ΚΥΚΛΑΔΕΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ)

www.kouniosbooks.gr - 210/3255216

0001:ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τόμος A/ 1961,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
Τόμος Β/ 1962
Τόμος Γ/ 1963
Τόμος Δ/ 1964

ο τόμος 60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τόμος
ΣΤ/ 1967
Τόμος  Η/1969-70
Τόμος Θ/1971-73

ο τόμος 60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

952:CYCLADES. Gouaches et dessins de M. Wrere avant Probos de P. Valery. A. de Marignac
Athenes
1935
, σ. 155
σε 1.550 αριθμημένα αντίτυπα (εδώ 1092)

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣ 1994
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1004:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1972, σ. 367

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1003:ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 15ος -19ος αιώνας
ΧΑΡΤΕΣ, ΤΟΠΙΑ, ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ
Συλλογή Δ. Τσίτουρα
Αθ. 1983, σ. 95

πλάγιο σχήμα
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4295:ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1997
Χρόνος Β΄, σ. 255
ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1996
Χρόνος Α΄,σ. 259
Ν. Κεφαλληνιάδης - Δ. Σοφιανός - Σ. Φιλιππότης  

το τεύχος 25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1965
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΟΙΗΣΙΣ κλπ
Μ. Στεφάνου, σ. 234

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

987:Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΙΑΣ ΓΗΣ. ΚΥΚΛΑΔΟΓΡΑΦΕΣ
Μ. Γλέζος
Αθ. 1998, σ. 495

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ
υπό Π. Ζερλέντου και Φλ. Κατσούρου
ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ από μηνός Ιουλίου μέχρι μηνός Δεκεμβρίου
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΡΟΥ 1918, σ. 319

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1026:ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ
ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΙΤΩΝ
Κ. Γ. Ναυπλιώτου
Μέρος Α΄, τεύχη 1-2-3-4-5, σ. 1 έως 144
Μέρος Β΄ , τεύχη 1/2 - 3/4 - 5/6, σ. 1 έως 96

200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5717:ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 1935, σ. 157
120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΝΑΤΥΠΟΝ 1997, σ. 173
Ι. Ραγκαβής

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0004:ΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Μ. Σταματάκη
ΣΥΡΑ 1979, σ. 109

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 1971 -1981
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ. Γιαγκάκη
Αθ. 1983, σ. 16

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΔΟΥΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ 1438-1565 ΙΩΣΗΦ ΝΑΚΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΔΟΥΞ 1566-1579
ΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΑΞΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΜΗΛΟΥ, ΣΥΡΑΣ 1579-1621
Π. Ζερλέντης. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 1824, σ. 126

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0005:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΤΡΕΣ - ΠΟΙΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Χρ. Γεωργούσης
Αθ. 1997, σ. 199

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0078:ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ
Ν. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
Αθ. 1977, σ. 64

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΗ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΜΟΣ Β΄, ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΜΑΡΤΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1958
ΣΥΡΟΣ

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

   

 ΣΥΡΟΣ

0006:ΣΥΡΙΑΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
Μ. Στεφάνου
ΤΟΜΟΣ 1ος
Αθ. 1972, σ. 255

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ
Αν. Φραγκίδη
Αθ. 1975, σ. 529
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

974:ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ
υπό Κ. Γερασιμίδη
Σύρος 1993, σ. 161

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

990:Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. Η ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΡΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ. Κ. Παπαδάκη
ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ 1964, σ. 389

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

955:ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΣΥΡΙΑΝΟΙ
υπό Π. Ρούσσου
Αθ. 1984, σ. 209
  
 

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΣΥΡΙΑΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1922
Β. Φρέρη
ΣΥΡΑ
, .χ.χ, σ. 110
150

ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

978:ΣΥΡΙΑΝΕΣ ΗΘΟΓΡΑΦΙΕΣ
Β. Φρέρη
Αθ. χ.χ., σ. 172

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΑ ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ
Αν. Σιγάλα
Αθ. 1968, σ. 29

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΣ 1962, σ. 210

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΙΚΙΣΙΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ . Κ. ΠΡΩΪΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ
1887, σ. 35

