+3 αναδιπλούμενοι χάρτες

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1096:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Συλλογική εργασία των διδασκάλων της περιοχής
Αθ. 1962, σ 218

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1097:ΘΡΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Δ. Καρακούσης
Αθ. 1995, σ. 397

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1098:ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΚ ΘΡΑΚΗΣ 1920-1922
Κ. Γέραγα
Αθ. 1926, σ. 192

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1099:Η ΘΡΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΕΧΝΗ
Σπ. Ζεχερλή
Θεσ/νίκη 1976, σ. 185

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1100:Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (146 π.Χ. 330.μ. Χ. )
Αν. Καψή
Αθ. 1963, σ. 300 +1 αναδιπλούμενος χάρτης
μικρό σκίσιμο στο κάτω μέρος του εξώφυλλου

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1103:ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Θεσ/νίκη 1964
Ν. Μουτσόπουλου., σ. 90+143 πίνακες+1

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1104:ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ ΜΕΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Τόμος πρώτος ΘΡΑΚΗ
Σπ. Σακελλαριάδου
Αθ. 1929, σ. 312+1 αναδιπλούμενος χάρτης

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1106:Ο ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Αθ. 1966, σ. 82+28 πίνακες+1 χάρτης

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1107:ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
Ετήσια έκδοση του μορφωτικού ομίλου Κομοτηνής
 Τόμος 1ος
Κομοτηνή 1980, σ. 455
(1.000 αντίτυπα)

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1108:Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ  1361 μέχρι του 1920
Απ. Ευθυμιάδη
Αλεξ/πολις 2002-2005, σ. 792

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1112:ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Π. Παπαχριστοδούλου
Αθ. 1936-37, σ. 80

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1113:ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έκθεσις υποβληθείσα εις την κυβέρνησιν κατά Απρίλιον 1929
υπό Αν. Μιχαλακόπουλου
Αθ. 1929, σ. 50

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1114:ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Π. Παπαχριστοδούλου
Αθ. 1929, σ. 80

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1116:Ο ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Ευ. Κουρίλα
Αθ. 1957, σ. 120

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1118:ΔΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Υπουργείον γεωργίας 1935, σ. 36
σχήμα 16ο

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1119:Η ΑΓΧΙΑΛΟΣ (ΑΝΑΤΥΠΟ)
Αδ. Διαμαντόπουλου
Αθ. 1954, σ. 145

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4468:Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ- ΛΑΪΚΗ ΜΝΗΜΗ - ΓΡΑΦΗ
Λ. Μέλλιου
Φλώρινα 1988, σ. 102

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1121:ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ευαγ. Καμαριανάκη
Αθ. 1971, σ. 50
σχήμα 16ο

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1122:Τ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ. ΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΣΕΪΜΕΝΗΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΤΕΡΑΔΕΣ. Έθιμα πανάρχαια της ανατ. Θράκης και συγκαιρινα και τα Δημήτρια αγροτική γιορτή καθάρια της επαρχίας Λιτίτσης Δυτ. Θράκης
Π. Παπαχριστοδούλου
Αθ. 1950, σ. 265-367

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1123:ΘΡΑΚΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821
Κ. Διαμαντή
Αθ. 1962-64, σ. 78 + 175 +52

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4465:Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟ 1912
Λ. Μέλλιου
Φλώρινα 1982, σ. 73

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1123:ΘΡΑΚΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821
Κ. Διαμαντή
Αθ. 1962-64, σ. 78 + 175 +52

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ 1920 ΚΑΙ Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΤΗΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ ΤΟΥ 1922
Αγ. Γερμίδη
Αθ. 1972, σ. 39

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1101:ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ
υπό Κατερίνας Κακούρη
Αθ. 1963, σ. 244

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1065:ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1945-1947
(Η Μακεδονία γενικά, Η εκπαιδευτική περιφέρεια Φλωρίνης, η πόλη και τα χωριά της περιφέρειας Φλωρίνης), σ. 246

90

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1110:Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1900-1907
Εκθέσεις Μητροπολιτών Νικόδημου κ΄ Θεοδωρήτου
Επιμέλεια Β. Λάουρδα
Θεσ/νίκη 1961,   σ. 294

