ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

www.kouniosbooks.gr

0011:ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ συνταχθείς και
εκδοθείς εγκρίσει του υπουργείου στρατιωτικών υπό
Ι. Νουχάκη
Αθ. 1885, σ. 205 + 2 αναδιπλούμενοι πίνακες

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ, Μ. ΑΣΙΑΣ
και ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Αν. Κολλιόπουλου
Αθ. 1930,σ. 400 + ιε΄
ιδιωτική βιβλιοδεσία

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

4550:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ
μετά περιγραφής των κυριωτέρων εγκαταστάσεων του
ασύρματου του πολεμικού ναυτικού
υπό Γρ. Μεζεβίρη 
Υπουργείον Ναυτικών 1925, σ. 320 + 7 αναδιπλούμενες
εικόνες

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2564:ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΕΥΘΥΜΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΗΟ
ΙΠΠΙΚΟ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Π. Μαυροειδή
Αθ. 1954, σ. 174

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

336:ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Λεξικόν
Αθ. 1927, (6 τόμοι)
σχήμα 4ο

500

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

331:Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
Ι. Καραβίας
Αθ. 1978, σ. 190

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

939:Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1909 ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ

Β. Παπακοσμάς
Αθ. χ,χ,, σ.342

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
Αθ. 1928, σ. 64

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

338:Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ε. Στασινόπουλου
Αθ. 1935, σ. 98 + xii πίνακες εκτός κειμένου
σχήμα 4ο

300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4797:ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αν. Μπλέτσας
Αθ. 1953, σ. 458

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2272:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΙας και VIης ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ
Φεβρουάριος 1965, σ. 62
+2 αναδιπλούμενοι χάρτες

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2823:ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΠΟΥΔΗ
L. Bart
Αθ. 1934, σ. 270

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2824:ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1912-1913
Αθ. 1928,σ. 136

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2825:ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
υπό Χ. Χατζηκωνσταντή
Σχολή ναυτικών δοκίμων
Πειραιάς 1930, σ. 33+11 αναδιπλούμενοι πίνακες

75
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2826:ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ήτοι βαθμιαία εξέλιξις της
τακτικής και στρατηγικής από της αρχαίας εποχής μέχρι
των καθ' ημάς χρόνων παραλλήλως τη αναπτύξει και
βελτίωσει του εξοπλισμού. Μαθήματα διδασκόμενα εις το σχολείον Πολέμου υπό Ν. Σπυρόπουλου
Αθ. 1926, σ. 474

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2827:Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΔΕΑΙ
Μέρος πρώτον η εξέλιξις των πολεμικών ιδεών
Κλ. Μπουλαλά
Αθ. 1953, σ. 196

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2830:ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ιπ. Παπαβασιλείου
Αθ. 1915, σ. 209

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2831:Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

μετά 93 εικόνων εν τω κειμένω
Γ. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1930, σ. 263

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4162:ΤΑΚΤΙΚΗ. Balck
Μέρος Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΔΙΑΤΑΓΑΙ-ΠΟΡΕΙΑΙ
Μετάφρασις Ξ. Στρατηγού
Αθ. 1915, σ. 460+1 αναδιπλούμενος χάρτης

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2832:ΤΑΚΤΙΚΗ. Balck
Μέρος Β΄ ΙΠΠΙΚΟΝ
Μετάφρασις Ξ. Στρατηγού
Αθ. 1911, σ.288+2 αναδιπλούμενοι χάρτες

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2835:ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ
επί της αγωγής των μονάδων
Νοέμβριος 1958, σ. 23

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2836:Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
κατά τον Κλαούζεβιτς
Στ. Palat
Αθ. 1935, σ. 204

45
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2929:ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπουργείον Στρατιωτικών 1904,σ. 284

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2837:IΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ 1821 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1833
υπό Χρ Βυζάντιο
 
Αθ. 1901, σ. 400

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2838:Ο ΟΡΕΙΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
υπό του βαρώνου Φραντς Φον Κουν
μεταφρασθέν υπό
Αν. Καμπάνη
Αθ. 1910, σ. 341

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2828:ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΕΣ, 1971, σ. 613

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3420:ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπουργείον Στρατιωτικών
Αθ. 1904, σ. 284
ιδιωτική βιβλιοδεσία

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Συνοπτική επισκόπησις της φυσικής, οικονομικής,
πολιτικής, ιστορικής και στρατιωτικής γεωγραφίας της
χώρας μετ' σχεδιαγραμμάτων, σχημάτων και ασκήσεων
Μ. Σούλη
Αθ. 1962, σ. 316

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

2843:Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Κ. Βρυώνη
Αθ. 1960, σ. 304
ιδιωτική βιβλιοδεσία