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ευαγ. Ε. Αρφάνη (ιατρού του Δήμου Ερμουπόλεως) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΑΥΤΗΣ
ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ 1900, σ. 27+1 πίνακας

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΜΠΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ κλπ
ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ 1900, σ. 112

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0008:Η ΣΥΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΟΜΟΣ Α΄
Αν. Δρακάκη
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1948, σ. 300

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

950:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Καταγραφή Βασάρ - Δαλεζίου
Επιμέλεια Χρ. Λούκος
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 2003, σ. 659

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1888 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Επιστασία Σπ. Δουκάκη
ΕΤΟΣ Α΄
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ 1887, σ. 248+4

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΣΥΡΑΣ)
ΤΟΜΟΣ Α΄
Ανδ. Δρακάκη
Αθ. 1979, σ. 379

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ
Θ. Δρίκος
Αθ. 2002, σ. 340

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0011:ΤΑ ΣΥΡΙΑΝΑ
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΡΑΣ
ΣΕΙΡΑ Β΄
Γ. Κυπραίου
Αθ. 1964, σ. 165

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ
από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς.
Τ. Αμπελά
ΣΥΡΟΣ  1874, σ. 728

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0013:ΣΥΡΙΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,ΤΕΧΝΕΣ
ΤΕΥΧΟΣ 1, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017, σ. 322

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0012:ΣΥΡΙΑΝΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ
Δ. ΧΑΛΑΡΗΣ
Αθ. 1995, σ. 319

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0079:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΣΥΡΑΣ)
ΤΟΜΟΣ Β΄ - Η ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ 1826 -1827
ΑΝΔ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ
Αθ. 1983, σ. 288

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0090:ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΣΚΟΡΟΖΗΣ
ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΑΓΑΘΟΠΟΙΟΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ
Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΝΑΞΟΣ 1966, σ. 106

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

   

ΤΗΝΟΣ

0014:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗΝΩ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
υπό Ν. Γ. Σακελλίωνος και Στ. Ν. Φιλιππίδου
Εν ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ 1929, σ. 528

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΗΝΟΣ
ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αλ. Φλωράκη
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1971, σ. 732

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

957:ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΝΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ, ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1207-1821
Κ. Καιροφύλλα
Αθ. 1930, σ. 224,
ιδιωτική βιβλιοδεσία

90
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1018:Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 40. Αφιέρωμα στα 50 χρόνια από τον τορπιλισμό της Έλλης και την κήρυξη του πολέμου. Αλ. Φλωράκη
Αθ. 1990, σ. 207, σχήμα 4ο

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

961:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
Αλ. Λαγούρου
Αθ. χ.χ., σ. 256

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

975:ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΛΑΪΚΑ ΤΕΜΠΛΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Αλ. Φλωράκης
Αθ. 1996, σ. 433
σχήμα 4ο

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1025:Η ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΝΤΗΝΟ
Αν. Σώχου
Αθ. 1986, σ 79

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

995:ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Δ. Βαλλιάνου Δ. Βώκου
Αθ. 1986, σ. 148+63 σχέδια

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1037:Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ  
ήτοι η εύρεσις της σεβάσμιας εικόνος και τα θαύματα της Μεγαλόχαρης. Ελ. Κορνάρου
Αθ. 1974, σ. 97

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1008:ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Γ. Δώριζα
1969, σ. 80

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
Αλ. Λαγούρου
Αθ. 1955, σ. 263

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0015:ΟΙ ΤΗΝΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Γ. Δώριζα
Αθ. 1979, σ. 182

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού μετά τινων παρατηρήσεων υπό Δ. Μαυρομαρά
Μ. Ζαλλώνης
Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ. Αθ. 1997, σ. 112

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΤΑ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ
Μ. Σιώτου
Αθ. 1961, σ. 41
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1801:Η ΑΡΧΑΙΑ ΤΗΝΟΣ 1974, σ. 176+ Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΤΗΝΟΣ,
σ. 367 (2 βιβλία)
Γ. Δωριζα

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΝΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ - ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1207-1821. Κ. Καιροφύλα
Αθ. 1997, σ. 250
σε 1.000 αντίτυπα

