ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1. Όλα τα βιβλία του παρόντος καταλόγου πωλούνται στην τιμή που αναγράφεται και τηρείται απόλυτη προτεραιότητα στην περίπτωση που ζητηθούν παραπάνω από μία φορές.

2. Τα αναγραφόμενα βιβλία πωλούνται σαν πλήρη, εκτός αυτών που στην περιγραφή τους αναφέρεται ελάττωμα. Εάν υπάρχει ελάττωμα, που δεν αναφέρεται στην περιγραφή, μπορείτε να το επιστρέψετε μέσα σε 5 μέρες από την παραλαβή του και θα σας επιστραφεί αμέσως το ποσό που έχετε καταβάλει. Δεν επιστρέφονται οι λαχνοί των οποίων η περιγραφή τελειώνει με την ένδειξη "ως έχει".

3. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα προστίθεται στις αποδείξεις.

4. Οι παραγγελίες σας για τα βιβλία θα πρέπει να διακανονίζονται μέσα στις επόμενες 5 ημέρες.

5. Τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον αγοραστή.