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2844:ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
σε πλάγιο σχήμα
Αθ. 1933, σ. 49+6
πλούσιο φωτογραφικό υλικό

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3114:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 1828-1953
Επ. Στασινόπουλου
Αθ. 1954, σ. 164

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3116:ΒΩΜΟΙ ΘΡΙΑΜΒΩΝ ΚΑΙ ΘΛΙΜΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ
υπό Δ. Σακελλάρη
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ
Β΄ έκδοση. Αθ. 1929, σ. 142

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3118:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 1824-1935
ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δ. Βρατσάνου
Αθ. 1936, σ. 388

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0044:Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
κατά τον Κλαούζεβιτς
Απόδοσις Γ. Γαζή
Εκδ. Τζηριτα 1960, σ. 519

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3123:Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΓΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1939-1945
μετά 30 σχεδιαγραμμάτων εκτός κειμένου
1ος τόμος ΟΙ ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ, σ. 210
2ος τόμος.  ΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΙΣ, σ. 210
Συνταγματάρχου Δ. Σούλη
Αθ. 1952

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3243:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Τεύχος 2ον. ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑΙ ΟΥΣΙΑΙ, συνολική προστασία, τακτική της προστασίας
Υπουργείον Στρατιωτικών 1939, σ. 112

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3244:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ
Υπουργείον Στρατιωτικών 1938, σ. 122

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3246:Ο ΛΟΧΟΣ ΤΥΦΕΚΙΟΦΟΡΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1944
Υπουργείον Στρατιωτικών 1950, σ. 272

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3247:ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ,
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ Κ.Τ.Λ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
1947, σ. 51

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3248:ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΩΜΕΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΑ ΑΕΡΙΑ
Αλ. Βουρνάζου
ΕΚΔΟΣΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1936, σ. 99
σχήμα 16ο

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
κατά μετάφρασιν Κ. Μαυρομάτη και Ι. Μπουσμπουρέλη
Στρατάρχου Ludendorff
Αθ. 1938, σ. 167

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

3396:Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
από Αυγούστου 1923 μέχρι Οκτωβρίου 1940
Αλ. Παπάγου
Εκδ. Αετός  1945, σ. 421

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4078:ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Πολεμικά ηθικά
διηγήματα από τους πολέμους του 1897 και του 1912-13
Τόμος Α΄ (1897)
Αρ. Κουσίδου
Αθ. 1922, σ. 57
σχήμα 16ο

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4798:ΕΧΘΡΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ιωάννου Τούμπα
Α΄  ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1954, σ. 625+2 αναδιπλούμενοι χάρτες

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5684:ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
Γερμανού στρατηγού Φον Σέκτ
Μετάφραση Κ. Μαυρομμάτης
ΔΡΑΜΑ 1932, σ. 139

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΝ SMITH WESSON No 38
Π. Γεωργακόπουλου
Αθ. 1952, σ. 27

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4326:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΒΧ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΓΕΣ 1962, σ. 235

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4327:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Ο ΛΟΧΟΣ ΤΩΝ ΤΥΦΕΚΙΟΦΟΡΩΝ
ΓΕΣ 1958, σ. 281

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4328:ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΚΝΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΧΟΜΑΧΙΑΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΓΕΣ 1971, σ. 111+2 χάρτες

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4329:ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΜΟΙΡΙΑΣ
ΓΕΣ 1957, σ. 151

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4470:ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Νεόκοσμου
Θεσσαλονίκη 1921, σ. 176
μικρό σκίσιμο στο κάτω μέρος του εξώφυλλου

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4522:Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΚΑΤΑ
ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 1943
Ι. Θεοφανίδη
Αθ. 1950, σ. 88

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4528:ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(πνευματικοί παράγοντες εις τον πόλεμον, εθνική και διασυμμαχική παρασκευή, το βασικό συμμαχικό πρόβλημα ένοπλοι δυνάμεις και εθνική ηγεσία)
Θρ. Τσακαλώτου
Αθ. 1953, σ. 80

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4317:ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 1898
ερανισθείσα εκ των πινάκων και μητρώων του
Υπουργείου Στρατιωτικών.  (Στρατηγοί, γενικοί επιτελείς, χωροφυλακή, πεζικόν , ιππικόν, πυροβολικό, υλικόν πυροβολικού, μηχανικόν, υγειονομικόν κτηνιατρικόν, φαρμακευτικόν, οικονομικόν, μουσική, γενική αρχαιότης 
Αθ. 1898, σ. 145