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:Η ΛΑΪΚΗ ΛΙΘΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Αλ. Φλωράκης
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ
1980, σ. 412

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:Η ΤΗΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Γ. Δώριζα
Αθ. 1978, σ. 441

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0075:ΤΗΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αλ. Φλωράκης
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 2001, σ. 446

45
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0080:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
υπό ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ
Αθ. 1888, σ. 112,
χωρίς εξώφυλλο

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0088:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ
Π. Μ. ΦΩΣΚΟΛΟΥ
Αθ. 1989, σ. 127 + φωτογραφίες

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

972:ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ
κι άλλα περιστατικά και συμβάντα της νήσου Σαντορίνης
Φ. Κατσίπης
Αθ. 1958, σ. 74 ,
(2.000 αντίτυπα)

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

949:Η ΕΝ ΘΗΡΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ
Μ. Μηνδρινού
Αθ. 1970, σ. 253

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Μ. Ρούσσου
Αθ. 1971, σ. 174

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΖΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Νοέμβριος Δεκέμβριος 1961
τεύχος 21, σ. 201-334

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1009:ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΝΗΣΟ
Μ. Σαντοριναίου
Αθ. χ.χ., σ. 265

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

973:SANTORIN
Friedrich Dobe. Die fantastische Insel
Berlin 1930
(σε 500 αριθμημένα αντίτυπα, εδώ ο αριθμός 89), σ. 93 , σχήμα 4ο

600
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

954:ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1939-40
Γενική έκθεσις της γεωλογικής, ιστορικής, κοινωνικής, οικονομικής, τουριστικής και πολιτιστικής εν γένει εξελίξεως της νήσου
Μ. Δανέζη
ΛΕΥΚΩΜΑ, σ. 266+ διαφημίσεις
σχήμα 4ο

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

959:ΘΗΡΑ. Ο αρχαϊκός πολιτισμός της Θήρας. Ανακοίνωσις γενομένη την 30 Σεπτεμβρίου 1897 εν τη Δρέσδη 44 συνελεύσει Γερμανών φιλολόγων και παιδαγωγών υπό του Hiller Von Gaertingen μεταφρασθείσα υπό Ι. Δελένδα
ΤΥΠΟΙΣ ΘΗΡΑ
1898,  σ. 36

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1012:ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΑΜΟΡΓΟΣ
(ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ)
ΤΕΥΧΗ 1/11/1951 έως 23-24/9-10/1953 (1 τόμος)

200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ
μετ΄ εικόνων
Β. Ακύλα
Αθ. 1926, σ. 103

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0021:ΘΗΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ Α΄. ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΘΗΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Ν. Πεταλά
Αθ. 1876, σ. 152,
χωρίς οπισθόφυλλο

200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ι. Δελένδα
Αθ. 1949, σ. 259

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0073:ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Μ. Ρούσσος
Αθ. χ.χ., σ. 96

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΑΝΔΡΟΣ

935:ΠΕΤΑΛΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
Τεύχος 3ον
ΑΝΔΡΟΣ 1982, σ. 254

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

938:ΑΝΔΡΟΣ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δ. Κυριακού
Αθ. 1966, σ. 283

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

935:ΑΝΔΡΟΣ. ΛΕΥΚΩΜΑ
Υπεύθυνος έκδοσης Οδ. Γιαννούλης
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΔΡΙΩΝ
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΝΔΡΙΑΚΗ, χ.χ., σ. 265
σχήμα 4ο

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

941:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
Φωτογραφίες Elke Geiger. Κείμενα Σ. Καργάκος
Αθ. 1989, σ. 47+ φωτογραφίες
σε 1.000 αριθμημένα αντίτυπα, εδώ το 636
σχήμα 4ο

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1028:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
Δ. Πολέμη
Άνδρος 1981, σ. 195

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

941:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
Δ. Πασχάλη
Αθ. 1995, σ 697+446

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

944:ΑΝΔΡΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΤΟΣ 1956  
ΕΤΟΣ 1957

το τεύχος 30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΔΗΜΩΔΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ
Δ. Πασχάλη
Αθ. χ.χ., σ. 90