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1111:ΑΙ ΕΝ ΘΡΑΚΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ
Ελ. Μαρινάκου
Θεσ/νίκη 1950, σ. 200

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠ' ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Ελ. Ψάλτη
Κομοτηνή 1960, σ. 66

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1070:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟ 1914
Σ. Παπαγεωργίου
Αθ. 1982, σ. 250

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1050:ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Π. Ροδάκης
Αθ. 1991, σ. 198

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4246:Ο ΘΡΑΚΙΚΟΣ
ήτοι ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΥΤΗΣ Ηροκλέους Βασιάδου
Κων/πόλη 1872, σ. 70
ιδιωτική βιβλιοδεσία

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4247:ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Τρεις επιφανείς Θράκες του πνεύματος και της τέχνης του ΙΘ΄  και του Κ΄ αιώνα

7
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1072:Η Δ. ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;
Σ. Σολταρίδης
Αθ. 1990, σ. 212+ φωτογραφίες

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1073:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΘΡΑΚΗ
Τούρκοι - Βούλγαροι. Καταστροφαί Ναών και Μονών Φόνοι, εξορίαι και κακοποιήσεις κληρικών 1912-1920
Αθ. Παπαευγενίου
Θεσ/νίκη 1926, σ. 94
σχήμα 16ο

85
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1074:ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κ. Ρωμαίου- Π. Καβακόπουλου - Π. Παπαχριστοδούλου
Τόμος Α΄
Αθ. 1956, σ. 244

65

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4466:Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
Μερική και σύντομος ιστορία αυτής. ΤΟ ΕΞΑΣΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΤΟΥ
Χ. Γκέρτσου
Αθ. 1967, σ. 127

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1076:ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ
Τόμος Α΄
Δ. Ξανάλατου
Αθ. 1944, σ. 126+2 αναδιπλούμενοι χάρτες   

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 1834-1862
Κ. Μουσιοπούλου
Αθ. 1976, σ. 260

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΤΑ ΓΑΝΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΝΗΜΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
Αγ. Γερμίδη
Θεσσαλονίκη 1972, σ. 181-284

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

871:ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΟΜΟΣ Β΄
Κ. Παπαθανάση - Μουσιοπούλου
Αθ. 1980, σ. 367

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1093:Η ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ομάδα διδασκάλων. Αθ. χ.χ., σ. 102

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1089:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 46 μ. Χ.
Κ. Κουρτίδης
Τόμος Α΄
Αθ. 1932, σ. 422, λείπει η μισή ράχη

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3966:Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 1918-1922
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ ΤΟ ΤΑΓΙΑΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟ
Κ. Βακαλόπουλος
Αθ. 1999, σ.

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΙΝΗ
Σ. Κυριακίδου
Θεσσαλονίκη 1960, σ. 69+πίνακες

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1071:Η ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΡΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ
Π. Παπαχριστοδούλου
Αθ. 1951, σ. 112

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:ΘΡΑΚΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ
ΞΑΝΘΗ - ΑΒΔΗΡΑ - ΝΕΣΤΟΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Αν. Μιχαλόπουλου
Αθ. χ.χ., σ. 100

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ
Λ. Μέλλιου
ΦΛΩΡΙΝΑ 1978, σ. 114
σκίσιμο στην προμετωπίδα

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
Η ΣΗΛΥΒΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ
Τόμος Β΄
Αθ. 1958, σ. 274

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΛΥΒΡΙΑΝ 1912-1959
Τόμος Α΄
Μ. Σταμούλη
Αθ. 1959, σ. 221

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3964:ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Αγ. Ποιμενίδη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1952, σ. 72

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1095:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΟΜΟΣ Α΄
Αχ. Σαμοθράκη
Θεσσαλονίκη 1939, σ. 203

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1109:ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Π. Βαμβακάς
Αθ. 1986, σ. 51
σε 300 αντίτυπα εκτός εμπορίου

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΘΡΑΚΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 1960 - 1966
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 19 21 22

το τεύχος
7