150   ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4602:26 ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΔΙΝΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ.
Αθ. 1910, σ. 16
(μαζί) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΒΟΛΗΣ ΤΑΧΥΒΟΛΩΝ περί προοδευτικής βολής. Αθ.
1910, σ. 33 (μαζί) ΒΟΛΗ ΑΠΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΕΚΑΛΛΥΜΕΝΩΝ.
Αθ. 1909, σ. 14 (μαζί) ΤΑ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΔΙ' ΟΛΑ ΤΑ ΟΠΛΑ
σ. 23 υπό Ι. Καλλιοντζή,
απόδετο

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4795:ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ 1914-1952 και 1959-1962
Αντιστράτηγου Θ. Γρηγορόπουλου
Αθ. χ.χ., σ. 580

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4163:ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ-ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αν. Τσούμα
ΛΕΒΑΔΕΙΑ 1940, σ. 108
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4171:Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΗΜΕΝΗ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ, ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ
Τεύχος πρώτον
Πολεμική βιβλιοθήκη Ακροπόλεως
Αθ. 1913, σ. 80
σχήμα 16ο

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4079:Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΟΝ
Δ. Πράτη
Αθ. 1952;, σ. 56

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2981:ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ.
ΟΡΓΑΝΟΝ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
Τεύχη: ΙΟΥΛΙΟΣ 1952 -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1952 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1952 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1952 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1953
(5 τεύχη)

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

510:ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
(για την πατρίδα, ο μούτσος, προς το ξημέρωμα της ελευθερίας, ο πρωτότοκος αδελφός, ο Μπαρμπαγιώργος)
Εκδ
. Σιδέρη, χ.χ., σ. 87

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3965:ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΤΟΣ 1ον. Τεύχος 1ον
Αθ. 15 Οκτωβρίου 1924, σ. 455+2 αναδιπλούμενοι χάρτες

80
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2591:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
υπό Β. Τζούρα
ΚΕΡΚΥΡΑ 1908, σ. 22
ιδιωτική βιβλιοδεσία

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2371:Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1828-1834
Ανδρ. Καστάνης
Αθ. 2000, σ. 241
σχήμα 4ο

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3760:ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
με
37 χάρτες + σχεδιαγράμματα + 33 εικόνες
Χ. Γκουντέριαν
Αθ. 1971, σ. 535

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Στρατηγού Μπακόπουλου
Αθ. 1938, σ. 51

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Δ. Κακλαμάνου
Κάϊρον 1945;;, σ. 69

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΠΠΙΚΟΥ (ΤΟ ΙΠΠΙΚΟΝ ΩΣ ΟΠΛΟΝ, Η
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ, ΠΟΡΕΙΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ,
ΕΡΕΥΝΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΜΑΧΗΣ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ
ΑΜΥΝΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ, ΜΝΗΜΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΩΝ)
Αθ. χ.χ, σ. 410+19 σχεδιαγράμματα εκτός κειμένου
Ιδιωτική βιβλιοδεσία

200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΠΙΟΥΝΟΙ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
J. Piekalkiewitz
Αθ. χ.χ., σ. 599 (2 βιβλία)

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

812:Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Θ. Ντόκος
Αθ. 1996, σ. 269

12
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
Ν. Αρχιμανδρίτου, σ. 1140

65

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΑΧΗΣ
Αθ. Περδίκη
Αθ. 1985, σ. 256

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ
M. Carver
Μετάφραση Γ. Θωμόπουλος
Αθ. 1971, σ. 318

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0008:Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1940-1944
D. Macintyre
Αθ. 1970, σ. 284

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ
HOTCHKISS 7.92
Υπουργείον Στρατιωτικών , σ. 92

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0010:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ
Κ.Χ. Βρυώνης
Αθ. 1948, σ. 281

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
υπό Στ. Γιαννήρη
Αθ. 1927, σ. 96

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0012:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α.Ν. Στράτου
Αθ. 1901, σ. 214

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 1940
J. Beaux
Μετάφραση Δ. Μακρινός
Αθ. 1969, σ. 382

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Σ. Γυαλίστρα
Αθ. 1946, σ. 46

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015:ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Αλ. Σακελλαρίου -Πιλάτου
Αθ. 1928, σ. 110

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:ΑΣΣΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ
B. Sutkus
Αθ. 2010, σ. 174

12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:ΣΕ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 1941-45
ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
G. Bidermann
Αθ. 2008, σ. 480

18

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:ΑΡΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ
ΕΝΑΣ ΔΙΚΟΙΗΤΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ
TIGER ΑΝΑΦΕΡΕΙ
O. Carius
Αθ. 2009, σ. 303

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0019:ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
W. Lubbeck
Αθ. 2008, σ. 327