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4179:ΧΡΟΝΙΚΑ Α΄ ΠΑΝΑΝΔΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΔΡΩ 17-19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1973
Αθ. 1974,  σ. 166

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

963:ΑΝΔΡΟΣ
Λέανδρου Μίχα
Αθ. 1950, σ. 123+1 χάρτης
πλούσια εικονογράφηση
και σκίτσα Ν. Καστανάκη

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0023:ΑΝΔΡΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
1964, σ. 176

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

963:ΑΝΔΡΙΑΚΟΝ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΕΤΟΣ 1925
ΕΤΟΣ 1927
ΕΤΟΣ 1929
ΕΤΟΣ 1930

το τεύχος 100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4252:ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
μετά μορφολογικού χάρτου
υπό Δρος Σ. Σαχάμπι
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1976, σ. 74+2 με εικόνες

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1043:ΑΝΔΡΟΣ
Τραγουδώντας τις ομορφιές της
Αν. Σταματίου
Αθ. 1955, σ. 43

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1032:ΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Ο. Γιαννούλη
Αθ. 1964, σ. 84

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1668:Η ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 1959, σ. 18

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1863:ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ 26ον - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ αριθμός 251/19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1953 ΕΩΣ 266/ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1953
(16 ΦΥΛΛΑ)

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1861:Η ΕΝ ΑΝΔΡΩ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ
Εμμ. Καρπάθιου
Αθ. 1938, σ. 373

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0024:ΤΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ ΕΘΙΜΟΝ "ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΤΟΙΣ ΠΡΟΙΚΟΣ ΛΥΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ" ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 2310 "ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗΣ". Ν. Δαπόντε
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1930, σ. 32

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5719:Η ΑΝΔΡΟΣ ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ. Δημητρίου Πασχάλη
Α΄ ΤΟΜΟΣ
Αθ. 1925, σ. 731,
ιδιωτική βιβλιοδεσία

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:ΔΗΜΩΔΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ
Δ. Πασχάλη
Επιμέλεια, εισαγωγή Γ. Δάρδανος
Αθ.χ.χ, σ. 90 (
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ)

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

936:Η ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821 ΜΕΤ' ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Δ. Πασχάλης
Αθ. 1930, σ. 116

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0026:Η ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ
Ι. Λιαμπέη
Αθ. 1930, σ. 30

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΟΜΟΙ  Γ - Δ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
Ι. Βογιατζίδου
Αθ. 1957, σ. 320+163 (2 βιβλία)

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028:ΑΝΔΡΟΣ
Αλ. Μυλωνά
Αθ. 1950, σ. 121
ΤΑ ΣΚΙΤΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΟΜΟΣ 7
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
Α. Ορλάνδου
Αθ. 1956, σ.69

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0030:ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΟΜΟΣ 16
ΞΕΦΥΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΛΗΑ. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ 1877
Ε. Μπίστη
Αθ.
1964, σ. 252, λεκέδες  στις τελευταίες σελίδες

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΟΜΟΣ 15. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ 1759-1941. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Αθ. 1963, σ.300

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΤΟΜΟΣ 10
ΜΟΝΑΣΤΗΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ή ΑΓΙΑΣ
Δ. Πασχάλης
Αθ.
1961, σ. 247

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0032:ΑΝΔΡΙΑΚΟΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ
ή ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΝ ΑΝΔΡΩ ΛΑΛΙΑΣ
Δ. ΠΑΣΧΑΛΗ
Αθ. 1933, σ. 122

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0085:ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΕΤΟΣ 1958: ΤΕΥΧΗ 1 - 2
ΕΤΟΣ 1959: ΤΕΥΧΗ 3 - 4
ΕΤΟΣ 1960: ΤΕΥΧΗ 1 - 2 - 3/4
ΕΤΟΣ 1962: ΤΕΥΧΟΣ 2

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0086:Η ΑΝΔΡΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΤ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ - Δ. ΜΠΑΣΑΝΤΗΣ
Αθ. 2012, σ. 292
σε 1.000 αντίτυπα

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΠΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

934:Η ΠΑΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Κ. Ψυχογιού Στ. Ποπολάνου
Αθ. 1937,σ. 120
(χρειάζεται βιβλιοδεσία)

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

997:ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
Ν. Αλιμπράντη
Αθ. 1972, σ. 107

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1015:ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ν. Αλιμπράντη
Αθ. 1970, σ. 412-483

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1016:Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Γ. Κορρέ
Αθ. 1954, σ. 136

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:ΠΑΡΙΑ
ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ
Ν. Κυπραίου
ΠΑΡΟΣ 1911, σ. 152

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0034:ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ
ΠΕΝΤΕΜΙΣΙ ΑΙΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ευαγ. Καστανάς
Αθ. 1998, σ. 419

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

999:ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ Η ΛΕΣΒΙΑ ΠΟΥ ΑΓΙΑΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΙΑΝΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Γ. Ναυπλιώτης
Αθ. 1931, σ. 230

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0035:Η ΚΑΤΑΠΟΛΙΑΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ
Αθ. Ταρσούλη
Αθ. 1944, σ. 63

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0036:ΟΙ ΠΑΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821
Ηλ. Κωνσταντίνου - Ν. Αλιμπράντης
Αθ. 1997, σ. 127

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0037:ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ν. Αλιμπράντη
Αθ. 1990, σ. 324

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0038:Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Χρ. Αλιμπράντης
Αθ. 1993, σ. 312

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0039:ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΗΣ
Χρ. Αλιμπράντης
ΠΑΡΟΣ 1999, σ. 109

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1146:ΖΜΠΑΛΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΙΑΝΩΝ
Ζ. Στέλλας
Αθ. 2000, σ. 103
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0081:Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821
Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αθ. 1974, σ. 84

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0082:ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΤΑ ΣΩΖΩΜΕΝΑ
Κ. Τ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
Αθ. 1912, σ. 136 +6 φωτογραφίες
 σχήμα 16ο 
              

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

 

0087:ΤΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
1996, σ. 69

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

985:Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΠΗΣΣΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ν. Αλιμπράντη
Αθ. 1975, σ.158      
              

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΝΑΞΟΣ

5712:ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΝΙΔΑΡΟ ΝΑΞΟΥ
Μ. Κατσούρη
Αθ. 1986, σ. 42
υπογραφή του συγγραφέα

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

966:ΝΑΞΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΗΣΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ
Μ. Κοντελιέρη
Αθ. 1929, σ. 175

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

951:ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Συλλογή Δ. Γλέζου
Αθ. 1963, σ. 356

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Συλλογή Δ. Γλέζου
Αθ. 1997, σ. 356 (φωτομηχανική ανατύπωση)

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

967:Η ΝΑΞΟΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Εικόνες, σκίτσα, χάρτες
Γ. Μελισσηνού
Αθ. 1958, σ. 198 + φωτογραφίες

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

971:ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ο ΕΚ ΝΑΞΟΥ
Αθ. 1960, σ. 79

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:ΥΦΑΝΤΑ ΝΑΞΟΥ
ΕΟΜΜΕΧ, 1982, σ. 18+ 118
ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΥΦΑΝΤΑ
σχήμα 4ο

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΚΑΤΑΦΥΤΗ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, ΠΥΡΓΟΙ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ κλπ
Αν. Μαρούλη
Νάξος 1973, σ. 36

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

986:ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
ΤΟΜΟΣ  Α΄
Γ. Δημητροκάλλη
Αθ. 1972, σ. 220

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4178:ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Εκδόσεις Ναξιακού Μέλλοντος
Αθ. 1947, σ. 170
(φωτοτυπία το εξώφυλλο)
50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

986:ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΡΑΓΚΟΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
υπό Ν. Πρωτονοταρίου
Αθ. 1945, σ. 28  30

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3714:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΑΞΟΥ
Έκδοσις Ελληνικής περιηγητικής λέσχης
Αθ. 1969, σ. 157
σχήμα 4ο

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1942:ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Γ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ " Η ΝΑΞΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ"
Επιμέλεια Ι. Προμπονάς Στ. Ψαρράς
ΚΟΡΩΝΟΣ 4-7 Σεπτεμβρίου 2003, σ. 1137

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1024:ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 1940-44
Ν. Σφυρόερα
Αθ. 1946, σ. 55