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
Υποστράτηγου Β. Ασημάκη
Αθ. 1950, σ. 126

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0045:ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
Σπ. Βλάχου
Αθ. 1972, σ. 329

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4180:ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Στ. Γιαννήρη
Αθ. 1927, σ. 96

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΜΙΚΡΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ
Δ. Κατσίμαγκλης
Αθ. 1967, σ. 117

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3119:ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Κ. Δαβάκης
Αθ. 1939, σ. 189

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
ΛΟΧΑΓΟΥ
Αθ. 1930, σ. 46

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ
Πρίγκιπος
Kraft de Hoenlohe - Ingelfingen
μεταφρασθέν υπό ιλάρχου Αλ. Μεταξά
Αθ. 1897, σ. 318
λυμένη η ράχη

90

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4797:ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κ. Χανιώτη
Αθ. 1966, σ. 331

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3257:ΟΠΛΟΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΘΑΣΚΙΑ
υπό Ν. Πύρρου
με 10 ξυλογραφιών υπό Π. Σκιαδόπουλου
Αθ. 1872, σ. 176
ιδιωτική βιβλιοδεσία

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΒΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΙΣ
Στρατηγού ΑΛΕΞΑΚΗ
Αθ. 1974, σ. 107
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
Χρ. Μηνάγιας
Αθ. χ.χ., σ. 333

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4173:ΚΩΔΙΞ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ
υπό Σ. Χαλκιόπουλου.
Αλεξάνδρεια 1899, σ. 166
τρύπες από σαράκι
ιδιωτική βιβλιοδεσία

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0026:ΣΚΗΝΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
Ed. de Amicis
Μετάφραση Ν. Σαράδου
ΦΕΞΗΣ 1905, σ. 128

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ 1909-1955 μετά σχεδιαγραμμάτων και εικόνων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΡΙΣΕΙΣ - ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
Κλ. Μπουλαλά
Αθ. 1965, σ. 422

60
  ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1914 -18
Niall Ferguson
Αθ. 2008, σ. 873 (2 βιβλία)

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
Β. Σέλλεμπεργκ
Β΄ ΤΟΜΟΣ
Αθ. 1964, σ. 319

40
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:GREEK POWDER AND CARTRIDGE Co Ltd
PYRKAL ATHENS
ATHENS 1940,
σ. 195
πλούσια εικονογράφηση

250
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2833:REGULATIONS FOR THE ALLOWANCES OF THE ARMY 1944
LONDON MAJESTYS OFFICE 1944
19 SECTIONS

150
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙ' ΟΛΑ ΤΑ ΟΠΛΑ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ SCR - 694 - C
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ. Αθ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1947, σ. 71+πίνακες
υγρασία και οξειδώσεις στους συνδετήρες
50
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0034:ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
υπό Θρ. Τσακαλώτου
ΑΙΝΟΣ 1953, σ. 80

30
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0035:ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΟΜΒΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΕΤΕ
Χρ. Χατζηκωνσταντή
Αθ. 1951, σ. 77

30
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1424:Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
Eddy Bayer
Αθ. 1964, σ. 488+461(2)

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0036:ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟ 3ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ/ ΡΙΜΙΝΙ
ΜΑΡΤΙΟΣ 1974, σ. 35

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0037:ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Αθ. 1961, σ. 113

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0038:ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ 1918 -1922
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΕΡΒΙΑ, Μ. ΑΣΙΑΣ, ΜΙΚΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ, Α ΚΑΙ Β. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Μ. ΑΣΙΑΣ
Ν. Τρικούπη
Αθ. 1935, σ. 382+8 χάρτες

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0039:Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΕΛΛΗΝΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ υπό Χ. Δημόπουλου. ΕΝ ΒΡΑΪΛΑ 1870, σ. 175+182
μαζί ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΩΝΟΜΑΣΘΕΝΤΟΣ ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΗ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΤΗΣ Α΄ΛΒΑΝΙΑΣ. Αθ. 1884, σ. 184

300
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0040:ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1916 -1936
Θ. Βερέμης
Αθ. 1977, σ. 477

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0041:ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ 1821 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
Γ. Τραυλού
Αθ. 1937, σ. 62

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0042:ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΑΧΙΜΟΥ ΗΓΗΤΟΡΑ
C. J. Gallagher
Αθ. 1999, σ. 319
20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0043:Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Β. Δ. Σοκολόφσκυ
Αθ. 1963, σ. 471

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0044:Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Π. Κοντογιάννη
Αθ. 1924, σ. 399

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0045:3.500 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΧΕΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ, ΠΟΛΕΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω
J. Laffin
Αθ. χ.χ, σ. 776

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

0045