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΟΙ ΑΜΟΥΡΟΥΖΟΙ (ΠΩΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ)
Μ. Κοντελιέρης
Αθ. 1935, σ. 16+7 γλωσσάριο

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ
Ν. Κεφαλληνιάδης
Αθ. 1985, σ. 523

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΝΑΞΩ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ 1649-1753
υπό Π. Ζερλέντου
ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ 1922, σ. 144

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

991:ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Τ. Ζευγώλης
Αθ. 1962, σ. 79

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΩΝ
ΤΟΜΟΣ Α΄
Ν. Κεφαλληνιάδη
Αθ. 1971, σ. 206

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0040:ΝΑΞΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΑΞΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
Αθ. 1969, σ. 157
πλούσια φωτογράφιση

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0041:ΕΠΟΙΚΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΣΤ' ΑΠΕΙΡΑΘΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ. Γ. Ζευγώλης
Αθ. 1998, σ. 414
σε 1.000 αντίτυπα για λογαριασμό του συγγραφέα

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0042:ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΓΓΡΑΦ
Ν. Κεφαλληνιάδης
Αθ. 1979, σ. 376

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0043:ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Ν. Σφυρόερα
Αθ. 1984, σ. 251

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0044:ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΙΔΑΡΟΝ ΝΑΞΟΥ
Ν. Κφαλληνιάδη
Αθ. 1963, σ. 697 -815

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0045:ΝΑΞΙΑΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΑΝΑΤΥΠΟΝ
Δ. Οικονόμου
Αθ. 1963, σ. 410-456

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0046:ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Ν.Α. Κεφαλληνιάδη
ΑΝΑΤΥΠΟΝ
1982, σ. 40

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0047:ΛΑΪΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
Ι. Χουζούρης
Αθ. 1997, σ. 510

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ. ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Γ. Ανωμερίτης
ΜΙΛΗΤΟΣ
2010, σ. 211
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0083:ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ 60 ΧΡΟΝΙΑ
Μ. ΒΙΛΑΝΤΩΝΗ
Αθ. χ.χ., σ. 104

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΣΙΦΝΟΣ

 

970:ΣΙΦΝΑΪΚΑ ΝΕΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1953 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1953 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1953 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1953 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1953 - ΙΟΥΛΙΟΣ 1953 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1953 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1953 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1953

90
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

994:ΣΙΦΝΕΚΙΕΣ ΠΑΡΟΛΕΣ
Εύθυμα και σοβαρά του νησιού μας
Χρονογραφήματα, ευθυμογραφήματα
Γ. Πεταλιανού
Αθ. 1967, σ. 190

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

998:Η ΚΥΡΙΑ ΒΡΥΣΙΑΝΗ
ήγουν συμβολή εις την ιστορίαν της εν Σίφνω ιεράς μονής του Γενεθλίου της Θεοτόκου
Σ. Σιμεωνίδη
Αθ. 1966, σ. 214

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1000:ΚΥΚΛΑΔΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
Θ. Σπεράντζα
Αθ. 1949, σ. 79

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΙΦΝΟΥ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ, ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΓΝΩΜΙΚΑ
Αν. Κανακάρη
Αθ. 1969, σ. 106 -150

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4156:ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ 1829-1980
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ν. Σταφυλοπάτη
Αθ. 1997, σ. 533    

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1019:ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
Απ. Δεπάστα
Αθ. 1954, σ. 47

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
Μορφή και εξέλιξη σε ένα παραδοσιακό σύστημα
Αν. Τζάκου. 1979, σ. 184
πλούσια εικονογράφηση
σχήμα 4ο

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΣΙΦΝΙΑΚΑ
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΕΤΟΣ 9ο, ΤΟΜΟΣ Θ΄
2001, σ. 207

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

1046:ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΙΦΝΙΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ 1801-1984
Ν. Σταφυλοπάτης
Αθ. 1984, σ. 270

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

982:ΟΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
Κοινωνική συγκρότηση, παραγωγή, μετακινήσεις
Ελ. Μπεγλίτη
Αθ. 1992, σ. 272

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5742:ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΣΙΦΝΟΥ Αρχιμανδρίτου Φιλάρετου Βιδάλη
Αθ. 1979, σ. 94
σχήμα 16ο

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4011:ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΙΦΝΙΩΝ
ΕΤΟΣ 1909
Αθ. 1909, σ. 60

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

946:ΣΙΦΝΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1948

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1006:ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
Αν. Τρούλλου
Αθ. 1962, σ. 15

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5744:Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
Θ. Σπεράντσα
Αθ. 1949, σ. 79

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5743:Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
Αρχιμανδρίτου Φιλάρετου Βιδάλη
Αθ. 1973, σ. 93

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1022:ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Επιμέλεια Ν. Προμπονάς 2001, σ. 90

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0048:ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αν. Τρούλλου
Αθ. 1984, σ. 61

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0049:ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΕΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Αν. Τρούλλου
Αθ. 1980, σ. 55

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0050:ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
Αν. Τρούλλου
ΙΟΥΛΙΟΣ 1960, σ. 21

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0051:Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΩ ΠΕΤΑΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχ. Φιλάρετου Βιτάλη
Αθ. 1984, σ. 64

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0052:ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
Μ. Φιλιππάκη
Αθ. 1989, σ. 303

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0053:Η ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1916
ΚΕΙΜΕΝΑ , ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ν. Σκόνης
Αθ. 1990, σ. 228

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0054:ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ
Αν. Κανακάρη
Αθ. 1969, σ. 616 -641

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0055:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
Ν. Ανδριώτης - Ρ. Οιχαλλιώτης
Αθ. 1994, σ. 162

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0056:ΣΙΦΝΕΚΙΕΣ ΠΑΡΟΛΕΣ
ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΟΥ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Γ. Πεταλιανού
Αθ. 1967, σ. 197

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΜΗΛΟΣ

965:ΜΗΛΙΑΚΑ
ΤΟΜΟΣ   Β΄
Αθ. 1985 - 1986

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

989:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ
Ι. Χατζιδάκη
Αθ. 1972, σ. 414
σχήμα 16ο

00
ΕΞΑΝΤ΄ΛΗΘΗΚΕ

 

1034:Η ΜΗΛΟΣ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Λουτρά, εξοχαί, αρχαιότητες, φύσις, υγεία
ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΜΗΛΟΣ  
1928, σ. 53
+ διαφημίσεις

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1036:ΑΙ ΚΑΤΑΚΟΜΒΑΙ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΑΣ
Μ. Σιώτου
Αθ. 1984, σ. 53

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1034:ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΝΑΫΔΡΙΑ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
Ζ. Βάου
Αθ. 1964, σ. 586 

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ
Ι. Χατζιδάκη
Αθ. 1927, σ. 369  

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0057:ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
Ζ. Βάου
Αθ. 1985, σ. 273

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0058:ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ
ΜΗΛΟΣ 2010, σ. 215

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0059:ΤΑ ΘΕΙΟΡΥΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
Γρ. Μπελιβανάκης
Αθ. 2004, σ. 187+7 χάρτες

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0060:ΘΡΥΛΟΙ , ΜΥΘΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ, ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ. Ζ. Βάου
Αθ. χ.χ., σ. 154
σε 1.000 αντίτυπα

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0071:Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΜΗΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1828 - 1832
Χ. Μπαμπούνης
Αθ. 1992, σ. 110

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0072:Η ΜΗΛΟΣ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ - ΕΞΟΧΑΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΣ - ΥΓΕΙΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΜΗΛΟΣ 1928
σ. 58+διαφημίσεις

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΥΘΝΟΣ

1852:ΤΑ ΘΕΡΜΙΑ
Όργανον του συνδέσμου Κυθνίων
Έτος Α΄ Ιανουάριος 1953 Δεκέμβριος 1972
φύλλα 185 (1 τόμος)

250
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1001:ΚΥΘΝΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ.
Αν. Γούναρη.
Αθ. 1938, σ. 216+κα΄+β΄+37

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1852:ΚΥΘΝΙΑΚΑ ήτοι της νήσου Κύθνου
Χωρογραφία και ιστορία μετά βίου των σύγχρονων Κυθνίων εν ω ήθη και έθη και γλώσσα και γένη κλπ.  υπό Αν. Βαλλήνδα
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1882, σ. 162

180
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΚΙΜΩΛΟΣ

0084:ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ
ΤΟΜΟΣ  Γ΄
Αθ. 1973, σ. 377

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4461:ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ 1834-1899
Αθ. Φωτόπουλος
Αθ. 1974, σ. 111-216

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

994:ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΚΙΜΩΛΟΥ+ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ι. Ράμφου - Κ. Παπαδόπουλου
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1953, σ. 52+κζ΄

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0084:ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ
ΤΟΜΟΣ  Δ΄
Αθ. 1974, σ. 250+ 85

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΥΚΟΝΟΣ

4647:Η ΕΝ ΜΥΚΟΝΩ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
υπό Στ. Μάνεση
Αθ. 1953, σ. 58-128

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5740:ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΙΑΝ ΑΛΛΗ ΟΨΗ
Ελ. Πολυμεροπούλου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
Αθ. 1979, σ. 109
σε πλάγιο σχήμα και σε 2.000 αντίτυπα

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0074:ΔΥΟ "ΧΩΡΙΣ" ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
Αρ. Κωνσταντινίδης
Αθ. 1947, σ. 37+
viii, σχήμα 16ο
αφιέρωση του συγγραφέα

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1218:ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΙΑ, ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ, Π. Κουσαθανάς
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1996, σ. 298+2 αναδ. χάρτες
1.000 αντίτυπα

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1233:MYKONOS ILLE DEL' EGEE
R. Tourte
Αθ.χ.χ, σ. 62

65

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0089:ΠΑΡΑΜΙΛΗΤΑ Α΄
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Π. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ
Α8. 2002, σ. 258
σε 1.500 αντίτυπα
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΙΚΙΝΟΣ

1027:Η ΝΗΣΟΣ ΣΙΚΙΝΟΣ
υπό Ζ. Γαβαλά
μετά εικόνων και γεωγραφικού πίνακος
Αθ. 1931, σ.
96
100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4170:ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ
υπό αρχαιολογικήν, ιστορικήν και στατιστικήν έποψιν  υπό Ζ. Γαβαλά
Αθ. 1885, σ. 62
(απόδετο), σχήμα 16ο

120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΑΜΟΡΓΟΣ

1023:ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΑΜΟΡΓΙΝΟΙ
Σύνδεσμος Αμοργινών
Αθ. 1983, σ. 428

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

958:ΑΜΟΡΓΟΣ 1975
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
Αθ. 1976, σ. 270

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0076:ΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
Λ. ΣΙΜΟΥ
Αυ. 1967, σ. 64

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΚΕΑ

 

953:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΕΑ
Άγνωστες μορφές - Νέα κείμενα
Γ. Βαλέτας - Δ. Βαρθαλίτης
Αθ. 1986, σ. 350

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1014:ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΩ
Ι. Θωμόπουλου
Αθ. 1963, σ. 181+1 χάρτης

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1020:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ
Ι. Ψυλλά
Αθ. 1921, σ.344+1 αναδ. χάρτης

160
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1860:Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821
Αθ. 1971, σ. 24

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΕΡΙΦΟΣ

948:ΣΕΡΙΦΟΣ
ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΝΗΣΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ
Γ. Βαρλά
Αθ. 1998, σ. 173

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1005:Η ΣΕΡΙΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 17ος -19ος ΑΙΩΝΑΣ
Ευτ. Λιάτα
Αθ. 1987, σ. 232

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΔΗΛΟΣ - ΑΝΑΦΗ - ΙΟΣ

 

996:Η ΝΗΣΟΣ ΙΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ
Πρόλογος Δ. Καμπούρογλου. Θ. Οθωναίου
Αθ. 1938, σ. 176+δ΄

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1017:ΔΗΛΟΣ
 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μετά εικόνων και πινάκων
Αλ. Φιλαδελφέως
1909, σ. 40 +1 αναδιπλούμενος χάρτης

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0000:Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΑΦΗΣ
(γεωλογία, πετρολογία, κοιτασματολογία)
υπό Ν. Μελιδώνη
Αθ. 1963, σ. 61-308+2 αναδιπλ. σχέδια

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

   

0088